ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสั่งซื้อ

สิ่งสำคัญ: โปรดอ่านเงื่่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อบริการและสินค้า https://jaguar.welcome.naviextras.com บนไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater

ปรับปรุงล่าสุดและมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สารบัญ

I. ขอบเขต
II. ข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการเว็บไซต์
III. คำจำกัดความ
IV. เงื่อนไขทั่วไป
บบัญชีผู้ใช้จริง
คำสั่งซื้อและข้อตกลง
V. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
VI. ขั้นตอนการสั่งซื้อ
VII. ราคาและการชำระเงิน
VIII. ความเข้ากันได้
IX.หน้าที่รับผิดชอบและความรับผิดของฝ่ายต่าง ๆ
X. การยกเลิกจากข้อตกลง
XI. การเพิกถอน/การยุติข้อตกลงสำหรับผู้บริโภค
XII. การรับประกันข้อบกพร่อง ความรับผิดและการรับประกันผลิตภัณฑ์
XIII. ข้อจำกัดความรับผิด
XIV. ข้อกำหนดการอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์
XV. เงื่อนไขพิเศษที่ใช้กับบริการบางประเภท
15.1การสมัครสมาชิกบริการเรียลไทม์
15.2การอัพเดตแผนที่ฟรีสำหรับแผนที่ที่สั่งซื้อออนไลน์และบริการอัพเดตอื่น ๆ
XVI. เงื่อนไขพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์แผนที่ที่มีใบอนุญาตใช้งานแบบจำกัดระยะเวลา
XVII. ขั้นตอนการสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องดาวน์โหลดและผลิตภัณฑ์จริงที่จับต้องได้
1 เพิ่มในรถเข็น
2 ขั้นตอนการชำระเงิน
3 การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้และที่อยู่ในการจัดส่ง (ถ้ามี)
4 การยืนยันและส่งคำสั่งซื้อ
5 การชำระเงินและการวางใบแจ้งหนี้
6 การจัดส่ง
ก. การส่งมอบผ่านทางการดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์
ข. การจัดส่งในรูปของวัตถุที่จับต้องได้
XVIII. ขั้นตอนการสั่งซื้อสำหรับการเปิดใช้งาน
XIX. ขั้นตอนการสั่งซื้อด้วยรหัสเติมเงิน
XX. การสนับสนุนลูกค้า
XXI. เบ็ดเตล็ด
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2

 

I. ขอบเขต

1.1. ต่อไปนี้คือเงื่่อนไขและข้อกำหนดของการสั่งซื้อและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและการใช้งานผลิตภัณฑ์ใด ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เงื่่อนไขและข้อกำหนด) ที่สั่งซื้อจาก NNG Software Developing และ Commercial Llc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายฮังการี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการเว็บไซต์) บน https://jaguar.welcome.naviextras.com และโดเมนย่อยของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์) หรือใน InControl Touch Map Updater (ซึ่งระบุไว้ในบทที่ III. ด้านล่าง)

1.2. การอนุมัติและการส่งคำสั่งซื้อของคุณจะหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

1.3. จะมีการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเราซึ่งจะดูได้บนเว็บไซต์ที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://jaguar.welcome.naviextras.com หรือใน InControl Touch Map Updater (ซึ่งระบุไว้ในบทที่ III. ด้านล่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลคือส่วนสำคัญของเงื่่อนไขและข้อกำหนดปัจจุบัน

II. ข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการเว็บไซต์

ชื่อ: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
สำนักงานจดทะเบียน: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
ที่อยู่ทางไปรษณีย์และสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
กรอกในสำนักจดทะเบียนการค้าที่ถือเอาศาลนครบาลเป็นศาลการจดทะเบียนภายใต้หมายเลขจดทะเบียนที่: 01-09-891838
หมายเลขภาษี:13357845-2-44
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแห่งสหภาพยุโรป: HU13357845
Phone: +36 1 872 0000
Fax: +36 1 872 0100
อีเมล: info@naviextras.com

III. คำจำกัดความ

การเปิดใช้งาน: หมายถึง การสั่งซื้อรหัสการเปิดใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เปิดใช้งานเนื้อหา ซอฟต์แวร์ การอัพเดต บริการ และอุปกรณ์ของตนเองได้

รหัสการเปิดใช้งาน: หมายถึง รหัสที่ประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษรที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์จัดหาให้แก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยให้สามารถเปิดใช้งานได้ รหัสการเปิดใช้งานจะใช้งานได้เฉพาะการเปิดใช้งานในอุปกรณ์เดียวกับที่ให้รหัสคำร้องขอเท่านั้น

ข้อตกลง: มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 4.5 ด้านล่าง

วันทำการ: หมายถึง วันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารได้รับอนุญาตหรือกฎหมายกำหนดให้ปิดทำการในฮังการี และ/หรือ ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้า ในประเทศที่จะจัดส่งสินค้าไป และ/หรือในกรณีที่มีการชำระเงินในประเทศที่ธนาคารของลูกหนี้ตั้งอยู่

ความเข้ากันได้: หมายถึง ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานอย่างถูกต้อง (การติดตั้ง การทำงาน การแสดงผล) บนอุปกรณ์และการทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ของคุณ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อจัดหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ให้แก่ลูกค้าเมื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ อาจมีการแสดงข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นบนหน้ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงผ่านทางลิงก์ “อ่านเพิ่มเติม”

ผู้บริโภค: บุคคลธรรมดาที่กระทำการโดยมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากกิจกรรมทางการค้า ทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจของพวกเขา

เนื้อหา: หมายถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) ไฟล์แผนที่ จุดที่น่าสนใจ เนื้อหา 3 มิติ เสียง ภาษา และการนำทางอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถอัพโหลดบนอุปกรณ์ของคุณและใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ของคุณ

ลูกค้า: หมายถึง ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซึ่งส่งคำสั่งซื้อสำหรับซอฟต์แวร์ การอัพเดต เนื้อหา บริการ หรือรหัสการเปิดใช้งานบนเว็บไซต์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอ้างอิงถึงลูกค้าว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ”

ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า: หมายถึง การให้บริการโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้รับเหมาช่วงของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ผ่านทางอินเทอร์เฟซเว็บ

อุปกรณ์: หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถนำทางได้ เช่น อุปกรณ์นำทางส่วนบุคคล (หรือที่เรียกว่า PND หรือ PNA) สมาร์ทโฟน / เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล (หรือเรียกว่า PDA) รวมถึง SD การ์ดและสื่อบันทึกข้อมูลอื่น ๆ (ถ้าซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาถูกจัดเก็บในนั้น) โทรศัพท์มือถือที่สามารถนำทางได้ ระบบการนำทางภายในรถยนต์ พีซีที่สามารถนำทางได้ โน้ตบุ๊คและแท็บเล็ตพีซีที่สามารถนำทางได้ เครื่องเล่นสื่อส่วนบุคคลที่สามารถนำทางได้ (หรือเรียกว่า PMP)

การดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์: หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยการสร้างลิงก์ดาวน์โหลดที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้

EULA: หมายถึงข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานที่กำหนดในข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของเจ้าของเว็บไซต์

สินค้า: มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 11.9. ด้านล่าง

ผู้ใช้ทั่วไป: หมายถึง ผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตน (ไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ)

รหัสการเติมเงิน: หมายถึง รหัสตัวอักษรและตัวเลขที่สามารถแลกเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดได้ รหัสอาจใช้งานได้ในรูปแบบของบัตรพลาสติก (บัตรเติมเงิน) หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ ราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

ผลิตภัณฑ์: หมายถึง ซอฟต์แวร์ การอัพเดต เนื้อหา บริการ และรหัสการเปิดใช้งานซึ่งเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater อาจนำเสนอเป็นระยะ

รหัสคำขอ: หมายถึง รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้งาน รหัสคำขอระบุถึงผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์จริงที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ซึ่งลูกค้าจะต้องพิมพ์เพื่อขอรับรหัสการเปิดใช้งาน

สิทธิ์: สิทธิ์ของลูกค้าในการดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการรับใบอนุญาตใช้งานผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์

การบริการ: หมายถึง การบริการโดยยึดตามสถานที่ (การค้นหาสถานที่ ข้อมูลการจราจร ราคาน้ำมัน ข้อมูลสภาพอากาศ ฯลฯ) ที่ต้องมีการเชื่อมต่อในบางรูปแบบ (การเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง SIM การ์ด หรือบลูธูท การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตัวรับ TMC ฯลฯ) บนอุปกรณ์ของคุณ

