AANKOOPVOORWAARDEN

Belangrijk: Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voor u de https://jaguar.welcome.naviextras.com-services en -voorwerpen die op deze website of in de InControl Touch Map Updater worden aangeboden bestelt.

Laatst bijgewerkt en van kracht met ingang van 24 juli 2017

Inhoud

I. Omvang
II. Contactgegevens van de website-exploitant
III. Definities
IV. Algemene voorwaarden
Gebruikersaccount
Bestelling en overeenkomst
V. Aankoop van producten en services
VI. Aankoopproces
VII. Prijs en betaling
VIII. Compatibiliteit
IX. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de partijen
X. Ontbinding van de overeenkomst
XI. Herroeping/Beëindiging voor consumenten
XII. Garantie bij gebreken, productaansprakelijkheid en waarborg
XIII. Beperking van aansprakelijkheid
XIV. Product licentievoorwaarden
XV. Speciale voorwaarden van toepassing op bepaalde services
15.1 Inschrijving voor realtime services
15.2 Gratis kaartupdates voor kaarten die online werden aangekocht en andere updateservices
XVI. Speciale voorwaarden voor kaartproducten met een tijdelijke licentie
XVII. Aankoopproces voor downloadbare producten en fysieke producten
1 Toevoegen aan winkelwagentje
2 Betalingsproces
3 Invoeren factureringsgegevens en verzendadres, indien van toepassing
4 Controle en verzending van de bestelling
5 Betaling en facturering
6 Aflevering
A. Aflevering via elektronische download
B Fysieke levering
XVIII. Aankoopproces voor activering
XIX. Aankoopproces met prepaid-code
XX. Klantenservice
XXI. Varia
Appendix 1
Appendix 2

 

I. Omvang

1,1. Dit zijn de aankoop- en gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop en het gebruik van elk product (hierna de "Algemene Voorwaarden" genoemd) gekocht van NNG Software Developing and Commercial Llc., een vennootschap onder de Hongaarse wetgeving (hierna "exploitant van de website" genoemd) op https://jaguar.welcome.naviextras.com en haar subdomeinen (hierna "website" genoemd) of in de InControl Touch Map Updater (later gedefinieerd in hoofdstuk III hieronder).

1,2. Door het goedkeuren en verzenden van uw bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierna uiteengezet.

1,3. Persoonsgegevens van de klanten worden verwerkt in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbescherming dat kan worden gevonden op de website of onder de volgende link: https://jaguar.welcome.naviextras.com of in de InControl Touch Map Updater (later gedefinieerd in hoofdstuk III hieronder). Het beleid inzake gegevensbescherming is een integraal onderdeel van de huidige Algemene Voorwaarden.

II. Contactgegevens van de website-exploitant

Naam: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
Statutair gevestigd te: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
Postadres en hoofdvestiging: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
Ingevoerd in het Handelsregister van het Metropolitan Court als het Hof van registratie onder het registratienummer: 01-09-891838
Fiscaal nummer: 13357845-2-44
, EU BTW-NR: HU13357845
Telefoon: +36 1 872 0000
Fax: +36 1 872 0100
E-mail: info@naviextras.com

III. Definities

Activering: betekent de aankoop van een activeringscode, die de gebruiker in staat stelt content, software, updates en diensten op zijn apparaat te activeren.

Activeringscode: betekent een door de exploitant van de website aan de klant verstrekte alfanumerieke code waarmee de activering kan worden uitgevoerd. De activeringscode is alleen geldig voor het activeren van content op hetzelfde apparaat dat de aanvraagcode heeft uitgegeven.

Overeenkomst: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in sectie 4.5. hieronder.

Werkdag: betekent een andere dag dan een zaterdag, zondag of een andere dag waarop de banken mogen of bij wet verplicht zijn te sluiten in Hongarije en/of, in het geval van een fysieke levering, in het land waar de zending wordt verstuurd en/of, in het geval van betaling van geld, in het land waar de bank van de schuldeiser is gevestigd.

Compatibiliteit: betekent dat de producten goed kunnen functioneren (installeren, uitvoeren en weergeven) op uw apparaat en kunnen samenwerken met de software. Website-exploitant voert redelijke inspanningen uit om de klant te voorzien van alle benodigde informatie met betrekking tot compatibiliteit bij het aanbieden van het product. Aanvullende compatibiliteitsvereisten voor ieder product worden ook weergegeven op de uitgebreide productbeschrijvingspagina's die toegankelijk zijn via de “Lees meer”-links.

Consument: betekent een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn vak, beroep of bedrijf.

Content: betekent (onder andere) kaarten, aandachtspunten, 3D-content, stemmen, taalbestanden en andere gegevens met betrekking tot navigatie die met uw software kunnen worden geüpload en gebruikt op uw apparaat.

Klant: betekent elke geregistreerde gebruiker die op de website een aankooporder plaatst voor software, updates, content, services of activeringscodes. De klant wordt in deze Algemene Voorwaarden "klant" of "u" genoemd.

Klantenservice: betekent een service die door de exploitant van de website of zijn onderaannemer via webinterfaces aan klanten wordt geleverd.

Apparaat: betekent een apparaat dat geschikt is voor navigatie, zoals persoonlijke navigatie-apparaten (ook wel PND of PNA genoemd), smartphones/personal digital assistants (ook wel PDA's genoemd), inclusief SD-kaarten en andere opslagmedia (als hierop software of content is opgeslagen), voor navigatie geschikte mobiele telefoons, autonavigatiesystemen, voor navigatie geschikte pc's, notebooks en tablets, voor navigatie geschikte persoonlijke mediaspelers (ook wel PMP's genoemd).

Elektronische download: betekent dat producten aan de klant worden geleverd door een downloadlink beschikbaar te maken voor de klant.

EULA: betekent de licentievoorwaarden in de standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de exploitant van de website.

Goederen: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in sectie 11.9. hieronder.

Gastgebruiker: betekent een niet-geïdentificeerde (of niet-aangemelde) gebruiker of bezoeker van de website.

Prepaid-code: betekent een alfanumerieke code die kan worden ingewisseld voor specifieke producten. Codes zijn beschikbaar op plastic kaarten (prepaid-kaarten) of elektronisch via de fabrikant of reseller van het apparaat. Prijzen kunnen verschillen op basis van de aangeboden producten.

Product: betekent software, updates, inhoud, services en de activeringscode die van tijd tot tijd op de website of in de InControl Touch Map Updater worden aangeboden.

Aanvraagcode: betekent een alfanumerieke code die wordt gebruikt tijdens een activeringsproces. De aanvraagcode identificeert het product en het werkelijke apparaat waarop dat product moet worden geactiveerd. Deze wordt weergegeven op het scherm van het apparaat en moet door de gebruiker worden ingevoerd om een activeringscode te ontvangen.

Recht: betekent het recht van de klant om de bestanden die betrekking hebben op het product te downloaden en een licentie te krijgen om het product te gebruiken in het geval dat de levering door de exploitant van de website elektronisch wordt uitgevoerd.

Services: betekent services op basis van locaties (lokaal zoeken, verkeersinformatie, brandstofprijzen, weersberichten, enz.) die enige vorm van online connectiviteit vereisen (gegevenstoegang via SIM-kaart of Bluetooth, draadloze internettoegang, TMC-ontvanger, enz.) op uw apparaat.

Software: betekent de navigatiesoftware die op uw apparaat draait.

Website: betekent de webportal die toegankelijk is via het internetadres www.naviextras.com en elk van de betreffende subdomeinen.

Exploitant van de website: betekent de bedrijfsorganisatie die wordt gedefinieerd in hoofdstuk II. van deze algemene voorwaarden.

InControl Touch Map Updater: betekent een softwaretoepassing (ontwikkeld en onder licentie van de exploitant van de website), die – afhankelijk van de InControl Touch Map Updater-versie – kan worden gebruikt om te bladeren door het beschikbare productaanbod, aankopen te doen, aangekochte producten te downloaden en opnieuw te downloaden of gratis producten te ontvangen en te downloaden van onze servers en naar het apparaat te uploaden.

