VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Fontos: Mielőtt a jelen webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban kínált bármilyen https://jaguar.welcome.naviextras.com bármilyen szolgáltatást vagy terméket megrendelne, olvassa el figyelmesen ezeket a feltételeket.

Utolsó frissítés és a hatályba lépés dátuma: 2017. július 24.

Tartalomjegyzék

I. Hatály
II. A webhely-üzemeltető elérhetősége
III. Meghatározások
IV. Általános feltételek
Felhasználói fiók
Rendelés és szerződés
V. Termékek és szolgáltatások vásárlása
VI. A vásárlási folyamat
VII. Ár és fizetés
VIII. Kompatibilitás
IX. A felek felelőssége
X. Visszalépés a szerződéstől
XI. Visszalépés/felmondás a fogyasztó részéről
XII. Hibagarancia, termékszavatosság és jótállás
XIII. A felelősség korlátozása
XIV. A termék licencelési feltételei
XV. Egyes szolgáltatásokra érvényes különleges feltételek
15.1 Előfizetés valós idejű szolgáltatásokra
15.2 Ingyenes frissítések az interneten vásárolt térképekhez és egyéb frissítési szolgáltatások
XVI. Az időkorlátos licenccel kínált térképekre érvényes különleges feltételek
XVII. A letölthető és a fizikai termékek megvásárlásának menete
1. Hozzáadás a kosárhoz
2. A megrendelés véglegesítése
3. A számlázási adatok és a szállítási cím megadása (ha szükséges)
4. A megrendelés ellenőrzése és a rendelt termékek elküldése
5. Fizetés és számlázás
6. Kézbesítés
A. Kézbesítés elektronikus letöltés útján
B. Fizikai kiszállítás
XVIII. Aktiválókód vásárlása
XIX. Előre fizetett kód vásárlása
XX. Ügyfélszolgálat
XXI. Vegyes rendelkezések
1. függelék
2. függelék

 

I. Hatály

1.1. Ezek a vásárlási és használati feltételek (a továbbiakban: Feltételek) vonatkoznak az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft.-től (amely a magyar törvények szerint bejegyzett vállalat, a továbbiakban: Webhely-üzemeltető) a https://jaguar.welcome.naviextras.com webhelyen és annak altartományaiban (a továbbiakban: Webhely) vagy az (alább, a III. fejezetben meghatározott) InControl Touch Map Updater alkalmazásban vásárolt minden termék megvásárlására és használatára.

1.2. A megrendelés jóváhagyása és elküldése az itt ismertetett Feltételek elfogadásának minősül.

1.3. A vásárlók személyes adatait adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban dolgozzuk fel. A szabályzat megtalálható a Webhelyen az alábbi hivatkozásra kattintva: https://jaguar.welcome.naviextras.com, illetve az InControl Touch Map Updater alkalmazásban (amely alább, a III. fejezetben van meghatározva). Az adatvédelmi szabályzat a jelen Feltételek szerves része.

II. A Webhely-üzemeltető elérhetősége:

Név: NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzett székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.
Levélcím és elsődleges telephely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.
Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék mint cégbíróság által vezetett cégjegyzékbe az alábbi cégjegyzékszámon: 01-09-891838
Adószám:13357845-2-44
EU-s adószám: HU13357845
Telefon: +36-1-872-0000
Fax: +36-1-872-0100
E-mail: info@naviextras.com

III. Meghatározások

Aktiválás: aktiválókód vásárlása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a készülékére előre telepített tartalmak, szoftverek, frissítések és szolgáltatások aktiválását.

Aktiválókód: a Webhely-üzemeltető által a vásárlónak adott alfanumerikus kód, amely lehetővé teszi az aktiválás végrehajtását. Az aktiválókódot kizárólag azon a készüléken lesz érvényes, amely az igénylőkódot elküldte.

Szerződés: az alább, a 4.5. szakaszban leírtaknak megfelelően értelmezendő.

Munkanap: olyan nap, amely nem szombat, vasárnap vagy más olyan nap, amikor a bankok a magyar törvények, illetve fizikai kiszállítás esetén a kiszállítás célországának törvényei vagy pénzkifizetés esetén annak az országnak a törvényei szerint, amelyben a kötelezett fél bankja található, zárva tarthatnak vagy zárva kell tartaniuk.