ซอฟต์แวร์: หมายถึง ซอฟต์แวร์การนำทางที่ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ

เว็บไซต์: หมายถึง เว็บพอร์ทัลที่สามารถเข้าถึงได้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต www.naviextras.com และบนโดเมนย่อย

ผู้ให้บริการเว็บไซต์: หมายถึง องค์กรธุรกิจที่ระบุในบทที่ II ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

InControl Touch Map Updater: หมายถึง แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ (ที่พัฒนาและได้รับอนุญาตโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์) ซึ่งขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ InControl Touch Map Updater อาจใช้เพื่อเรียกดูข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ การดาวน์โหลด และการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อซ้ำ หรือการได้รับและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ฟรีจากเซอร์เวอร์ของเจ้าของเว็บไซต์และอัพโหลดลงในอุปกรณ์

การอัพเดต: หมายถึง การอัพเดตเนื้อหาและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดยผู้ผลิตอุปกรณ์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ซึ่งนำเสนอคุณลักษณะเพิ่มเติม เนื้อหาเวอร์ชันใหม่ หรือแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ที่พบเจอ

ผู้ใช้: หมายถึง ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ทั่วไปที่เข้าชมเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater

รหัสใบสั่งจ่าย: หมายถึง รหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ให้ส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจะเป็นผู้จัดหาและประกาศให้ทราบเกี่ยวกับรหัสนี้ (ตามที่ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าเห็นสมควร) นอกจากนี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ยังสามารถออกรหัสใบสั่งจ่ายได้ รหัสใบสั่งจ่ายอาจมีระยะเวลาที่ใช้งานได้ตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะสามารถแลกใช้รหัสใบสั่งจ่ายที่ถูกต้องได้ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ ในส่วน “รถเข็น” และส่วนลดจะแสดงตามจำนวนการชำระเงินทั้งหมด จำนวนของส่วนลดและระยะเวลาที่สามารถใช้ส่วนลดได้อาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละรหัสใบสั่งจ่าย

IV. เงื่อนไขทั่วไป

4.1. คุณสามารถขอรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ต่างกันได้บนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater ได้แก่ ซอฟต์แวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ การอัพเดตเนื้อหาที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ หรือเนื้อหาพิเศษ บริการและรหัสการเปิดใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ของคุณและรายละเอียดผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater

บัญชีผู้ใช้

4.2. เวอร์ชันของเว็บไซต์หรือของ InControl Touch Map Updater บางรุ่นอาจต้องมีการสร้างบัญชีผู้ใช้ ในกรณีดังกล่าว เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater และล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์เท่านั้นที่สามารถขอรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้

4.3. ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ จำเป็นจะต้องดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนที่จัดหาโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้นด้วยการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งเตือน ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการแก้ไขการพิมพ์ผิด การป้อนข้อมูลผิดพลาด หรือข้อมูลที่ล้าสมัยในบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ โปรดทราบว่าเราใช้อีเมลแอดเดรสของคุณในการสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอีเมลแอดเดรสดังกล่าวได้หลังจากการลงทะเบียน ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือผิดพลาด ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะลบการลงทะเบียนที่เป็นเท็จหรือเกิดความผิดพลาด และในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ ตามที่ระบุไว้และได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้

4.4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดบัญชีผู้ใช้จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater

คำสั่งซื้อและข้อตกลง

4.5. คุณในฐานะลูกค้าต้องส่งข้อเสนอให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ ด้วยการตรวจสอบและการส่งคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของเว็บไซต์หรือผ่านแอพพลิเคชัน InControl Touch Map Updater

ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และส่งคำสั่งซื้อหลังจากตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลคำสั่งซื้อนั้น หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระเงิน

ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะส่งอีเมลที่มีการยืนยันการรับคำสั่งซื้อของคุณและมีรายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งจะถือว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ยอมรับข้อเสนอของคุณ เฉพาะการยอมรับดังกล่าวเท่านั้นที่จะนำไปรวมไว้ในป็นข้อตกลง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: “ข้อตกลง”) คำสั่งซื้อของคุณไม่สามารถเพิกถอนได้ แต่ในกรณีที่ไม่มีการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อ หมายถึงคุณไม่ได้ผูกพันกับข้อเสนอของคุณอีกต่อไป

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ผู้ทำข้อตกลงแต่ละฝ่ายจะต้องแยกความสามารถในการดำเนินงานทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ออกจากความสัมพันธ์ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การดำเนินงานที่ฝ่ายต่าง ๆ เคยตกลงหรือนำมาใช้ก่อนหน้านี้ หรือการดำเนินงานใด ๆ ที่ทราบโดยทั่วไปและใช้งานอยู่เป็นประจำที่เกี่ยวข้องกับสัญญาในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน

4.6. จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่คุณอนุญาตกับคำสั่งซื้อของคุณและจะเป็นตัวกำหนดส่วนของข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างคุณและผู้ให้บริการเว็บไซต์ ก่อนคำสั่งซื้อถัดไปของคุณ ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจทำการปรับปรุงข้อมูลของข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater เราขอแนะนำให้คุณบันทึกหรือพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตและใช้งานเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ

4.7. ข้อตกลงที่ไม่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับข้อตกลงที่รวมอยู่ในแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ทำข้อตกลงแต่ละฝ่ายไม่สามารถเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เพียงผู้เดียว หลังจากการสรุปข้อตกลงและการแก้ไข และ/หรือ การใส่ภาคผนวกในข้อตกลงด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติม แม้ว่าจะไม่ใช่เงื่อนไขที่มีคุณสมบัติอย่างมีนัยสำคัญ จะมีการเก็บบันทึกสำเนาใบสั่งซื้อที่ลูกค้ายอมรับโดยการส่งใบสั่งซื้อและดำเนินการชำระเงินตามคำสั่งซื้อหรือการทำธุรกรรมจริง ลูกค้าสามารถเรียกดูได้บนเว็บไซต์ในหน้าประวัติการทำธุรกรรมหรือใน InControl Touch Map Updater

4.8. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณ ประมวลหลักการปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติใด ๆ ที่ยอมรับโดยหน่วยงานของรัฐเองหรือองค์กรนอกภาครัฐ

V. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

5.1. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดาวน์โหลดบนเว็บไซต์หรือผ่านทาง InControl Touch Map Updater และเนื้อหาใด ๆ ที่สามารถเปิดงานโดยใช้รหัสการใช้งานเป็นงานลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือผู้จัดหาของผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ในเงื่่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้

5.2. เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ หมายถึงคุณได้รับใบอนุญาตใช้งานจริงสำหรับซอฟแวร์ การอัพเดต หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสิทธิ์การใช้บริการแทนที่จะได้รับตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ เนื้อหา และการอัพเดต และเงื่อนไขของการบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ระบุไว้ในบทที่ XIV ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

5.3. อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ InControl Touch Map Updater ที่จัดไว้ให้

 1. ในรูปแบบของแพ็คเกจเดี่ยว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาล่าสุดแบบอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์ได้
 2. ตามการสมัครใช้งาน ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถดาวน์โหลดแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรายการอัพเดตที่ให้บริการทั้งหมดในช่วงเวลาที่สมัครใช้งานและสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการรับประกันจำนวนและความถี่ของการอัพเดตที่ให้บริการในระหว่างช่วงที่เป็นสมาชิกเพื่อรับการอัพเดต และยังไม่รับประกันว่าจะมีการอัพเดตแต่ละเนื้อหาในแพ็คเกจที่ออกใหม่ทั้งหมด
 3. ในระบบที่เรียกว่า “เช่าแผนที่” ซึ่งหมายถึง คุณมีสิทธิ์ในการดาวน์โหลดเนื้อหาแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาในช่วงเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้ในบทที่ XVI
 4. บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ ได้แก่ การ์ด SD หรือ SDHC, ไดรฟ์ USB, DVD ฯลฯ ที่ส่งมอบให้คุณทางผ่านทางการจัดส่งทางกายภาพ

หมายเหตุ ตัวเลือกทั้งหมดอาจไม่สามารถใช้งานเนื้อหาทุกอย่างที่จัดเตรียมไว้สำหรับอุปกรณ์ของคุณได้ ตัวเลือกที่อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเลือกอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ หรือภายใน InControl Touch Map Updater