Updates: betekent content en software-updates die worden aangeboden door uw apparaatfabrikant of softwareontwikkelaar en die extra functies en nieuwe content-versies aanbieden of bekende softwareproblemen oplossen.

Gebruiker: betekent elke geregistreerde gebruiker of gastgebruiker, of elke persoon die de website of InControl Touch Map Updater bekijkt.

Waardeboncode: betekent een alfanumerieke code die een bepaalde korting biedt voor specifieke producten. Codes kunnen worden verstrekt op het moment en de wijze waarop door de Website-exploitant is geadverteerd of kunnen door de klantenservice worden verstrekt (uitsluitend ter beoordeling van de klantenservice). De waardeboncode kan ook worden verstrekt door apparaatfabrikanten of andere partijen die door de exploitant van de website zijn gemachtigd. De waardeboncodes kunnen een geldigheidsduur hebben die door de exploitant van de website is bepaald. De inwisseling van geldige waardeboncodes wordt verwerkt tijdens het aankoopproces, in de sectie "winkelwagen", en de korting wordt weergegeven in het totaal te betalen bedrag. De kortingsgraad en geldigheidsduur kunnen verschillend zijn voor elke waardeboncode.

IV. Algemene bepalingen

4,1. Een verscheidenheid aan producten kan worden verkregen op de website of in de InControl Touch Map Updater voor verschillende apparaten, zoals software, software-updates, updates van de content die op uw apparaat is geïnstalleerd of extra content, services en activeringscodes. De producten die beschikbaar zijn voor uw specifiek apparaat en de bijbehorende beschrijving worden op de website of in de InControl Touch Map Updater weergegeven.

Gebruikersaccount

4,2. Voor bepaalde versies van de Website of InControl Touch Map Updater kan een gebruikersaccount nodig zijn. Gebruikers die eerder een gebruikersaccount op de website of in de InControl Touch Map Updater hebben aangemaakt en zijn ingelogd, kunnen producten aankopen.

4,3. Om een gebruikersaccount aan te maken, is het nodig het registratieproces te voltooien door de Website-exploitant te voorzien van actuele, volledige en nauwkeurige informatie, zoals gevraagd op het van toepassing zijnde registratieformulier. De gebruiker heeft de mogelijkheid om typfouten, onjuiste input of verouderde informatie in zijn gebruikersaccount te corrigeren. Let op dat als uw e-mailadres is gebruikt om uw gebruikersaccount aan te maken, dat niet kan worden veranderd of bewerkt na de registratie. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of onware gegevens. De Website-exploitant heeft het recht om onware of onjuiste registraties te verwijderen en heeft bij twijfel het recht de authenticiteit van de gebruiker te controleren, in overeenstemming met en voor zover toegestaan door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

4,4. De voorwaarden met betrekking tot het openen van een gebruikersaccount worden gereguleerd door de gebruiksvoorwaarden van de website of de InControl Touch Map Updater.

Besluit en overeenkomst

4,5. Door het controleren en versturen van een elektronische bestelling via de online shop van de website of via de InControl Touch Map Updater-toepassing, doet u - als klant - een aanbod aan de exploitant van de website om de in uw bestelling opgesomde producten te kopen. Dit aanbod is onder voorbehoud van aanvaarding door de exploitant van de website.

De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden en verstuurt zijn/haar bestelling na het controleren en goedkeuren van de ordergegevens. Daarna kan de klant overgaan tot uitvoering van de betaling.

De exploitant van de website stuurt u een e-mail met een ontvangstbevestiging van uw bestelling en met de details van uw bestelling, die kan worden beschouwd als aanvaarding van uw aanbod door de exploitant van de website. Alleen na een dergelijke aanvaarding is de Overeenkomst gesloten (hierna: “Overeenkomst”). Uw bestelling is onherroepelijk, maar in het geval dat uw bestelling niet is bevestigd uiterlijk binnen 48 uur nadat u de bestelling hebt verzonden, bent u niet langer gebonden aan uw aanbod.

De Website-exploitant behoudt zich het recht voor om elke willekeurige bestelling te weigeren. Partijen sluiten hierbij de toepasselijkheid van commerciële doeleinden of handelspraktijken van hun relatie uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot dergelijke praktijken die zijn overeengekomen of eerder door de partijen zijn aangenomen en andere praktijken die alom bekend zijn en regelmatig worden toegepast bij contracten met betrekking tot een soortgelijk onderwerp.

4,6. De algemene voorwaarden die van kracht waren op het moment dat u ermee hebt ingestemd, zijn van toepassing op uw bestelling en zullen deel uitmaken van de overeenkomst tussen u en de exploitant van de website. Bij uw volgende bestelling kan de Website-exploitant de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan u hebben bijgewerkt. Zorg ervoor dat u elke keer dat u de website of de InControl Touch Map Updater bezoekt de meest recente algemene voorwaarden leest. Wij raden u aan een kopie van de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken voor toekomstige referentie en gebruik in verband met uw bestelling.

4,7. De Overeenkomst geldt niet als een Overeenkomst in schriftelijke vorm. Partijen sluiten de mogelijkheid uit voor een van beide partijen om eenzijdig de voorwaarden van de Overeenkomst in een schriftelijke vorm op te stellen na het sluiten van de Overeenkomst en de Overeenkomst met aanvullende voorwaarden uit te breiden en/of aan te vullen, zelfs als deze niet in materieel opzicht voldoet. Een kopie van de bestelling die door de klant is geaccepteerd door het verzenden van de bestelling en het overgaan tot betaling, wordt gearchiveerd bij de feitelijke bestelling of transactie. De klant kan deze op de pagina met de transactiegeschiedenis van de website of in de InControl Touch Map Updater ophalen.

4,8. De Website-exploitant is niet onderworpen aan een gedragscode of aan een code die door zelfbesturende organen of niet-gouvernementele organisaties is overeengekomen.

V. Aankopen van producten en services

5,1. Elk product dat ter beschikking wordt gesteld om te downloaden van de website of via de InControl Touch Map Updater en elke content die kan worden geactiveerd door middel van een activeringscode is een auteursrechtelijk beschermd product of ander intellectueel eigendom van de exploitant van de website en/of zijn leveranciers. De exploitant van de website en/of zijn leveranciers behouden zich alle hieruit voortvloeiende rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden worden genoemd.

5,2. Wanneer u een product aanschaft, koopt u eigenlijk een licentie voor de relevante software, update of content of een recht op het gebruik van de services in plaats van dat u het betreffende product zelf verwerft. Update-, content-, softwarelicenties en het verrichten van diensten die op de website of de InControl Touch Map Updater worden aangeschaft, zijn onderhevig aan de licentievoorwaarden voor eindgebruikers zoals gespecificeerd in hoofdstuk XIV. van deze algemene voorwaarden.

5,3. Op de website of in de InControl Touch Map Updater kan de content die beschikbaar is voor uw apparaat worden verstrekt:

 1. als één pakket, waarmee u de nieuwste content op uw apparaat kunt downloaden;
 2. op basis van een abonnement, wat betekent dat u de mogelijkheid hebt om alle uitgebrachte updates gedurende de periode van het abonnement elektronisch te downloaden en te installeren op uw apparaat; echter, het aantal en de frequentie van de updates tijdens de abonnementsperiode kunnen niet worden gegarandeerd; Bovendien kunnen we niet garanderen dat de inhoud van een bepaald pakket in alle releases volledig wordt bijgewerkt.
 3. in een zogenaamd "Huur een kaart"-systeem, wat betekent dat u het recht hebt om content elektronisch te downloaden en te gebruiken gedurende de periode van de huur zoals nader gespecificeerd in hoofdstuk XVI;
 4. op een fysieke gegevensdrager zoals een SD- of SDHC-kaart, USB-stick, dvd, enz. via fysieke verzending aan u geleverd.