Kompatibilitás: azt jelenti, hogy a termékek képesek megfelelően működni (települni, futni, megjelenni) a készüléken és együttműködni a szoftverrel. A Webhely-üzemeltető megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy a vásárlót a termékajánlat megtétele során ellássa a kompatibilitásra vonatkozó összes szükséges információval. A Tovább (Read more) hivatkozások alatt elérhető termékleírási weblapokon az egyes termékekre vonatkozó további kompatibilitási követelmények jelenhetnek meg.

Fogyasztó: olyan természetes személy, aki üzleti tevékenységén, foglalkozásán vagy szakmáján kívül eső céllal tevékenykedik.

Tartalom: (a teljesség igénye nélkül) a vásárló készülékére a szoftver segítségével feltölthető és azon használható térképekkel, hasznos helyekkel (angol eredetű betűszóval POI), 3D tartalmakkal, hanganyagokkal, nyelvi fájlokkal és más navigációs tartalmakkal kapcsolatos adatok, tartalmak és információk.

Vásárló: olyan regisztrált felhasználó, aki a Webhelyen keresztül szoftvert, frissítést, tartalmat, szolgáltatást vagy aktiválókódot rendel. A vásárlóra jelen Feltételekben úgy hivatkozunk, mint „vásárló”, „felhasználó”, „ügyfél” vagy „Ön”.

Ügyfélszolgálat: a Webhely-üzemeltető, illetve annak alvállalkozója által a vásárlók számára webes felületen keresztül nyújtott szolgáltatás.

Készülék: navigációra alkalmas készülék, például személyi navigációs készülék (angol betűszóval PND vagy PNA), okostelefon, zsebszámítógép (angol betűszóval PDA), beleértve az SD-kártyákat és más tároló adathordozókat (ha a szoftver vagy a tartalom azokon van tárolva), navigációra képes mobiltelefon, autós navigációs rendszer, navigációra alkalmas asztali vagy hordozható számítógép vagy táblagép, navigációra alkalmas személyi médialejátszó (angol betűszóval PMP).

Elektronikus letöltés: a termék beszerzéséhez a vásárló egy letöltési hivatkozást kap, és annak segítségével töltheti le a terméket.

EULA: A Webhely-üzemeltető normál végfelhasználói licencszerződésében leírt licencfeltételek.

Áru: az alább, a 11.9. szakaszban leírtaknak megfelelően értelmezendő.

Vendégfelhasználó: a Webhely nem azonosított (be nem jelentkezett) felhasználója vagy látogatója.

Előre fizetett kód: adott termékre beváltható alfanumerikus kód. A kódot a készülék gyártója vagy viszonteladója elérhetővé teheti műanyag kártyán (előfizetési kártya) vagy elektronikus formátumban. Az árak a kínált terméktől függően eltérőek lehetnek.

Termék: lehet szoftver, frissítés, tartalom, szolgáltatás vagy aktiválókód, amely ajánlat formájában időről időre megjelenhet a Webhelyen, illetve az InControl Touch Map Updater alkalmazásban.

Igénylőkód: az aktiválási folyamat során használt alfanumerikus kód. Az igénylőkód azonosítja a terméket és azt a készüléket, amelyen a termék aktiválva lesz. Az igénylőkód a készülék képernyőjén jelenik meg, ezt kell a vásárlónak megadnia ahhoz, hogy megkapja az aktiválókódot.

Jogosultság: a vásárló azon joga, hogy a termékhez tartozó fájlokat letölthesse, és beszerezze a termék használatára jogosító licencet abban az esetben, amikor a Webhely-üzemeltető általi kézbesítés elektronikus formában történik.

Szolgáltatások: konkrét helyhez kapcsolódó szolgáltatások (helyi keresés, forgalmi adatok, tüzelőanyagárak, időjárási adatok stb.), melyek igénybevételéhez valamilyen kapcsolat (SIM kártyán vagy Bluetooth-on keresztüli adathozzáférés, vezeték nélküli internetkapcsolat, TMC vevő stb.) szükséges a vásárló készülékén.

Szoftver: a vásárló készülékén futó navigációs szoftver.

Webhely: a www.naviextras.com URL-címen (internetes címen) elérhető webportál és annak minden altartománya.

Webhely-üzemeltető: a jelen Feltételek II. fejezetében meghatározott üzleti szervezet.