5.4. การจัดหาบริการจะยึดตามการสมัครใช้งาน ซึ่งหมายความว่า คุณมีสิทธิ์ใช้งานบริการดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการบริการที่เกี่ยวข้อง

5.5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จะยึดตามการสมัครใช้งานโดยจะมีระบุอยู่ในบทที่ XV ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงสำหรับการสมัครสมาชิกของแต่ละผลิตภัณฑ์จะรวมอยู่ในช่วงเวลาที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่มีการระบุช่วงเวลาดังกล่าว หมายถึงตลอดเวลาที่อุปกรณ์ใช้งานอยู่ ยกเว้นในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลง

VI. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

6.1. ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีหน้าที่ดำเนินการคำสั่งซื้อที่วางบนเว็บไซต์หรือผ่านทาง InControl Touch Map Updater ให้เสร็จสิ้นเท่านั้น เราไม่ยอมรับคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์หรือการวางคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอื่น

6.2. จำเป็นต้องดาวน์โหลด InControl Touch Map Updater เพื่อให้ขั้นตอนการสั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้เสร็จสิ้น สามารถดาวน์โหลด InControl Touch Map Updater ได้จากลิงก์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากลูกค้าดาวน์โหลด InControl Touch Map Updater แล้ว จะสามารถเริ่มต้นขั้นตอนการสั่งซื้อได้โดยการเริ่มต้น InControl Touch Map Updater

6.3. เวอร์ชันของเว็บไซต์หรือของ InControl Touch Map Updater บางรุ่นอาจกำหนดให้ลูกค้าต้องล็อกอินโดยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองที่ได้รับระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นขั้นการสั่งซื้อ

6.4. คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้และการสั่งซื้อที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำผ่านทางเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater ในฐานะผู้ใช้ คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขการพิมพ์ผิด การป้อนข้อมูลผิดพลาด หรือข้อมูลที่ล้าสมัยในบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ โปรดทราบว่าเราใช้อีเมลแอดเดรสของคุณในการสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอีเมลแอดเดรสดังกล่าวได้หลังจากการลงทะเบียน คุณยอมรับที่จะปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้และการสั่งซื้อของคุณทันที เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้น และติดต่อคุณหากจำเป็นต้องติดต่อเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณ

6.5. การส่งมอบของผู้ให้บริการเว็บไซต์จะทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการจัดส่งทางกายภาพตามที่อธิบายในรายละเอียดต่าง ๆ ของขั้นตอนการสั่งซื้อในบทที่ XVII ถึงบทที่ XIX คุณจะต้องรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์เมื่อได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งของคุณหรืออยู่ภายในครอบครองของคุณแล้ว

6.6. การสั่งซื้อและขั้นตอนการจัดส่งที่แตกต่างกันจะใช้สำหรับการสั่งซื้อต่อไปนี้:

6.6.1. การสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดผ่านทางเว็บหรือผ่านทาง InControl Touch Map Updater และการจัดส่งอิเล็กทรอนิกส์หรือการจัดส่งทางกายภาพ (ดูเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบทที่ XVII)

6.6.2. การซื้อรหัสการเปิดใช้งาน (ดูเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบทที่ XVIII) และการส่งรหัสการเปิดใช้งาน

6.6.3. การดาวน์โหลดเนื้อหาโดยใช้รหัสเติมเงิน (ดูเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบทที่ XIX)

6.7. ในกรณีที่มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาเป็นเนื้อหาข้อมูลดิจิตอลทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจเริ่มต้นการทำงานตามข้อตกลงและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้และ/หรือจัดหารหัสการเปิดใช้งานให้แก่คุณทันทีเมื่อมีการสั่งซื้อ คุณยอมรับโดยการให้การอนุญาตแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์อย่างชัดเจนล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นการทำงาน หลังจากผู้ให้บริการเริ่มต้นการทำงานแล้ว คุณจะสูญเสียสิทธิในการเพิกถอนทันทีตามที่กำหนดไว้ในบทที่ XI

6.8. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตของหัวข้อที่ 6.7. การที่คุณส่งใบสั่งซื้อ หมายถึงคุณยอมรับว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจเริ่มต้นการทำงานตามข้อตกลงและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการยุติสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการยุติสัญญาของผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหัวข้อย่อยที่ 1 ของหัวข้อ 20 ของ 45/2014 (II. 26.) บทบัญญัติ ในกรณีนี้ หากผู้ให้บริการเว็บไซต์เริ่มให้การบริการ คุณจะมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 11.2. ของบทที่ XI

VII. ราคาและการชำระเงิน

7.1. จะมีการระบุราคาของธุรกรรมที่สั่งซื้อบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater ในสกุลเงินยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาของผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกอาจแสดงเป็นสกุลเงินอื่นด้วย ตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า แต่ราคาดังกล่าวจะเป็นเพียงราคาอ้างอิงเพื่อให้เป็นข้อมูลเท่านั้น และอาจไม่ใช่ราคาที่ถูกต้อง ณ เวลาที่สั่งซื้อ ดังนั้นขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบจำนวนเงินเทียบเท่าของราคาผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินของตนเอง

7.2. ราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในราคาที่ปรากฏ ณ เวลาที่คุณยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเสมอ

7.3. สำหรับลูกค้าที่มีการลงทะเบียนและล็อกอินในสหภาพยุโรป ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าจากสหภาพยุโรปใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปที่ลงทะเบียนเป็นลูกค้าองค์กร และผู้ให้บริการเว็บไซต์อนุมัติสถานะลูกค้าองค์กรของพวกเขา ตามที่กำหนดอยู่ในหัวข้อที่ 7.5. ในเอกสารนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: “ลูกค้าองค์กร”) สำหรับลูกค้าทั้งหมด (ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าองค์กร) นอกสหภาพยุโรป ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater จะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอัตโนมัติ

7.4. ลูกค้าบุคคลธรรมดาจากสหภาพยุโรปมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละที่ถูกต้องทุกครั้งที่ยืนยันการสั่งซื้อของตนเองตามกฎหมายและข้อกำหนดของการทำธุรกรรมภายในประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจากการให้ข้อมูลเท็จ คุณต้องแจ้งที่อยู่ภายในประเทศที่ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียน กฎข้อบังคับนี้เป็นไปตามกฎระเบียบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

7.5. ลูกค้าองค์กรจากสหภาพยุโรปที่ใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง และต้องการที่จะซื้อสินค้าโดยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถลงทะเบียนเป็นลูกค้าองค์กรด้วยการกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ร้องขอบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater หมายเหตุ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต้องทบทวนและตรวจสอบข้อมูลของบริษัทก่อนยืนยันสถานะของลูกค้าองค์กร ก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้เท่านั้น

7.6. หากคุณแก้ไขข้อมูลที่คุณให้เมื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้าองค์กร ขั้นตอนการอนุมัติจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและสถานะของลูกค้าองค์กรจะถูกระงับจนกว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์จะตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลใหม่ที่ให้มา เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจยืนยันหรือเพิกถอนสถานะของลูกค้าองค์กร ในช่วงที่ระงับสถานะของลูกค้าองค์กร คุณสามารถซื้อสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้เท่านั้น

7.7. ในกรณีของลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปได้ตลอดเวลา และอาจแก้ไขชื่อใบแจ้งหนี้เป็นชื่อที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

7.8. ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater ไม่รวมค่าจัดส่ง ในกรณีที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ จะมีการรวมค่าจัดส่งในจำนวนเงินที่สั่งซื้อและแสดงในหน้าการชำระเงิน ลูกค้าจะมีโอกาสทบทวนค่าจัดส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อก่อนที่ลูกค้าจะยืนยันการสั่งซื้อ

7.9. ต้องชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดด้วยวิธีการชำระเงินที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ระบุไว้ ซึ่งอาจเป็นการชำระเงินในหน้าการชำระเงินของผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอกโดยใช้ข้อมูลบนบัตรธนาคารของคุณที่มีรายละเอียดในบทที่ XVII คุณจะได้รับการยืนยันการชำระเงินหลังจากที่มีการดำเนินการแล้ว