Houd er rekening mee dat niet alle opties beschikbaar zijn voor alle content voor uw apparaat. De opties die beschikbaar zijn voor uw apparaat worden weergegeven nadat u uw apparaat en het betreffende product op de website of in de InControl Touch Map Updater-applicatie hebt gekozen.

5,4. Diensten worden geleverd op basis van een abonnement, hetgeen betekent dat u het recht hebt om deze diensten te gebruiken voor de in de betreffende dienstomschrijving bepaalde periode.

5,5. Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de producten die op basis van een abonnement worden geleverd, zijn opgenomen in hoofdstuk XV. van deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst voor op een abonnement gebaseerde producten wordt gesloten voor de periode die vermeld staat op de betreffende productomschrijving of bij het ontbreken van een dergelijke afgebakende periode, zolang als het Apparaat operationeel is, tenzij de Overeenkomst is beëndigd.

VI. Koopprocedure

6,1. De exploitant van de website is alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestellingen die zijn gedaan via de website of via de InControl Touch Map Updater. Bestellingen per post, telefoon of langs elke andere weg worden niet geaccepteerd.

6,2. Het downloaden van de InControl Touch Map Updater is nodig om het koopproces, dat u op de website bent begonnen, te voltooien. De InControl Touch Map Updater kan gratis worden gedownload vanaf de link die wordt weergegeven op de website. Als de klant de InControl Touch Map Updater al heeft gedownload, kan het aankoopproces worden begonnen door de InControl Touch Map Updater-applicatie op te starten.

6,3. Bij bepaalde website- of InControl Touch Map Updater-versies kan het nodig zijn dat de klant zich aanmeldt met behulp van zijn gebruikersnaam en het wachtwoord die tijdens de gebruikersregistratie zijn verkregen om het aankoopproces te starten.

6,4. U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die op de website of via de InControl Touch Map Updater worden gedaan. Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om typfouten, onjuiste input of verouderde informatie in uw gebruikersaccount te corrigeren. Let op dat als uw e-mailadres is gebruikt om uw gebruikersaccount aan te maken, dat niet kan worden veranderd of bewerkt na de registratie. U stemt ermee in om uw account en andere informatie direct bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is in verband met uw transacties.

6,5. De levering door de exploitant van de website gebeurt elektronisch of per fysieke verzending volgens de beschrijving van de aankoopprocedure in hoofdstuk XVII tot en met hoofdstuk XIX. Het risico op verlies of beschadiging van de producten is voor uw rekening zodra de producten op uw afleveradres zijn geleverd of in uw bezit zijn.

6,6. Een andere aankoop- en leveringsprocedure is van toepassing op de onderstaande aankopen:

6.6.1. Aankoop van de nieuwste versie van de producten in de webshop of via InControl Touch Map Updater en de elektronische of fysieke levering (de relevante bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk XVII);

6.6.2. Aankoop van een activeringscode (de desbetreffende bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk XVIII) en de levering van de activeringscode;

6.6.3. Het downloaden van content met behulp van een prepaid-code (de desbetreffende bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk XIX).

6,7. In het geval van een elektronisch uitgevoerde levering van een product dat digitale content bevat, stemt u ermee in dat de exploitant van de website kan starten met de uitvoering van de overeenkomst. Hij voorziet u van het te downloaden product en levert u de activeringscode meteen bij aankoop. U gaat hiermee akkoord door uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te geven aan de exploitant van de website om de uitvoering te starten. Onmiddellijk nadat de exploitant van de website is gestart met de uitvoering, verliest u daarmee uw herroepingsrecht zoals vastgelegd in hoofdstuk XI.

6,8. In het geval van een product dat buiten de omvang van punt 6.7. valt bij het indienen van uw bestelling, gaat u ermee akkoord dat wij starten met de uitvoering van de overeenkomst en u voorzien van het bestelde product voor het verstrijken van de beëindigingstermijn die van toepassing is op het beëindigingsrecht van de consument, gereguleerd door en in overeenstemming met subsectie 1 van sectie 20 van 45/2014 (II. 26.) Algemene Maatregel van Bestuur. In het geval dat de exploitant van de website is gestart met de uitvoering van de prestaties, hebt u het recht om gebruik te maken van uw beëindigingsrecht, zoals gereguleerd in 11.2. van hoofdstuk XI.

VII. Prijs en betaling

7,1. De prijzen voor aankooptransacties op de website of in de InControl Touch Map Updater worden vermeld in EUR of USD. De prijs van de producten in de catalogus kunnen ook worden weergegeven in andere valuta's, volgens de geografische locatie van de klant. Deze prijzen zijn echter slechts indicatieve prijzen die alleen bestemd zijn voor informatiedoeleinden en kunnen onnauwkeurig zijn op het moment van de bestelling. De klant wordt aangeraden te controleren of het bedrag gelijk is aan de prijs van het Product in zijn eigen munteenheid.

7,2. De prijzen van de producten zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, maar u dient altijd de prijs te betalen die wordt weergegeven op het moment dat u uw bestelling bevestigt.

7,3. Voor geregistreerde en ingelogde klanten uit de Europese Unie zijn alle op de website of in de InControl Touch Map Updater vermelde prijzen inclusief btw, met uitzondering van de klanten uit de Europese Unie die over een geldig Europees btw-nummer beschikken, die als zakelijke klant zijn geregistreerd en voor wie de exploitant van de website hun status als zakelijke klant heeft bevestigd en goedgekeurd zoals uiteengezet in sectie 7.5. van deze voorwaarden (hierna: “zakelijke klant”). Voor alle klanten (zowel natuurlijke personen als zakelijke) buiten de EU zijn alle op de website of in de InControl Touch Map Updater vermelde prijzen automatisch exclusief btw.

7,4. Klanten (natuurlijke personen) uit de Europese Unie zijn verplicht om het btw-percentage te betalen dat van toepassing is op het moment van de bevestiging van de bestelling, volgens de wetten en voorschriften van hun woonplaats. U dient te verklaren, op straffe van meineed, dat het domicilieadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven echt is. Deze regeling is in overeenstemming met de relevante EU-regels betreffende BTW.

7,5. Een zakelijke klant uit de Europese Unie met een geldig Europees btw-nummer die graag updates en extra's wilt kopen zonder btw te betalen, heeft de mogelijkheid zich te registreren als zakelijke klant. Hiertoe dienen enkele aanvullende bedrijfsgegevens in te worden gevuld op de website of in de InControl Touch Map Updater. Houd er rekening mee dat de Website-exploitant de bedrijfsinformatie moet controleren en bevestigen voordat uw status als zakelijk klant wordt bevestigd. Voordat de bevestiging van de exploitant van de website is ontvangen, kunnen klanten alleen aankopen doen inclusief btw.

7,6. Als u gegevens wijzigt die u bij de registratie als zakelijke klant hebt opgegeven, wordt het goedkeuringsproces opnieuw opgestart en wordt de status 'goedgekeurd als zakelijke klant' opgeschort totdat de Website-exploitant de verstrekte nieuwe gegevens heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Aan het einde van het verificatieproces kan de Website-exploitant uw status als zakelijke klant bevestigen of intrekken. In de periode van opschorting van de zakelijke klant-status kunt u alleen aankopen doen inclusief btw.

7,7. Bij zakelijke klanten kan de exploitant van de website de geldigheid van het Europese btw-nummer te allen tijde controleren en kan deze de benaming van de factuur wijzigen in de naam die is opgeslagen in de betreffende nationale btw-database.

7,8. De op de website of in de InControl Touch Map Updater vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten. In het geval van fysieke producten worden de bezorgkosten toegevoegd aan het aankoopbedrag en weergegeven op de afrekenpagina. De klant heeft de mogelijkheid om alle leveringskosten die van toepassing zijn op de aankoop te bekijken voordat de klant de aankoop bevestigt.

7,9. Alle bestellingen dienen te worden betaald via de betaalmethoden die ter beschikking zijn gesteld door de exploitant van de website. U kunt betalen via een betaalpagina van een externe betalingsprovider met gebruik van uw bankpasgegevens, zoals beschreven in hoofdstuk XVII. U ontvangt een betalingsbevestiging nadat deze is verwerkt.