7.10. ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้ออาจต้องเสียภาษีนำเข้าหรือภาษีอื่น ๆ คุณต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการศุลกากรเพิ่มเติม ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่มีมาตรการควบคุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว นโยบายด้านศุลกากรจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นคุณควรติดต่อสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ลูกค้ายืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะจ่ายค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษี หรือค่าธรรมเนียมของรัฐอื่น ๆ กับผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

VIII. Compatibility

8.1. สำหรับเวอร์ชันของเว็บไซต์และ InControl Touch Map Updater ในบางรุ่นจะต้องลงทะเบียนอุปกรณ์อัตโนมัติด้วย InControl Touch Map Updater ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ ในกรณีดังกล่าวจะมีการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์โดยกล่องเครื่องมือ InControl Touch Map Updater สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือบุคคลที่สามใด ๆ ทำการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ได้รับการรับรองเดิม รวมทั้งการใช้ที่ผิดและละเมิดลิขสิทธิ์ใบอนุญาต ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเข้ากันไม่ได้ อาจมีการระบุความเข้ากันได้ดังกล่าวโดยการใช้ InControl Touch Map Updater สำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์

8.2. รุ่นของอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทำให้ใช้งานได้ คุณควรใช้อุปกรณ์เดิมที่มีซอฟต์แวร์ที่โรงงานติดตั้งมาไว้เพื่อป้องกันความเข้ากันไม่ได้ใด ๆ หรือข้อจำกัดในการสนับสนุน

8.3. เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกซื้อไปสำหรับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ ในบางกรณีจะมีการบังคับให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วยตัวเอง หากไม่มีอุปกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้านั้น ทั้งด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติกับ InControl Touch Map Updater สำหรับบัญชีผู้ใช้จริง ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วยตัวเองอย่างไม่เหมาะสมหรือทำการปลอมแปลง รุ่นของอุปกรณ์ไม่ใช่ของแท้หรือมีการดัดแปลง ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับประกันความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้

8.4. โปรดทราบว่า ในกรณีของเนื้อหาและบริการบางอย่างอาจมีข้อกำหนดทางเทคนิคเพิ่มเติม (เช่นตัวรับ TMC ภายนอก ความสามารถในการทำงานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ และอื่น ๆ) ที่ปรับใช้ตามที่ได้อธิบายไว้ในคำอธิบายโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึง

8.5. สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นจะมีความต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีขั้นต่ำตามที่อยู่ในคำอธิบายโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึง ความพร้อมใช้งานของพื้นที่ว่างอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ให้บริการเว็บไซต์

8.6. คำอธิบายของผลิตภัณฑ์บางตัวอาจระบุถึงความต้องการที่ต้องมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในบางเวอร์ชันบนอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานที่เหมาะสมของเนื้อหาที่กล่าวถึง สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือมีเวอร์ชันที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ให้ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากปัญหาความเข้ากันได้ทางเทคนิค หากต้องใช้การลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วย InControl Touch Map Updater คุณต้องตรวจสอบกับ InControl Touch Map Updater ว่าผลิตภัณฑ์นั้นในเวอร์ชันล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณคือตัวใด

8.7. หากต้องใช้การลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วย InControl Touch Map Updater อาจใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคขั้นต่ำอื่น ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์) ที่สามารถติดตั้ง InControl Touch Map Updater ได้

8.8. ผู้ใช้ต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทที่ VIII นี้ก่อนการสั่งซื้อของคุณ ถ้าข้อกำหนดของอุปกรณ์และความเข้ากันได้ที่ระบุไว้ไม่ตรงกัน ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

IX.หน้าที่รับผิดชอบและความรับผิดของฝ่ายต่าง ๆ

9.1. สำหรับการเรียกใช้กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอก (ได้แก่ ผู้จัดหาข้อมูลของเนื้อหาหรือบริการ ผู้ให้บริการโฮสต์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น) ดังนั้นการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อาจได้รับผลจากการปฏิบัติตามของหุ้นส่วนดังกล่าวด้วยเช่นกัน

9.2. หากลูกค้าไม่ได้รับสิทธิ์หรือรหัสการเปิดใช้งานภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการหลังจากชำระเงิน หรือลูกค้าไม่ได้รับการคีย์ใบอนุญาตที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อหรือรหัสการเปิดใช้งานไม่สามารถเปิดใช้งานเนื้อหา ซอฟต์แวร์ อัพเดต บริการบนอุปกรณ์ ลูกค้าจะต้องรายงานปัญหาดังกล่าวไปยังฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater

9.3. หากผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ออกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและมีการชำระเงินภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการหลังจากส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ให้บริการเว็บไซต์ผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater

9.4. ลูกค้าจะต้องดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใด ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ การใช้งานใบอนุญาต และการติดตั้ง ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ XVII/6 ของเงื่่อนไขและข้อกำหนดนี้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลใด ๆ ในซอฟต์แวร์อื่นที่มีการจัดเก็บบนอุปกรณ์ของลูกค้า อันเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์

X. การยกเลิกจากข้อตกลง

10.1. ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงและร้องขอการคืนเงินหาก:

 1. หากผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้ให้สิทธิ์การดาวน์โหลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อหรือไม่ให้รหัสการเปิดใช้งานแก่ลูกค้าภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันที่ชำระเงิน
 2. ในกรณีของสินค้าจริง หากผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์จริงให้แก่ลูกค้าภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการนับจากวันที่ชำระเงิน
 3. หากผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและชำระเงินใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของลูกค้าไม่ได้ ทั้งนี้ลูกค้าได้ตรวจสอบการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ตามที่มีการอธิบายไว้ในบทที่ VIII แล้ว

10.2. ลูกค้าควรใช้หน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater เพื่อแจ้งผู้ให้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับคำขอเพิกถอนคำสั่งซื้อและขอการคืนเงิน หากมีเงื่อนไขการคืนเงินครบตามด้านบน ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะยืนยันการเพิกถอนผ่านทางอีเมลและให้เงินคืนภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ

10.3. ในกรณีที่มีการระบุในส่วน ค) ของหัวข้อ 10.1 หากผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจระงับการจ่ายเงินคืนจนกว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งคืนมา ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ คุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์คืนโดยไม่มีความล่าช้าและในกรณีที่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่คุณแจ้งการเพิกถอนข้อตกลงต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์

10.4. ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิถอนตัวจากข้อตกลงได้ตลอดเวลา หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการชำระเงินภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันที่ส่งคำสั่งซื้อให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทำการชำระเงินออนไลน์ได้ด้วยสาเหตุใด ๆ (โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเฉพาะสาเหตุดังต่อไปนี้: ถูกรบกวนจากทางผู้ใช้ เงินไม่พอจ่าย หรือสาเหตุอื่นใด ๆ เมื่อธนาคารปฏิเสธการทำรายการชำระเงินออนไลน์ หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิค) ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำตามข้อกำหนดด้านการชำระเงินภายใน 20 (ยี่สิบ) วันทำการล่าสุดนับตั้งแต่การสรุปข้อตกลง คำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกยกเลิก และข้อตกลงจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

10.5. การยกเลิกจะทำให้ข้อตกลงสิ้นสุดโดยจะมีผลย้อนหลังถึงวันที่เริ่มต้นมีผลบังคับใช้

XI. การเพิกถอน/การยุติข้อตกลงสำหรับผู้บริโภค

11.1. สิทธิการเพิกถอน/การยุติข้อตกลงที่กำหนดไว้ด้านล่างจะบังคับใช้ต่อเมื่อคุณเป็นผู้บริโภคเท่านั้น สิทธิการเพิกถอน/การยุติข้อตกลงตามรายละเอียดที่กล่าวถึงในบทที่ XI. จัดทำขึ้นเพิ่มเติมจากสิทธิ์การส่งคืนตามกฎหมายซึ่งคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือการส่งคืนในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสัญญาที่บังคับใช้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

11.2. คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวหรือยุติข้อตกลงภายใน 14 (สิบสี่) วันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในบทที่ XI นี้ คุณสามารถใช้สิทธิการเพิกถอนได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากการจัดส่งเนื้อหาจริง ด้วยเหตุนี้คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการยุติข้อตกลงได้ในกรณีที่มีการอัพเดต เนื้อหา และบริการที่จัดหาโดยการดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดหารหัสการเปิดใช้งานภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่มีบทสรุปของข้อตกลง

11.3. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการถอนตัวได้ในกรณีต่อไปนี้:

 1. หลังจากผู้ให้บริการเว็บไซต์เริ่มต้นการทำงานในกรณีของการอัพเดต เนื้อหา และบริการที่ส่งมอบโดยการดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์และหลังจากการส่งรหัสการเปิดใช้งาน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าการทำงานเริ่มต้นก่อนที่จะหมดช่วงเวลาแจ้งการถอนตัวที่มีการอนุญาตของคุณล่วงหน้าอย่างชัดเจน
 2. ในกรณีของเนื้อหาที่มีการจัดส่งในรูปของวัตถุที่จับต้องได้กำหนดให้ต้องดำเนินขั้นตอนการดาวน์โหลด การติดตั้ง และ/หรือการเปิดใช้งาน หลังจากเริ่มต้นขั้นตอนของเนื้อหาที่จัดส่งดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่สามารถย้อนกลับขั้นตอนการอัพโหลดเนื้อหาลงในอุปกรณ์ได้
 3. หลังจากที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เริ่มต้นการทำงานในกรณีที่ระบุไว้ในหัวข้อ 6.7 และ 6.8. ในบทที่ VI

11.4. เมื่อใช้สิทธิ์ในการเพิกถอน/ยุติข้อตกลง คุณต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทราบถึงการตัดสินใจของคุณในการถอนตัวจากข้อตกลงด้วยข้อความฝ่ายเดียว (เช่น จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมล) คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการเพิกถอน/ยุติข้อตกลงที่มีอยู่ในภาคผนวก 1 แต่คุณสามารถใช้ข้อความของตนเองได้เช่นกัน

11.5. นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มการเพิกถอน/ยุติข้อตกลง หรือข้อความฝ่ายเดียวอื่น ๆ ลงบนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater โดยดำเนินการที่หน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater หากคุณใช้ตัวเลือกนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการยอมรับคำประกาศการเพิกถอน/ยุติข้อตกลงดังกล่าวทางอีเมลโดยไม่รอช้า

11.6. เพื่อให้ทันวันครบกำหนดการเพิกถอน/ยุติข้อตกลง คุณควรแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์การเพิกถอน/ยุติข้อตกลงของคุณก่อนจะพ้นกำหนดช่วงเวลาในการเพิกถอน/ยุติข้อตกลง

11.7. หากคุณถอนตัวจากข้อตกลงนี้ในกรณีที่มีการจัดส่งเนื้อหาจริงแล้ว เราจะจ่ายเงินที่เราได้รับชำระจากคุณทั้งหมดคืนให้ ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการที่คุณเลือกการจัดส่งประเภทอื่นที่แพงกว่าการจัดส่งมาตรฐานที่เราเสนอให้) โดยไม่มีความล่าช้าเกินควร และไม่เกินกว่า 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจถอนตัวของคุณจากข้อตกลงนี้ เราจะทำการจ่ายเงินดังกล่าวคืนให้โดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้สำหรับการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่ว่าคุณได้ตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน ไม่ว่าในกรณีใดคุณไม่ต้องการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการจ่ายเงินคืนดังกล่าว

11.8. ในกรณีที่ผู้ให้บริการจัดส่งข้อมูลจัดส่งเนื้อหาในรูปของวัตถุที่จับต้องได้ให้แก่คุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินค้า”) จะมีการใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้:

 1. คุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์คืนโดยไม่มีความล่าช้าและในกรณีที่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่คุณแจ้งการถอนตัวจากข้อตกลงให้เราทราบ หากคุณส่งสินค้าก่อนครบกำหนดภายใน 14 (สิบสี่) วัน หมายถึงคุณดำเนินการทันวันครบกำหนด คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าโดยตรง
 2. เราอาจระงับการจ่ายเงินคืนจนกว่าเราจะได้รับสินค้าคืนหรือคุณมีหลักฐานว่าได้ส่งสินค้ากลับมาแล้ว แล้วแต่ว่าข้อใดเกิดก่อน
 3. คุณจะต้องรับผิดชอบเฉพาะค่าที่ลดลงของสินค้าอันเกิดมาจากการจัดการอื่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นตามธรรมชาติ คุณลักษณะ และการทำงานของสินค้า
 4. จะมีการใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้ตามเงื่อนไขของการส่งคืนและตามที่กฎหมายอนุญาต: ต้องส่งคืนสินค้าทั้งหมดโดยมีการดูแลอย่างเหมาะสม (เช่น ต้องไม่ปรากฏว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย และต้องอยู่ในสภาพที่เราสามารถนำไปขายต่อได้)
 5. สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิท แนบมาพร้อมกับใบเสร็จต้นฉบับและเอกสารต้นฉบับ การไม่ส่งรายการดังกล่าวคืนมาด้วยอาจทำให้ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า หรือทำให้เกิดความล่าช้า หรือมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากคุณไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การส่งสินค้าคืนของผู้ให้บริการเว็บไซต์

XII. การรับประกันข้อบกพร่อง ความรับผิดและการรับประกันผลิตภัณฑ์

12.1. หากคุณเป็นผู้บริโภค โปรดทราบว่า จะมีการใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่ 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับคำสั่งซื้อของคุณเกี่ยวกับการรับประกันข้อบกพร่อง ความรับผิดและการรับประกันผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.2. ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิการรับประกัน การรับรองหรือการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนลูกค้าผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater

XIII. ข้อจำกัดความรับผิด

13.1. จะมีการนำข้อกำหนดของบทนี้มาใช้ภายในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต เนื้อหาในบทนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ต้องการจำกัดความรับผิดของเราในกรณีที่เราอาจต้องรับผิดชอบต่อคุณภายใต้กฎหมายหรือตามสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ

13.2. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ขอแจ้งให้ลูกค้าในที่นี้ทราบว่า ถึงแม้ว่าจะใส่ใจการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างสูงสุด แต่เนื่องด้วยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ และข้อจำกัดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์และผู้จัดหาจึงไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์จะปราศจากข้อผิดพลาดโดยสิ้นเชิง และไม่ได้มีพันธกรณีใด ๆ ที่เป็นสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับจะปราศจากข้อผิดพลาดโดยสิ้นเชิง

13.3. ผลิตภัณฑ์ที่จัดหามีลักษณะ “ตามที่เป็นอยู่” และ “พร้อมด้วยข้อบกพร่องทั้งหมด” (ซึ่งรวมถึงไม่มีการรับประกันการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ) และผู้ให้บริการเว็บไซต์และผู้จัดหาขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยอ้อมของการไม่ฝ่าฝืน ความสามารถทางการค้า คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความแม่นยำ ชื่อและความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ ไม่ถือว่าคำแนะนำหรือข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรที่มาจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือตัวแทน ผู้จัดหา หรือพนักงานเป็นการให้การรับประกัน และลูกค้าไม่มีสิทธิ์ยึดถือตามคำแนะนำหรือข้อมูลดังกล่าว คำปฏิเสธการรับประกันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลง

13.4. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับจุดประสงค์ใด ๆ หรือเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือความเข้ากันไม่ได้ของผลิตภัณฑ์กับระบบ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด

13.5. ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้สำหรับความเสียหายที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ อันเป็นผลที่ตามมา ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม หรือเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึง การสูญเสียกำไรหรือต้นทุนที่ครอบคลุม การสูญเสียการใช้งานหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ หรือกรณีที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่คำนึงว่าคู่กรณีได้รับคำแนะนำว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นหรือไม่

13.6. หากคุณมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายจากผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือตัวแทน คุณสามารถรับเงินคืนเฉพาะความเสียหายทางตรงไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ (หรือไม่เกิน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่สามารถคำนวณจำนวนเงินได้ หรือหากคุณได้รับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ข้อจำกัดและการไม่นับรวมความเสียหายในข้อตกลงนี้จะใช้ในกรณีที่มีการซ่อมแซม การเปลี่ยน หรือการขอเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเต็มจำนวนให้กับคุณสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือหากผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือตัวแทนทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

13.7. ผลิตภัณฑ์ที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก

ในที่นี้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับผ่านทางผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือการครอบคลุมพื้นที่ หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล เจ้าของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดใด ๆ หรือทุกประการจากการระงับหรือการยกเลิกบริการโดยเฉพาะโดยผู้ให้บริการภายนอก และความเสียหายใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยกเลิกบริการ ลูกค้ายอมรับว่าการแมพข้อมูลในผลิตภัณฑ์อาจมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือข้อมูลอื่น ๆ บรรจุอยู่