7.10. Gekochte producten kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten of andere belastingen. Eventuele extra inklaringskosten zijn voor de rekening van de klant; de exploitant van de website heeft geen controle over deze kosten. Het douanebeleid verschilt van land tot land, dus u dient contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor meer informatie. De klant gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke internationale en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot dergelijke producten en alle douanerechten, belastingen of andere overheidskosten te betalen aan de betreffende autoriteiten.

VIII. Compatibiliteit

8,1. In bepaalde versies van de website en InControl Touch Map Updater is automatische registratie van het apparaat met de InControl Touch Map Updater verplicht voor u verder gaat met de aankoop. In dergelijke gevallen wordt de compatibiliteit van het Apparaat gecontroleerd door de InControl Touch Map Updater. Het is mogelijk dat de fabrikant, de distributeur of een derde aanpassingen heeft doorgevoerd aan het oorspronkelijk gecertificeerde model, waaronder misbruik van de licentie en piraterij, die uw Apparaat incompatibel kunnen maken. Een dergelijke incompatibiliteit kan alleen worden geïdentificeerd als u de InControl Touch Map Updater gebruikt voor de registratie van uw apparaat.

8,2. Het apparaatmodel wordt alleen ondersteund als de Website-exploitant een dergelijke ondersteuning ter beschikking stelt. U dient originele apparatuur te gebruiken met in de fabriek geïnstalleerde software om incompatibiliteit of beperking in ondersteuning te voorkomen.

8,3. Om er zeker van te zijn dat een product wordt aangekocht voor een compatibel apparaat, is in sommige gevallen handmatige apparaatregistratie verplicht als met het huidige gebruikersaccount niet eerder handmatig of met de InControl Touch Map Updater een apparaat is geregistreerd. Bij onjuiste of foute apparaatregistratie door de klant, of niet-originele of aangepaste apparaatmodellen, kan de exploitant van de website geen compatibiliteit van producten met de software of het apparaat van de gebruiker garanderen.

8,4. Wij wijzen erop dat bij bepaalde content en diensten aanvullende technische eisen (bijv. externe TMC-ontvanger, mobiele internetondersteuning, enz.) van toepassing kunnen zijn; deze worden beschreven in de gedetailleerde beschrijving van de betreffende producten.

8,5. Voor elk Product staat een eis voor minimale opslagruimte vermeld in de gedetailleerde beschrijving van de betreffende producten. De beschikbaarheid van vrije ruimte valt buiten de verantwoordelijkheid van de Website-exploitant.

8,6. De beschrijving van sommige producten kan een eis bevatten dat een bepaalde versie van een ander product of andere producten moet worden geïnstalleerd op het apparaat teneinde de betreffende content goed te laten werken. Het is mogelijk dat verschillende versies van de producten beschikbaar zijn voor verschillende apparaten als gevolg van technische compatibiliteitsproblemen. Als registratie van het apparaat bij de InControl Touch Map Updater nodig is, dient u te controleren in de InControl Touch Map Updater wat de laatste officiële versie van dat product voor uw apparaat is.

8,7. Als het nodig is om uw apparaat te registreren bij de InControl Touch Map Updater, gelden andere minimale technische vereisten voor uw computer met internetaansluiting (breedband-internetverbinding), waarop de InControl Touch Map Updater kan worden geïnstalleerd.

8,8. Naleving van de vereisten in dit hoofdstuk VIII moet worden gecontroleerd door de gebruiker voordat u uw bestelling plaatst. Als niet wordt voldaan aan de compatibiliteit- of apparaatvereisten, aanvaardt de exploitant van de website geen aansprakelijkheid en draagt de klant alle schade en/of kosten die kunnen ontstaan door het bestellen van een niet-compatibel product of service.

IX. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de partijen

9,1. Voor het uitvoeren van commerciële activiteiten werkt de exploitant van de website samen met partners (zoals leveranciers van content of service, informatie, hosting en internet providers, enz.). Daarom kan het nakomen van deze overeenkomst ook onderhevig zijn aan het nakomen van de verplichtingen door dergelijke partners.

9,2. Als de klant het recht of de activeringscode niet binnen 1 (een) werkdag na het voldoen van de betaling heeft ontvangen, of als de klant geen geldige licentiesleutel ontvangt voor het aangekochte product of de activeringscode voert geen activering van de inhoud, software of updates op het apparaat uit, dan dient de klant dit te melden aan de klantenservice via de “Contact”-pagina van de website of de InControl Touch Map Updater.

9,3. Als de exploitant van de website de klant niet binnen 1 (een) werkdag vanaf het moment van verzending van de bestelling informeert over de facturen die zijn opgesteld voor de bestelde en betaalde producten, dient de klant dit te melden aan de klantenservice van de exploitant van de website via de “Contact”-pagina van de website of de InControl Touch Map Updater.

9,4. De Klant dient alvorens een Product te installeren alle benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen en de instructies voor het downloaden, licentiëren en installeren van het Product zoals beschreven in artikel XVII/6 van deze Algemene Voorwaarden te volgen. De Website-exploitant is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of schade aan andere software die is opgeslagen op het Apparaat van de klant die optreedt na installatie van het product.

X. Ontbinding van de overeenkomst

10,1. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden en een terugbetaling te vragen:

 1. als de exploitant van de website niet binnen 5 (vijf) werkdagen na betaling de klant het recht op een download van de gekochte items of een activeringscode verstrekt,
 2. als de exploitant van de website er niet in slaagt om de fysieke producten te leveren aan de consument binnen 30 (dertig) dagen na de datum van betaling,
 3. als het bestelde en betaalde product niet compatibel is met het apparaat van de klant, mits de klant de compatibiliteit van het apparaat en het product volgens de beschrijving in hoofdstuk VIII heeft gecontroleerd.

10,2. De klant dient de "Contact"-pagina van de website of de InControl Touch Map Updater te gebruiken om de exploitant van de website in kennis te stellen van de ontbinding en om een terugbetaling te vragen. Als aan bovenstaande voorwaarden voor terugbetaling is voldaan, zal de exploitant van de website de ontbinding per e-mail bevestigen en binnen 15 (vijftien) werkdagen de terugbetaling in orde brengen.

10,3. In het geval zoals bedoeld onder c) van sectie 10.1, als het product een fysiek product is, kan de exploitant van de website de terugbetaling opschorten totdat hij het product terug heeft ontvangen van de klant. Het geretourneerde product is onderhevig aan controle door de exploitant van de website. U dient het product terug te sturen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u uw ontbinding van de overeenkomst hebt gecommuniceerd aan de exploitant van de website.

10,4. De exploitant van de website behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Overeenkomst zonder kennisgeving te ontbinden als de klant de betaling niet binnen 5 (vijf) werkdagen vanaf de dag van het verzenden van de bestelling aan de exploitant van de website heeft voldaan. Dit geldt ook in het geval dat de online betaling om welke reden dan ook is mislukt (met name, maar niet uitsluitend, om een van de volgende redenen: onderbreking door de gebruiker, saldotekort of welke andere reden dan ook waarom de bank een online betaaltransactie weigert, of een technische fout). In het geval dat de klant zijn betalingsverplichting niet binnen uiterlijk 20 (twintig) werkdagen vanaf de sluiting van de overeenkomst nakomt, wordt de bestelling van de klant geannuleerd en wordt de overeenkomst dus automatisch beëindigd zonder verdere kennisgeving aan de klant.

10,5. Ontbinding beëindigt de overeenkomst met terugwerkende kracht tot de datum waarop deze van kracht werd.

XI. Herroeping/Beëindiging voor consumenten

11,1. Het volgende recht op herroeping/beëindiging dat hieronder wordt omschreven wordt alleen toegepast als u een consument bent. Het recht op herroeping/beëindiging dat wordt uitgelegd in dit hoofdstuk XI. wordt verstrekt naast de eventuele wettelijke rechten die u hebt volgens de wet of elk product dat moet worden geretourneerd in geval van schending van het contract overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

11,2. U hebt het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen of te beëindigen zonder opgave van redenen, met inachtneming van de in dit hoofdstuk XI uiteengezette beperkingen. Het recht op herroeping mag binnen 14 (veertien) dagen vanaf de fysieke levering van content worden uitgeoefend, terwijl het recht op beëindiging binnen 14 (veertien) dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst mag worden uitgeoefend in het geval van updates, content en services die via elektronische download en met een activeringscode zijn geleverd.

11,3. Het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend in de volgende gevallen:

 1. Nadat de exploitant van de website is gestart met de uitvoering in het geval van updates, content en services die via elektronische download worden geleverd en na levering van de activeringscode, met betrekking tot het feit dat de uitvoering werd gestart voor het verstrijken de opzegtermijn voor herroeping zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
 2. In het geval van content geleverd via fysieke verzending waarbij een download-, installatie- en/of activeringsproces moet worden uitgevoerd, nadat een dergelijk proces van de geleverde content is gestart, en waarbij als gevolg van het proces de inhoud onherroepelijk naar het Apparaat is geüpload.
 3. Nadat de exploitant van de website de uitvoering is gestart in gevallen zoals gespecificeerd in secties 6.7. en 6.8. in hoofdstuk VI.

11,4. Om het recht op herroeping/beëindiging uit te oefenen, dient u de exploitant van de website te informeren over uw besluit om de overeenkomst te herroepen/beëindigen door middel van een eenzijdige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het formulier voor herroeping/beëindiging bijgevoegd als bijlage 1, maar u kunt ook uw eigen tekst gebruiken.

11,5. U kunt ook het modelformulier voor herroeping/beëindiging elektronisch invullen en verzenden of een andere eenzijdige verklaring op de website of de InControl Touch Map Updater versturen via de "Contact"-pagina op de website of de InControl Touch Map Updater. Als u deze optie gebruikt, sturen wij u zonder vertraging via e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping/beëindiging.

11,6. Om de deadline voor herroeping/beëindiging te halen, is het voldoende dat uw berichtgeving met betrekking tot de uitoefening van het recht op herroeping/beëindiging plaatsvindt voordat de termijn voor herroeping/beëindiging is verstreken.

11,7. Wanneer u de overeenkomst herroept in het geval van fysieke levering van de content, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de minst dure soort standaard levering die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk 14 (veertien) dagen na de dag waarop wij geïnformeerd werden over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug via de betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Onder alle omstandigheden zijn er geen kosten voor u verbonden aan de terugbetaling.

11,8. Bij content op een gegevensdrager aan u geleverd via fysieke verzending (hierna: de "goederen"), zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:

 1. U dient de goederen terug te sturen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van de overeenkomst aan ons hebt gecommuniceerd. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 2. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt verstuurd, indien dit eerder is.
 3. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen ten gevolge van een behandeling op een andere manier dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 4. Als voorwaarde voor het retourneren, en voor zover toegestaan door de wet, gelden de volgende eisen: alle goederen moeten worden geretourneerd met inachtneming van redelijke zorg (het goed mag niet beschadigd of aangetast zijn en moet in een toestand verkeren die ons in staat stelt het opnieuw te verkopen).
 5. Alle retouren moeten worden geretourneerd in de originele, ongeopende verpakking, vergezeld van het originele aankoopbewijs en de originele documentatie. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan het nalaten van het bijvoegen van deze items zorgen voor vertraging of weigering van de terugbetaling of ruil, of leiden tot extra kosten. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om eventuele retouren of ruil te weigeren als niet wordt voldaan aan de criteria van zijn retourbeleid.

XII. Garantie bij gebreken, productaansprakelijkheid en waarborg

12,1. Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat op basis van het toepasselijke recht de voorwaarden in bijlage 2 van deze Algemene Voorwaarden zullen worden toegepast op uw aankoop met betrekking tot de garantie, productaansprakelijkheid en waarborg.

12,2. In het geval dat u van plan bent aanspraak te maken op uw recht op garantie, productaansprakelijkheid of waarborg, stel dan de klantenservice hiervan op de hoogte via de “Contact”-pagina op de website of de InControl Touch Map Updater.

XIII. Beperking van aansprakelijkheid

13,1. De voorwaarden van dit hoofdstuk zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. Dit hoofdstuk is niet bedoeld en werkt niet om onze aansprakelijkheid te beperken in de mate die wij jegens u aansprakelijk zijn volgens de wet of op grond van enige wettelijke rechten die van toepassing zijn voor u.

13,2. De exploitant van de website brengt hiermee de klant op de hoogte van het feit dat, ofschoon bij de productie van het product de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen, gezien de aard van het product en de technische beperkingen, de exploitant van de website en de leveranciers niet kunnen garanderen dat het product geheel vrij van fouten is, resp. op grond van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid aanvaarden indien het door de klant verworven product niet geheel vrij van fouten mocht zijn.

13,3. HET PRODUCT WORDT AANGEBODEN OP BASIS VAN “HOE HET IS” EN “INCLUSIEF ALLE GEBREKEN” (WAARONDER GEEN GARANTIE OP REPARATIE VAN GEBREKEN). DE EXPLOITANT VAN DE WEBSITE EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES OP NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, BENAMING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES OF INFORMATIE AANGEBODEN DOOR DE EXPLOITANT VAN DE WEBSITE OF EEN VAN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, MEDEWERKERS OF LEVERANCIERS, KAN EEN GARANTIE IN HET LEVEN ROEPEN, EN DE GEBRUIKER IS NIET GERECHTIGD TOT HET VERTROUWEN OP DERGELIJK ADVIES OF INFORMATIE. DEZE GARANTIEAFWIJZING VORMT EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DE OVEREENKOMST.

13,4. De exploitant van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het feit dat het product niet geschikt is voor een bepaald doel, noch voor storingen of incompatibiliteit van het product bij de samenwerking met een ander systeem, apparaat of product.

13,5. DE EXPLOITANT VAN DE WEBSITE NOCH ZIJN LEVERANCIERS ZULLEN JEGENS DE GEBRUIKER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLG-, BIJZONDERE, INDIRECTE OF MORELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF WINSTDERVING OF DEKKINGSKOSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING EN DERGELIJKE, ONGEACHT OF DE CONTRACTANT VOOR DERGELIJKE SCHADE GEWAARSCHUWD WAS.

13,6. ALS U EEN REDEN HEBT OM SCHADE TE VERHALEN OP DE EXPLOITANT VAN DE WEBSITE OF ZIJN LEVERANCIERS, DAN KUNT U ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT (OF MAX. 10 USD ALS HET BEDRAG NIET BEREKEND KAN WORDEN OF ALS U HET PRODUCT GRATIS HEBT VERKREGEN). DE UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN OP SCHADE VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN OOK VAN TOEPASSING ALS REPARATIE, VERVANGING OF EEN TERUGBETALING VAN HET PRODUCT U NIET VOLLEDIG COMPENSEERT VOOR SCHADE OF ALS DE EXPLOITANT VAN DE WEBSITE OF ZIJN LEVERANCIERS NIET OP DE HOOGTE WAREN OF OP DE HOOGTE HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKE SCHADE.

13,7. Producten geleverd door derden.

De exploitant van de website vrijwaart zich hierbij van elke eigen aansprakelijkheid voor de producten of informatie verkregen via de producten. De exploitant van de website geeft geen garantie aangaande de kwaliteit, geschiktheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden, of geografische dekking of beschikbaarheid van het product of de informatie. De exploitant van de website vrijwaart zich specifiek van elke aansprakelijkheid voor de opschorting of annulering van een service geleverd door derden en eventuele schade die kan voortvloeien uit de annulering van een service. Klant erkent hierbij dat de kaartgegevens in Producten geografische gegevens en andere gegevens kunnen bevatten.