XIV. ข้อกำหนดการอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์

14.1. หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อตกลงโดยยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ลำดับการใช้บังคับก่อนของข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้:

 1. เจ้าของเว็บไซต์จะใช้ข้อกำหนดการอนุญาตพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะถือเป็นข้อกำหนดหลักที่ต้องปฏิบัติตาม ในกรณีเกิดความขัดแย้งของข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่อ้างอิงในหัวข้อย่อย (ii) และ (iii) หัวข้อต่อจากนี้ และ
 2. ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การนำทาง เนื้อหา และบริการที่มีผลบังคับใช้แล้ว และจัดเตรียมให้พร้อมกับอุปกรณ์ ซึ่งจะถือเป็นข้อกำหนดหลักที่ต้องปฏิบัติตาม ในกรณีเกิดความขัดแย้งของข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่อ้างอิงในหัวข้อย่อย (iii) หัวข้อต่อจากนี้ และ
 3. หมายถึงข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานที่กำหนดในข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของเจ้าของเว็บไซต์ (“EULA”) จะมีการตีความเงื่อนไขของ “ผู้ให้อนุญาต” และ “เจ้าของซอฟต์แวร์” ใน EULA อย่างเท่าเทียมกับที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์กำหนดเอง

14.2. ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อความหลักของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ 14.1 เรื่องความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการเว็บไซต์กับลูกค้า ให้ยึดตามข้อกำหนดของข้อความหลักในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นหลัก

XV. เงื่อนไขพิเศษที่ใช้กับบริการบางประเภท

15.1 การสมัครสมาชิกบริการเรียลไทม์

15.1.1. ผลิตภัณฑ์บางตัวมีบริการที่ชื่อเรียลไทม์ให้ใช้งานโดยต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการ ในกรณีที่ลูกค้าสมัครสมาชิกบริการเรียลไทม์ในระยะเวลาหนึ่ง ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานและรับข้อมูลจากบริการของผู้ให้บริการภายนอกเวลาใดก็ได้ในระหว่างช่วงเวลาที่สมัครใช้บริการนั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่รับประกันคุณภาพหรือความพร้อมใช้งานของบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการขัดข้องหรือความไม่ต่อเนื่องของบริการ

15.1.2. ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ในการใช้งานก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในบทที่ VIII

15.2 การอัพเดตแผนที่ฟรีสำหรับแผนที่ที่สั่งซื้อออนไลน์และบริการอัพเดตอื่น ๆ

15.2.1. การอัพเดตแผนที่บางอย่างอาจเสนอการอัพเดตฟรีเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยนับจากวันที่สั่งซื้อ ในกรณีดังกล่าว จะมีการซื้อและส่งการอัพเดตแบบครั้งเดียวให้ตามวิธีในหัวข้อ XVII/6 A. ในขณะที่จะมีการมอบการอัพเดตแผนที่ฟรีเพิ่มเติมให้ผ่าน InControl Touch Map Updater “ตามสภาพ” เมื่อมีแผนที่เวอร์ชันใหม่ออกให้ใช้งานในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่รับประกันทั้งความถี่หรือจำนวนขั้นต่ำในการอัพเดตแผนที่เพิ่มเติมฟรีดังกล่าวในระหว่างช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ให้บริการเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการการอัพเดตฟรีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15.2.2. ในกรณีของบริการแบบสมัครสมาชิก ราคาที่จ่ายสำหรับบริการจะรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดช่วงเวลาของการเป็นสมาชิก

XVI. เงื่อนไขพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์แผนที่ที่มีใบอนุญาตใช้งานแบบจำกัดระยะเวลา

16.1. การอัพเดตแผนที่บางรายการมีการให้ใบอนุญาตแบบจำกัดระยะเวลา โดยมีการกล่าวถึงบนเว็บไซต์เป็น “การเช่าแผนที่” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะให้แผนที่เวอร์ชันเดียวกับการอัพเดตแผนที่อื่น ๆ แต่จะมีสิทธิ์การอนุญาตใช้งานแบบจำกัดระยะเวลา ซึ่งมีการระบุในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น 1 เดือน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาใบอนุญาต”)

16.2. การใช้งานที่จำกัดระยะเวลาลักษณะนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อซื้อ และไฟล์ใบอนุญาตจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจากวันหมดอายุของระยะเวลาใบอนุญาต หลังระยะเวลาใบอนุญาตหมดอายุ ซอฟต์แวร์จะไม่แสดงแผนที่อีกต่อไป

XVII. ขั้นตอนการสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องดาวน์โหลดและผลิตภัณฑ์จริงที่จับต้องได้

1 เพิ่มในรถเข็น

ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ อันดับแรกลูกค้าต้องเพิ่มรายการที่ต้องการไปยังรถเข็น

2 ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่เลือกทั้งหมดในรถเข็น ลูกค้าจะเปิดหน้าจอรถเข็นและตรวจสอบรายละเอียดรายการที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพิ่มอยู่ในรถเข็น ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ใด ๆ ออกจากรถเข็นของตนเองได้ในหน้าจอนั้น

หากลูกค้ามีรหัสใบสั่งจ่าย ลูกค้าจะต้องเลือกตัวเลือก "รหัสแลกเงิน" จากนั้นป้อนรหัสใบสั่งจ่าย แล้วกดปุ่ม “แลกเงิน” เว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater จะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสและอัพเดตราคาในรถเข็นโดยจะแสดงราคาเดิม ราคาที่ได้รับส่วนลด และส่วนลดที่ได้รับ

หลังจากกดปุ่ม “ชำระเงิน” ตัวเลือกที่ใช้งานได้เพิ่มเติม (เช่น ตัวเลือกการสมัครสมาชิก) และกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาจปรากฏต่อจากรายการทั้งหมดในรถเข็น ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มรายการเพิ่มเติมไปยังรถเข็น หรือตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ในรถเข็น ในหน้าจอนี้คุณอาจมีตัวเลือกให้เลือกสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยผู้ให้บริการจัดส่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ในคำสั่งซื้อเดียวกัน ดังนั้น หากคุณต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสั่งซื้อใหม่

3 การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้และที่อยู่ในการจัดส่ง (ถ้ามี)

ในหน้าจอข้อมูลใบแจ้งหนี้ ลูกค้าควรใส่ชื่อและที่อยู่ซึ่งพวกเขาต้องการให้แสดงในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่มีการจัดส่งในรูปของวัตถุที่จับต้องได้ ที่อยู่ในการจัดส่งคือสถานที่ที่ลูกค้าร้องขอให้จัดส่งผลิตภัณฑ์ หลังจากมีการยืนยันและส่งคำสั่งซื้อตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างแล้ว ข้อมูลนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

4 การยืนยันและส่งคำสั่งซื้อ

หน้าจอนี้สรุปข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคำสั่งซื้อเพื่อการยืนยันและการอนุมัติในขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงข้อมูลใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ จำนวนเงินที่ต้องชำระ และข้อมูลการจัดส่ง (ถ้ามี) นี่เป็นหน้าจอสุดท้ายที่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในคำสั่งซื้อของคุณได้: ย้อนกลับไปและแก้ไขรายการหรือแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือการจัดส่ง การยอมรับข้อมูลในรายการที่กล่าวถึงข้างต้นและการดำเนินการชำระเงินคำสั่งซื้อได้รับอนุมัติจากลูกค้า ผู้ให้บริการเว็บไซต์ยืนยันการรับคำสั่งซื้อโดยไม่รอช้าโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า

5 การชำระเงินและการวางใบแจ้งหนี้

การชำระเงินของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะเกิดขึ้นหลังจากส่งคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะจัดการการชำระเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยการดำเนินงานของผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอก หลังจากเริ่มต้นขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะนำคุณไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอก (หน้าการชำระเงิน)

การเริ่มต้นขั้นตอนการชำระเงิน หมายถึงคุณยินยอมที่จะชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ผ่านทางผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอก จากนั้นราคาจะมีผล

การดำเนินขั้นตอนการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอก นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอก

ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลบัตรธนาคารของตนเองที่จำเป็นต่อการชำระเงินผ่านทางหน้าการชำระเงินที่ดำเนินงานโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินภายนอก ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่ได้รับ มีสิทธิเข้าถึง จัดเก็บ ครอบครอง หรือจัดการกับข้อมูลของบัตร หรือข้อมูลของผู้ถือบัตร และจะได้รับแจ้งเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จจากสถาบันการเงินที่ดำเนินการธุรกรรมนั้น ๆ

เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยันแล้วและได้รับข้อมูลใบแจ้งหนี้จากลูกค้า ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยข้อความยืนยันบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater และ/หรือทางอีเมล ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตด้วยการประทับเวลาและไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ฉบับแปลสามารถดูและดาวน์โหลดได้จากประวัติการอัพเดตของบัญชีผู้ใช้
การชำระเงินจะถือว่าสมบูรณ์หากเงินมีการชำระไปที่บัญชีธนาคารของผู้ให้บริการเว็บไซต์โดยไม่สามารถเรียกคืนได้

6 การส่งมอบ

ก. การส่งมอบผ่านทางการดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์

ทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ สิทธิ์ดังกล่าวจะถูกเพิ่มไปที่โปรไฟล์ผู้ใช้ของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater แม้ว่าการส่งมอบสิทธิ์จากผู้ให้บริการเว็บไซต์เสร็จสิ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ยอมรับในที่นี้ว่าหลังจากชำระเงินสำเร็จ จะให้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดไม่เกิน 1 (หนึ่ง) วันทำการที่โปรไฟล์ผู้ใช้ของลูกค้า การให้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจะถือเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติตามข้อตกลง

ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้งานสิทธิ์ของตนเองในการดาวน์โหลดไฟล์และรับใบอนุญาตหลังจากซื้อสิทธิ์ใช้งาน เว็บไซต์จะจัดเตรียมใบอนุญาตเวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์นั้น เมื่อลูกค้าทำการดาวน์โหลด

หากใช้งาน InControl Touch Map Updater ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถตรวจสอบและใช้สิทธิของตนเองได้ด้วยแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ฟรีของผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ชื่อว่า InControl Touch Map Updater ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้

หากใช้งาน InControl Touch Map Updater ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ขั้นตอนการติดตั้งจะมีดังต่อไปนี้:

 1. ลูกค้าเริ่มต้นใช้งาน InControl Touch Map Updater คืออะไร
 2. ลูกค้าควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตนเองกับพีซีจากนั้น
 3. ล็อกอินใน InControl Touch Map Updater ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับที่ลูกค้าใช้บนเว็บไซต์
 4. หลังจากล็อกอินสำเร็จ ลูกค้าควรดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเว็บไซต์ด้วย InControl Touch Map Updater จากนั้น
 5. เริ่มต้นการติดตั้งเพื่อขอใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและอัพโหลดไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

เมื่อลูกค้าเริ่มต้นการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อด้วย InControl Touch Map Updater เว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater จะออกคีย์ใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์เดียวเท่านั้น และใบอนุญาตและผลิตภัณฑ์ไม่สามารถย้ายหรือคัดลอกไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องเมื่อมีการออกใบอนุญาตแล้ว

ข. การจัดส่งในรูปของวัตถุที่จับต้องได้

การจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยผู้ให้บริการขนส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าทำการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ จะมีการให้ลิงก์โดยตรงเพื่อติดตามคำสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามคำสั่งซื้อที่ตนเองสั่งไว้

หากคุณปฏิเสธหรือละเลยที่จะรับผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธ์ในการคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์จนกว่าจะสามารถจัดส่งได้

XVIII. ขั้นตอนการสั่งซื้อสำหรับการเปิดใช้งาน

ขั้นตอนการสั่งซื้อรหัสการเปิดใช้งานมีดังต่อไปนี้:

 1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดใช้งาน โดยเพิ่มไปยังรถเข็น

  อันดับแรกลูกค้าจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องการเปิดใช้งานบนหน้าจออุปกรณ์ของตนเอง

  หน้าจออุปกรณ์แสดงรหัสคำขอ ซึ่งต้องพิมพ์ลงในหน้าจอเปิดใช้งานของเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater

  เว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสคำขอ และแสดงชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ใช้ที่ล็อกอินแล้วสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นด้วยการคลิกลิงก์ “เปิดใช้งาน”

 2. ขั้นตอนการตรวจสอบ

 3. การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้

 4. การยืนยันและส่งคำสั่งซื้อ

 5. การชำระเงินและการวางใบแจ้งหนี้

  ขั้นตอนที่ 2-5 เหมือนกับขั้นตอนสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลดได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ตามที่อธิบายไว้ในบท XVII

 6. การส่งมอบ

  ทันทีที่การชำระเงินสำเร็จ รหัสการเปิดใช้งานจะแสดงบนเว็บไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater และจะถูกเพิ่มไปที่ประวัติการทำธุรกรรมด้วยเพื่อการเรียกใช้งานในภายหลัง การให้รหัสการเปิดใช้งานนี้คือการจัดส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ จึงไม่มีการจัดส่งรหัสการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุที่จับต้องได้

  ลูกค้าควรป้อนรหัสนี้ลงในหน้าจอรหัสการเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งจะเปิดใช้งาน (เปิดการทำงานของ) ผลิตภัณฑ์ รหัสการเปิดใช้งานสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์เดียวกับที่แสดงรหัสคำขอในขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น

  ในกรณีที่เปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งล่วงหน้าบนอุปกรณ์ รหัสการเปิดใช้งานใช้เพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งล่วงหน้าโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เท่านั้น แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์เดียวกันเวอร์ชั่นล่าสุดผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย InControl Touch Map Updater

XIX. ขั้นตอนการสั่งซื้อด้วยรหัสเติมเงิน

อุปกรณ์บางตัวถูกส่งมอบด้วยรหัสเติมเงินเพื่อรับเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ดังกล่าว ลูกค้าสามารถตัดสินใจที่จะเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ของตนเองได้

 1. การป้อนรหัสเติมเงิน

  ขั้นตอนแรก ลูกค้าจะต้องป้อนรหัสเติมเงินลงในหน้าจอการเปิดใช้งานของเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater เว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสคำขอ และแสดงชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

 2. เลือกผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มไปยังรถเข็น

 3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

 4. การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้

 5. การยืนยันและส่งคำสั่งซื้อ

 6. การชำระเงินและการวางใบแจ้งหนี้

 7. การส่งมอบ

  ขั้นตอนที่ 3-7 เหมือนกับขั้นตอนสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลดได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ตามที่อธิบายไว้ในบท XVII

XX. การสนับสนุนลูกค้า

20.1. ลูกค้าสามารถร้องขอการสนับสนุนลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาบนเว็บไซต์หรือผ่านทาง InControl Touch Map Updater มีบริการการสนับสนุนลูกค้าผ่านทางเว็บอินเทอร์เฟซ

20.2. โปรดไปที่หน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้า เว็บไซต์จะมีคำตอบให้แก่คุณสำหรับคำถามที่พบบ่อย

20.3. หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์หรือ InControl Touch Map Updater หรือคุณสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังที่อยู่ตามไปรษณีย์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในบทที่ II หรือส่งไปยังอีเมลแอดเดรส info@naviextras.com เพื่อให้ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณและตอบกลับคุณภายใน 30 (สามสิบ) วัน หากมีการปฏิเสธข้อร้องเรียนของคุณ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธดังกล่าว

20.4. ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกค้าผ่านทางการเจรจาฉันมิตร ลูกค้ามีทางเลือกดังต่อไปนี้:

 • -ส่งข้อร้องเรียนไปยังองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
 • การเริ่มต้นกระบวนการของหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือกที่เกี่ยวข้อง:
  คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแห่งกรุงบูดาเปสต์
  ที่อยู่: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3rd floor 310.
  ที่อยู่ทางไปรษณีย์: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  โทรศัพท์: 06-1-488-2131
  โทรสาร: 06-1-488-2186
  อีเมล: bekelteto.testulet@bkik.hu
  เว็บไซต์: http://bekeltet.hu/
 • เริ่มต้นการฟ้องร้องคดี และ
 • ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปสามารถส่งข้อร้องเรียนทางกฎหมายของตนเองมายังแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ที่ดำเนินการและจัดหาโดยคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านทางเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อตกลงร่วมกันเพื่อยุติข้อพิพาท

XXI. เบ็ดเตล็ด

21.1. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฮังการี

21.2. ศาลแห่งฮังการีจะมีอำนาจตัดสินข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อตกลง

21.3. หากลูกค้าเป็น “ผู้บริโภค” การเลือกกฎหมายและการเลือกสถานที่ข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อการลิดรอนสิทธิ์ของผู้บริโภคในการปกป้องสิ่งที่พวกเขาควรได้รับจากข้อกำหนด (ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดที่กำหนดให้ศาลมีอำนาจตัดสินคดี) ที่ไม่สามารถลดทอนความสำคัญจากข้อตกลงโดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีการเลือกที่จะนำมาบังคับใช้

21.4. อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศขององค์กรสหประชาชาติในที่นี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้ข้อตกลงนี้

21.5. ข้อตกลงนี้มีการจัดทำครั้งแรกเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และอาจมีฉบับภาษาอื่นเช่นกัน รายการที่คุณอาจพบและเลือกบนไซต์หรือใน InControl Touch Map Updater ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ แตกต่างกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก


ภาคผนวก 1

แบบฟอร์มการเพิกถอน/ยุติข้อตกลงสำหรับผู้บริโภค


— ถึง NNG Software Developing and Commercial Ltd., 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary:

— ข้าพเจ้า/เรา* ขอประกาศให้ทราบว่า ข้าพเจ้า/เรา* ขอถอนตัว/ยุติข้อตกลงของสัญญาการซื้อขายสินค้าต่อไปนี้*ของข้าพเจ้า/เรา*/สำหรับการจัดหาบริการต่อไปนี้*

— สั่งซื้อเมื่อ*/ได้รับเมื่อ*

— ชื่อของผู้บริโภค

— ที่อยู่ของผู้บริโภค

— ลายเซ็นของผู้บริโภค (ในกรณีที่ใช้แบบฟอร์มนี้แจ้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษเท่านั้น)

— วันที่

* ลบตามความเหมาะสม


ภาคผนวก 2

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันข้อบกพร่อง ความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ และการรับประกัน


1. การประกันข้อบกพร่อง

คุณมีสิทธิเรียกร้องให้มีการรับประกันในกรณีใดบ้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ดำเนินการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คุณมีสิทธิเรียกร้องให้มีการรับประกันต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งของฮังการี

สิทธิ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกร้องให้มีการรับประกันคืออะไร

คุณมีสิทธิเรียกร้องให้มีการรับประกันโดยการเลือกตัวเลือกด้านล่าง:

คุณสามารถเลือกว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า เว้นเสียแต่ว่าไม่สามารถทำได้ หรือจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วิธีเยียวยาอื่น ๆ หากคุณไม่ได้เลือกหรือไม่สามารถเลือกว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า คุณอาจได้รับราคาส่วนลดหรือในกรณีสุดท้ายคือการเพิกถอนสัญญา

คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนจากการเยียวยาที่คุณเลือกไว้เป็นวิธีการเยียวยาอื่น ในกรณีนี้ จะมีการขอให้ชำระเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ เว้นแต่เป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินงานของผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือด้วยเหตุผลที่เหมาะสมอื่น ๆ

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้มีการรับประกันในระยะเวลาเท่าใด

คุณจะต้องแจ้งผู้ให้บริการเว็บไซต์ในกรณีมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในเวลาอันสั้นที่สุดที่ได้รับอนุญาตตามพฤติการณ์ทั่วไป แต่ไม่เกินสองเดือนเริ่มตั้งแต่พบว่ามีข้อบกพร่องดังกล่าว โปรดทราบว่า คุณมีสิทธิในการใช้สิทธิ์เพื่อขอรับการประกันเป็นเวลาสูงสุดสองปีนับตั้งแต่เมื่อรับสินค้าหรือบริการ

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้มีการรับประกันกับใคร

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้มีการรับประกันกับผู้ให้บริการเว็บไซต์

มีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่นำมาใช้อีกหรือไม่

สำหรับการเรียกร้องให้มีการรับประกันภายในหกเดือนหลังจากมีการจัดส่ง จะไม่มีการใช้เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมสำหรับหน้าที่ในการแจ้งขอบกพร่องให้บริษัททราบ โดยที่คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นผู้จำหน่ายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น หลังจากเวลาหกเดือนนับจากวันที่ทำการจัดส่งสินค้าหรือบริการแล้ว คุณมีหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์ และต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อบกพร่องที่พบเกิดขึ้นอยู่แล้ว ณ เวลาที่จัดส่ง

2. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในกรณีใดบ้าง

ในกรณีของการเกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ (ผลิตภัณฑ์) คุณสามารถเลือกว่าจะบังคับใช้สิทธิของคุณในข้อที่ 1 หรือทำการเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิทธิ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกร้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์คืออะไร

ภายใต้การเรียกร้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ คุณจะมีสิทธิ์เลือกได้เฉพาะการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องเท่านั้น

กรณีใดบ้างที่ถือว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง

จะถือว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ ณ เวลาที่มีการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่วงจรการจัดจำหน่าย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณลักษณะหรือธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ผู้ผลิตจัดหาให้

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาเท่าใด

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ภายในเวลาสองปีนับจากวันที่ผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่วงจรการจัดจำหน่าย การละเลยต่อข้อจำกัดด้านเวลานี้จะทำให้คุณเสียสิทธิ์นี้

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์กับใคร และมีเงื่อนไขอื่นใดที่ใช้บังคับ

คุณสามารถเรียกร้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนที่ถอดได้เท่านั้น (ผลิตภัณฑ์) ในกรณีที่คุณเรียกร้องความรับผิดอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์ และต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง

ในกรณีใดที่ผู้ผลิต (ผู้จัดจำหน่าย) ไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต (ผู้จัดจำหน่าย) ไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หากพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่า
- ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการทำธุรกิจของพวกเขา หรือ
- สถานะของความรู้ทางเทคนิคและทางวิทยาศาสตร์ในขณะที่พวกเขานำผลิตภัณฑ์เข้าสู่วงจรการจัดจำหน่ายไม่อำนวยให้สามารถตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องของสินค้าเกิดขึ้น หรือ
- ข้อบกพร่องเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของรัฐ

ในกรณีที่จะปลดเปลื้องความรับผิดดังกล่าว ผู้ผลิต (ผู้จัดจำหน่าย) ต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงข้อความข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง

โปรดทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการรับประกันสำหรับข้อบกพร่องและเรียกร้องความรับผิดชอบเนื่องจากผลิตภัณฑ์สำหรับข้อบกพร่องเดิมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณบังคับใช้สิทธิ์เรียกร้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นผลสำเร็จ คุณจะมีสิทธิ์เรียกร้องการรับประกันต่อข้อบกพร่องสำหรับชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่จากผู้ผลิตได้

[ในกรณีที่มีหน้าที่จัดหาการรับประกันภายใต้ข้อกำหนดหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง จะมีการเพิ่มข้อ 3 ด้านล่างในเอกสารข้อมูล:]

3. การรับประกัน

คุณมีสิทธิ์บังคับใช้สิทธิ์การรับประกันของคุณในกรณีใดบ้าง

ในกรณีที่เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีหน้าที่ต้องจัดหาการรับประกันตามข้อกำหนดของ 151/2003 (XI 22.) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับประกันที่เป็นข้อบังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความทนทานสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมาให้คุณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัย จึงมีการระบุว่าการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดเก็บในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แต่จะรับประกันเพียงตัวอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

คุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์การรับประกันภายในระยะเวลาเท่าใด คุณจะได้รับสิทธิ์ประเภทใด

ระยะเวลาการรับประกันที่เป็นข้อบังคับคือ 1 ปี โดยเริ่มต้นจากวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงคุณ คุณสามารถใช้สิทธิเดียวกันได้ในกรณีที่มีการรับประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้น

ในกรณีใดบ้างที่บริษัทจะปลดเปลื้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์

บริษัทจะปลดเปลื้องความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นหลังจากเวลาที่ส่งมอบสินค้าเท่านั้น

หมายเหตุ คุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการรับประกันต่อข้อบกพร่องและเรียกร้องให้มีการรับประกัน หรือเรียกร้องความรับผิดชอบเนื่องจากผลิตภัณฑ์สำหรับข้อบกพร่องเดิมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คุณยังคงมีสิทธิภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 หรือไม่ก็ตาม