XIV. Product licentievoorwaarden

14,1. Als u het Product hebt aangeschaft op grond van de Overeenkomst op basis van deze Algemene Voorwaarden, is de rangorde van de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijk Product, als volgt:

 1. alle speciale licentievoorwaarden die mogelijk zijn meegeleverd met het product door de exploitant van de website – die prevaleren in geval van tegenstrijdige bepalingen boven de voorwaarden bedoeld in subsectie (ii) en (iii) hieronder; en
 2. de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die betrekking heeft op de navigatiesoftware, content en service die al in werking is en bij het Apparaat is geleverd - die prevaleert in geval van tegenstrijdige bepalingen boven de voorwaarden bedoeld in subsectie (iii) hieronder;
 3. de licentievoorwaarden in de standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de exploitant van de website (“EULA”). De termen "Licentiegever" en "Software-eigenaar" in de EULA dienen gelijkelijk te worden geïnterpreteerd als de exploitant van de website zelf.

14,2. In het geval van een conflict tussen de hoofdtekst van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen die van toepassing zijn in overeenstemming met sectie 14.1, in de contractuele relatie tussen exploitant van de website en de klant, prevaleren de bepalingen van de hoofdtekst van deze Algemene Voorwaarden.

XV. Speciale voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde diensten

15.1 Abonnement op Real Time Services

15.1.1. Sommige Producten bieden een zogenaamde Real Time Service voor een abonnementsgeld. Als de klant zich voor een bepaalde periode abonneert op een Real Time Service, krijgt deze de klant de mogelijkheid om op elk moment gedurende de periode toegang te krijgen tot een service van een derde en om informatie te krijgen. De exploitant van de website staat niet borg voor de kwaliteit of de beschikbaarheid van de service en is niet aansprakelijk in geval van onderbreking of staking van de service.

15.1.2. De compatibiliteit van het apparaat moet worden gecontroleerd door de klant alvorens naar de kassa te gaan en over te gaan tot betaling in overeenstemming met de voorwaarden in hoofdstuk VIII.

15.2 Gratis kaartupdates voor online gekochte kaarten en andere update-services

15.2.1. Sommige kaartupdates kunnen extra gratis updates bieden voor een vooraf bepaalde periode vanaf de koopdatum. In dergelijke gevallen wordt een eenmalige update gekocht en geleverd in overeenstemming met artikel XVII/6 A., terwijl de extra gratis kaartupdates via de InControl Touch Map Updater "as is", dus zonder garanties, worden geleverd, als en wanneer er binnen de vooraf bepaalde periode een nieuwe versie van de betreffende kaarten uitkomt. De Website-exploitant garandeert noch de frequentie noch een minimumaantal van deze extra gratis updates tijdens de vooraf bepaalde periode. De Website-exploitant behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de gratis updates zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen.

15.2.2. In het geval van diensten op basis van een abonnement bevat de prijs die moet worden betaald voor de dienst alle kosten voor de gehele periode van het abonnement.

XVI. Speciale voorwaarden voor kaartproducten met een tijdelijke licentie

16,1. Sommige kaartupdates hebben een licentie voor een beperkte periode, waarnaar op de website wordt verwezen als "Huur een kaart". Dergelijke producten bieden dezelfde kaartversies aan als andere kaartupdates, maar bevatten slechts een qua tijd beperkt gebruiksrecht dat staat aangegeven in de productbeschrijving (bijv. 1 maand) (hierna: “Licentieperiode”).

16,2. Dit qua tijd beperkte gebruik start op de datum en tijd van aankoop en het licentiebestand loopt automatisch af na afloop van de licentieperiode. Na afloop van de licentieperiode zal de navigatiesoftware de kaart niet meer weergeven.

XVII. Aankoopprocedure voor downloadbare producten en fysieke producten

1. Toevoegen aan winkelwagentje

Om een Product te bestellen, voegt de Klant de gewenste items toe aan zijn/haar winkelwagentje.

2. Afrekenprocedure

Als alle geselecteerde producten aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, opent de klant het winkelwagentjesscherm en controleert hij de gedetailleerde lijst met alle aan het winkelwagentje toegevoegde producten. De klant kan op dit scherm elk product uit zijn winkelwagen verwijderen.

Als de klant een waardeboncode heeft, kiest de klant de optie "EEN CODE INWISSELEN", voert de waardeboncode in en drukt op de knop "INWISSELEN". De website of de InControl Touch Map Updater controleert de geldigheid van de code en actualiseert de prijs in de winkelwagen met weergave van de oorspronkelijke prijs, korting en de gereduceerde prijs.

Nadat op de knop "Afrekenen" is geklikt, kunnen extra beschikbare opties (zoals abonnementopties) en bundels van de Producten naast de items in de winkelwagen verschijnen. De klant kan ervoor kiezen extra items aan de winkelwagen toe te voegen, of besluiten door te gaan met de afrekenprocedure zonder nog wijzigingen door te voeren in de winkelwagen. Op dit scherm kunt u kiezen voor de optie om het Product op een gegevensdrager te verkrijgen. Echter, als u voor deze optie kiest, hebt u niet de mogelijkheid om een Product dat elektronisch wordt geleverd in dezelfde bestelling op te nemen, dus als u van plan om een ander Product te bestellen dat elektronisch wordt geleverd, dan moet u een nieuwe bestelling starten.

3.Factuurgegevens en verzendadres invoeren, indien van toepassing

Op het scherm met factuurgegevens voert de klant een naam en adres in die hij op de elektronische factuur vermeld wil zien. In het geval van een fysieke levering is het verzendadres het adres waar de klant het product geleverd wil hebben. Nadat de bestelling is gecontroleerd en verzonden zoals beschreven in stap 4 hieronder, kunnen deze gegevens niet meer worden gewijzigd.

4. Bestelling controleren en verzenden

Dit scherm geeft een overzicht van alle belangrijke gegevens van de bestelling voor definitieve controle en goedkeuring, inclusief de factuurgegevens, de te bestellen producten, het te betalen bedrag en de verzendgegevens, indien van toepassing. Dit is het laatste scherm waarop iets aan uw bestelling kan worden gewijzigd, door terug te gaan om items te bewerken of factuur- of verzendgegevens te wijzigen. Door de hierboven opgelijste gegevens te accepteren en over te gaan tot betaling wordt de bestelling goedgekeurd door de klant. De exploitant van de website bevestigt de ontvangst van de bestelling onverwijld door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de klant.

5.Betaling & facturering

De betaling van de bestelde Producten vindt plaats na het verzenden van de bestelling. De Website-exploitant organiseert de betaling via het internet met medewerking van betalingsservers van een derde partij. Na het starten van de betalingsprocedure, wordt u doorgestuurd naar de site van de externe betalingsserver (pagina Betaling).

Door het starten van de betalingsprocedure gaat u akkoord met betalen aan de website-exploitant, via de externe betalingsserver, voor de op dat moment geldende prijzen.

De verwerking van betalingen is onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze externe betalingsprovider in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. De website-exploitant is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten door of optredend bij de externe betalingsprovider.

De klant dient de bankpasgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de betaling via de betalingspagina die wordt geëxploiteerd door de externe betalingsprovider. De Website-exploitant ontvangt dus geen bankpasgegevens, heeft hier geen toegang tot en akn deze gegevens niet opslaan, verwerken of inzien en wordt uitsluitend geïnformeerd over het al dan niet succesvol verlopen van de betaling door de financiële instelling die de transactie regelt.

Op basis van de goedgekeurde financiële voldoening en de door de klant verstrekte factuurgegevens stuurt de exploitant van de website een elektronische factuur, waarvan de klant met een bevestigingsbericht op de website of in de InControl Touch Map Updater op de hoogte wordt gebracht. Een afdrukvoorbeeld van de elektronische factuur met tijdstempel van de bevestiging en in de lokale taal kan in pdf-formaat worden bekeken en gedownload van de updategeschiedenis in het gebruikersaccount.
Betaling wordt geacht te zijn voldaan als het bedrag onherroepbaar is gecrediteerd op de bankrekening van de Website-exploitant.

6. Levering

A. Levering via elektronische download

Nadat de betaling is voldaan, wordt het recht toegevoegd aan het gebruikersprofiel van de klant op de website of in de InControl Touch Map Updater als de levering door de exploitant van de website elektronisch gebeurt.

De exploitant van de website verbindt zich ertoe het recht nadat de betaling is voldaan uiterlijk binnen 1 (een) werkdag beschikbaar te maken voor download op het gebruikersprofiel van de klant. Het beschikbaar maken van het recht voor download wordt beschouwd als de aanvang van het uitvoeren van deze Overeenkomst.

De klant is gerechtigd om gebruik te maken van zijn recht om de bestanden te downloaden en een licentie te verkrijgen na de aankoop van het recht. Bij het downloaden van de licentie wordt de nieuwste versie van dat Product door de Website geleverd.

Als de InControl Touch Map Updater wordt gebruikt voor de aankoopprocedure, kan de klant zijn rechten controleren en gebruiken met de gratis softwareapplicatie van de exploitant van de website, namelijk InControl Touch Map Updater. Dit kan van de website worden gedownload.

Als de InControl Touch Map Updater wordt gebruikt voor de aankoopprocedure, verloopt de installatieprocedure als volgt:

 1. De klant start de InControl Touch Map Updater.
 2. De klant verbindt zijn apparaat met de pc, en
 3. Logt in bij de InControl Touch Map Updater met de gebruikersnaam en het wachtwoord die de klant op de website gebruikt.
 4. Na succesvol inloggen dient de Klant met de InControl Touch Map Updater de noodzakelijke bestanden van de gekochte Producten te downloaden, vervolgens
 5. de installatie te starten om automatisch een licentie voor de gekochte Producten aan te vragen en deze te uploaden naar het apparaat.

Wanneer de klant de gekochte producten met de InControl Touch Map Updater begint te installeren, geeft de website of de InControl Touch Map Updater de noodzakelijke licentiesleutels voor het apparaat af. Het product kan maar op één apparaat worden gebruikt. Licenties en producten kunnen niet naar een ander apparaat worden verplaatst of gekopieerd als de licenties eenmaal zijn afgegeven.

B. Fysieke levering

De levering van de producten wordt verzorgd door een koerierdienst naar het verzendadres dat op de bestelling staat vermeld, uiterlijk binnen 30 dagen na betaling van de producten door de klant. Een directe link om de bestelling te volgen zal aan de klant worden verstrekt, zodat hij de bestelling die hij heeft geplaatst kan volgen.

Als u weigert of nalaat de levering van de producten aan te nemen, behoudt de exploitant van de website zich het recht voor om de redelijkerwijs gemaakte kosten van opslag van de producten tot aan de levering aan u in rekening te brengen.

XVIII. Aankoopprocedure voor activering

De procedure voor de aankoop van een activeringscode gaat als volgt:

 1. Kies het te activeren Product en plaats het in het winkelwagentje

  De klant kiest eerst op het scherm van zijn apparaat het product dat hij wilt activeren.

  Op het scherm van het apparaat wordt een aanvraagcode weergegeven die moet worden ingevoerd in het activeringsscherm op de website of de InControl Touch Map Updater.

  De website of de InControl Touch Map Updater controleert de geldigheid van de aanvraagcode en toont de naam en beschrijving van het betreffende product.

  Ingelogde gebruikers kunnen dit product aan het winkelwagentje toevoegen door op de “Activeer”-link te klikken.

 2. Afrekenprocedure

 3. Factuurgegevens invoeren

 4. Bestelling controleren en verzenden

 5. Betaling & facturering

  Stappen 2-5 zijn identiek aan de corresponderende stappen voor de aankoop van downloadbare producten en fysieke producten, zoals beschreven in hoofdstuk XVII.

 6. Levering

  Zodra de betaling is voldaan, wordt er een activeringscode weergegeven op de website of in de InControl Touch Map Updater. Deze wordt ook aan de transactiegeschiedenis toegevoegd voor later herstel. Aangezien deze activeringscode de elektronische levering van de kant van de exploitant van de website is, vindt er geen fysieke of andere verzending plaats voor de activering van het product.

  De klant dient deze code in te voeren in het activeringsscherm van zijn apparaat, die het product activeert (het gebruik ervan mogelijk maakt). De activeringscode kan alleen worden gebruikt op hetzelfde apparaat dat tijdens stap 1 de aanvraagcode heeft weergegeven.

  In het geval van activering van een vooraf geïnstalleerd product op het apparaat wordt de activeringscode alleen gebruikt om het product dat door de fabrikant van het apparaat vooraf is geïnstalleerd te activeren. Het geeft GEEN recht om de nieuwste versie van hetzelfde product via het internet te downloaden met de InControl Touch Map Updater.

XIX. Aankoopproces met prepaid-code

Sommige apparaten worden geleverd met een prepaid-code om een gratis te downloaden Product op het Apparaat te krijgen. Bij dergelijke apparaten kan de klant beslissen een product voor zijn apparaat te selecteren.

 1. De Prepaid-code invoeren

  Eerst voert de klant de prepaid-code in in het activeringsscherm op de website of de InControl Touch Map Updater. De website of de InControl Touch Map Updater controleert de geldigheid van de code en toont de naam en beschrijving van het beschikbare product.

 2. Het te activeren Product kiezen door het aan het winkelwagentje toe te voegen

 3. Afrekenprocedure

 4. Factuurgegevens invoeren

 5. Bestelling controleren en verzenden

 6. Betaling & facturering

 7. Levering

  Stappen 3-7 zijn identiek aan de corresponderende stappen voor de aankoop van downloadbare producten en fysieke producten, zoals beschreven in hoofdstuk XVII.

XX. Klantenondersteuning

20,1. Klanten kunnen op de website of via de InControl Touch Map Updater klantenondersteuning aanvragen voor hun productaankopen. Klantenservice wordt aan klanten geleverd via web-interfaces.

20,2. Bezoek de “Contact”-pagina van de website of de InControl Touch Map Updater voor meer informatie over de opties op vlak van klantenondersteuning. De Website biedt u ook een overzicht met antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

20,3. Indien u een klacht hebt over uw bestelling of uw aankoop, neem dan contact op met de klantenservice via de “Contact”-pagina van de website of de InControl Touch Map Updater, of stuur uw klacht naar het postadres van de exploitant van de website zoals vermeld in hoofdstuk II of naar het e-mailadres info@naviextras.com, gericht aan de klantenservice. Deze zal uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen een reactie naar u sturen. Als uw klacht ongegrond wordt verklaard, stelt de exploitant van de website u op de hoogte van de reden voor de afwijzing.

20,4. In het geval dat een juridisch geschil met een consument niet wordt opgelost door middel van minnelijke onderhandelingen, heeft de klant de volgende mogelijkheden:

 • een klacht indienen bij de bevoegde consumentenautoriteit;
 • een procedure starten bij de bevoegde alternatieve geschillenbeslechting;
  Arbitration Board of Budapest
  adres: 1016 Boedapest, Krisztina krt. 99. 3e verdieping 310.
  Postadres: 1253 Boedapest, Pf.: 10.
  Telefoon: 06-1-488-2131
  fax: 06-1-488-2186
  e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Website: http://bekeltet.hu/
 • een rechtszaak starten; en
 • consumenten die binnen de EU wonen, kunnen hun juridische claims indienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie, dat kan worden geraadpleegd via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ om te komen tot een minnelijke schikking.

XXI. Diversen

21,1. Deze overeenkomst valt onder de wetgeving van Hongarije.

21,2. De rechtbanken van Hongarije hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van alle geschillen in verband met de Overeenkomst.

21,3. Indien de klant een consument is, leidt de bovenstaande keuze van wet en keuze van locatie niet tot het ontzeggen van de bescherming aan de consument die hij krijgt onder voorwaarden (inclusief voorwaarden die reguleren dat de rechtbank jurisdictie heeft) die niet kunnen afwijken van de overeenkomst krachtens de wet, die, bij afwezigheid van keuze, van toepassing zou zijn.

21,4. Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale goederenhandel op deze Overeenkomst wordt hierbij uitgesloten.

21,5. Deze Overeenkomst is oorspronkelijk opgemaakt in de Engelse taal. Er kunnen ook versies in andere talen zijn. De lijst waarin u kunt zoeken en uit kunt kiezen, vindt u op de website of in de InControl Touch Map Updater. In geval van discrepantie tussen de Engelstalige versie en een anderstalige versie, is de Engelstalige versie leidend.


Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping/beëindiging voor consumenten


— Aan NNG Software Developing and Commercial Ltd., 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Boedapest, Hongarije:

— Ik/wij* delen u hierbij mee dat ik/wij* gebruik willen maken van ons recht op herroeping van mijn/ons* aankoopcontract van de volgende goederen*/voor de levering van de volgende service*,

— Besteld op*/ontvangen op*,

— naam van de consument(en),

— adres van de consument(en),

— handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

— Datum

* Verwijderen wat niet van toepassing is


Bijlage 2

Informatiedocument voor consumenten over garantie bij gebreken, productaansprakelijkheid en waarborg


1. Garantie bij gebreken

In welke gevallen kunt u aanspraak maken op garantie?

In het geval van non-conformiteit door de exploitant van de website, hebt u het recht om een garantievordering in te dienen tegen de exploitant van de website, overeenkomstig de bepalingen van het Hongaars Burgerlijk Wetboek.

Wat zijn de rechten die u geniet op basis van uw garantie?

U heeft het recht om aanspraak te maken op garantie door het selecteren van een van de onderstaande opties:

U kunt kiezen voor reparatie of vervanging, tenzij dit onmogelijk is of dit leidt tot onevenredige kosten aan de zijde van de exploitant van de website vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening. Als u niet hebt hebt gekozen voor of niet in staat was te kiezen voor reparatie of vervanging, kunt u vragen om een passende verlaging van de prijs, of, in laatste instantie, ontbinding van de overeenkomst.

U heeft het recht om over te schakelen van de oplossing die u hebt gekozen naar een alternatieve vorm van genoegdoening. In dat geval dienen de kosten die de exploitant van de website daardoor heeft opgelopen te worden vergoed, tenzij het noodzakelijk werd gemaakt door het gedrag van de exploitant van de website of om andere gerechtvaardigde redenen.

Hoe lang heeft u recht om aanspraak te maken op garantie?

U bent verplicht om de Website-exploitant op de hoogte te stellen van een gebrek aan conformiteit binnen de kortst toegestane tijd onder de heersende omstandigheden, doch uiterlijk binnen een periode van twee maanden na aanvang van de ontdekking van het defect. Houd er ook rekening mee dat uw recht op garantie een maximale periode van twee jaar duurt, ingaande op het moment van levering van de goederen of diensten.

Tegen wie kunt u een garantieclaim indienen?

U hebt het recht om een garantieclaim in te dienen bij de exploitant van de website.

Welke andere voorwaarden zijn van toepassing?

Om een garantieclaim in te dienen binnen zes maanden na levering, gelden geen andere voorwaarden in aanvulling op de verplichting tot het informeren van de onderneming over het gebrek, mits u kunt aantonen dat het Product is verkocht of de dienst werd verzorgd door de website-exploitant. Na de periode van zes maanden van de beperking die begint bij levering van de goederen of diensten, dient u de bewijslast te dragen en te bewijzen dat het ontdekte gebrek reeds ten tijde van de levering bestond.

2. Productaansprakelijkheid

In welke gevallen heeft u het recht om een vordering op basis van productaansprakelijkheid te maken?

In het geval van een defect roerend goed (product) kunt u ervoor kiezen om uw rechten als bedoeld in punt 1 af te dwingen, of een productaansprakelijkheidsvordering in te dienen.

Wat zijn de rechten die u geniet op basis van uw productaansprakelijkheidsvordering?

Op basis van een productaansprakelijkheidsvordering heeft u slechts recht op reparatie of vervanging van het defecte product.

In welk geval wordt het Product als gebrekkig/defect beschouwd?

Een Product dient als gebrekkig te worden beschouwd als conformiteit met de geldende regels en voorschriften over kwaliteitsnormen ontbrak op het moment dat het Product in omloop is gebracht, of conformiteit met het karakter of de aard van het Product ontbreekt, zoals gespecificeerd in de door de fabrikant geleverde documentatie.

Hoe lang heeft u recht om aanspraak te maken op een productaansprakelijkheidsvordering?

U heeft het recht om een dergelijke vordering te maken binnen een periode van twee jaar die ingaat op de dag dat de fabrikant het Product in omloop heeft gebracht. Het weglaten van deze termijn zal resulteren in verlies van rechten.

Tegen wie kunt u een productaansprakelijkheidsvordering indienen en welke andere voorwaarden zijn van toepassing?

U mag uitsluitend een aansprakelijkheidsvordering indienen tegen de fabrikant of distributeur van het roerende (goed). In het geval dat u een dergelijke vordering indient, dient u de bewijslast te dragen en dient u het ontdekte gebrek in het Product te bewijzen.

In welk geval dient de fabrikant (distributeur) te worden vrijgesteld van productaansprakelijkheid?

De fabrikant (distributeur) wordt alleen vrijgesteld van productaansprakelijkheid, indien zij kunnen aantonen dat
- het Product niet door hem is vervaardigd of verspreid in het kader van zijn bedrijf; of
- de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het Product in omloop bracht, niet toereikend was om het bestaan van het gebrek te ontdekken; of
- het gebrek te wijten is aan conformiteit van het Product met de dwingende voorschriften van de overheid.

Om te worden vrijgesteld van aansprakelijkheid dient de fabrikant (verdeler) een van de bovenstaande verklaringen te kunnen bewijzen.

Houd er rekening mee dat u geen aanspraak kunt maken op een garantie voor eventuele gebreken en een productaansprakelijkheid voor hetzelfde gebrek op hetzelfde moment. Als u echter een productaansprakelijkheidsvordering met succes hebt afgedwongen, hebt u het recht om een aansprakelijkheidsvordering voor gebreken in te dienen tegen de fabrikant voor het gerepareerde deel of het vervangen product.

[In het geval de onderneming verplicht is om garantie te verstrekken op grond van een relevante regelgeving of contract, dient punt 3 hieronder te worden toegevoegd aan het informatiedocument:]

3. Garantie

In welke gevallen heeft u het recht om uw waarborgrechten af te dwingen?

In het geval van een non-conformiteit is de exploitant van de website verplicht om garantie te verstrekken in overeenstemming met 151/2003 (XI. 22.) Het regeringsbesluit betreffende de verplichte waarborg met betrekking tot duurzame consumptiegoederen voor de fysieke gegevensdrager waarop de producten aan u worden geleverd. Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat deze garantie zich niet uitstrekt tot de gegevens of andere inhoud die is opgeslagen op de gegevensdrager, maar alleen tot de gegevensdrager zelf.

Hoe lang heeft u recht om aanspraak te maken op uw waarborgrechten? Wat voor soort rechten zal u worden toegekend?

De verplichte waarborgtermijn is 1 jaar, die begint vanaf de datum van levering van het Product aan u. U heeft recht op uitoefening van dezelfde rechten als in het geval van garantie overeenkomstig de bepalingen van punt 1 hierboven.

In welk geval dient de onderneming te worden vrijgesteld van de waarborg?

De onderneming wordt uitsluitend vrijgesteld van garantie indien zij kan aantonen dat de oorzaak van het defect is ontstaan na het tijdstip van levering.

Houd er rekening mee dat u geen aanspraak kunt maken op een garantie voor eventuele gebreken en een garantie, of een productaansprakelijkheid en een garantie voor hetzelfde gebrek op hetzelfde moment. Echter, u krijgt rechten verleend onder de garantievoorwaarden, ongeacht de rechten zoals gespecificeerd in punten 1 en 2.