InControl Touch Map Updater: (a Webhely-üzemeltető által kifejlesztett és licencelt) ingyenes szoftveralkalmazás, amely – verziószámától függően – a termékajánlatok közti keresésre, a termékek megvásárlására, letöltésére és a megvásárolt termékek újraletöltésére, illetve a Webhely-üzemeltető ingyenes termékeinek a kiszolgálóról való fogadására és letöltésére, majd a készülékre való feltöltésére használható.

Frissítések: a tartalom és a szoftver frissítései, amelyeket a készülék gyártója vagy a szoftver fejlesztője tesz elérhetővé, és amelyek új funkciókat, új tartalomváltozatokat vagy a szoftver ismert hibáinak javítását tartalmazzák.

Felhasználó: a webhely regisztrált vagy vendégfelhasználója, illetve bárki, aki felkeresi a webhelyet vagy használja az InControl Touch Map Updater alkalmazást.

Kuponkód: egyes termékekre bizonyos mértékű kedvezményt jelentő alfanumerikus kód. A kódokat a vásárló kaphatja a Webhely-üzemeltető által meghirdetett időben és módon, illetve az ügyfélszolgálattól (annak egyedi megítélése alapján). Kuponkódot adhat a készülék gyártója, valamint a Webhely-üzemeltető által arra feljogosított harmadik fél is. A kuponkódnak lehet a Webhely-üzemeltető által meghatározott érvényességi időszaka. Az érvényes kuponkódokat a vásárlási folyamat során lehet beváltani a Kosár területen, az árengedmény pedig a fizetendő összegben jelenik meg. Az árengedmény mértéke és az érvényességi idő minden kuponkód esetén más-más lehet.

IV. Általános feltételek

4.1. A Webhelyen és az InControl Touch Map Updater alkalmazásban számos termék érhető el különféle készülékekhez, például szoftverek, szoftverfrissítések, a készülékre telepített tartalom frissítései vagy kiegészítő tartalmak, szolgáltatások és aktiválókódok. Az egyes készülékekhez elérhető termékek és azok leírásai megjelennek a Webhelyen és az InControl Touch Map Updater alkalmazásban.

Felhasználói fiók

4.2. A Webhely és az InControl Touch Map Updater bizonyos verzióinál felhasználói fiók létrehozására lehet szükség. Ilyen esetekben csak azok a felhasználók vásárolhatnak termékeket, akik korábban felhasználói fiókot hoztak létre a Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban, és bejelentkeztek abba.

4.3. Felhasználói fiók létrehozásához végig kell mennie a regisztrációs folyamaton, megadva a Webhely-üzemeltetőnek azon aktuális, teljes és pontos adatait, amelyeket az a megfelelő regisztrációs űrlapon kér. A felhasználónak lehetősége van helyesbíteni a felhasználói fiókjában szereplő minden elírást, hibásan bevitt adatot és elavult információt. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy mivel a felhasználói fiók létrehozásához e-mail címet használt, azt a regisztrációt követően nem lehet módosítani. A hamis vagy hibás adatszolgáltatásból eredő kár a felhasználót terheli. A Webhely-üzemeltető jogosult a hamis vagy hibás regisztráció törlésére, és kétség esetén a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban és azoknak megfelelő mértékben ellenőrizheti a felhasználó személyazonosságát.

4.4. A felhasználói fiók nyitására vonatkozó feltételeket a Webhely és az InControl Touch Map Updater használati feltételei szabályozzák.

Rendelés és szerződés

4.5. Amikor az elektronikus megrendelést jóváhagyja és elküldi a Webhelyen lévő internetes áruházon át vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazás segítségével, Ön mint vásárló ajánlatot tesz a Webhely-üzemeltetőnek a megrendelésében szereplő termékek megvásárlására. Az ajánlat elfogadása a Webhely-üzemeltetőn múlik.

A vásárló elfogadja ezeket a Feltételeket, és a megrendelési adatok ellenőrzése és jóváhagyása után elküldi a megrendelését. Ezt követően a vásárló a fizetéssel folytathatja.

A Webhely-üzemeltető egy e-mailt küld a vásárlónak, amelyben visszaigazolja a megrendelést és annak részleteit. Ezt a megrendelés elfogadásának kell tekinteni a Webhely-üzemeltető részéről. A szerződés csak ezen elfogadást követően tekinthető létrejöttnek (a továbbiakban: Szerződés). A megrendelést nem lehet visszavonni, de ha a vásárló nem erősíti meg azt az elküldésétől számított 48 órán belül, a továbbiakban nem köti az ajánlat.

A Webhely-üzemeltető fenntartja a jogot bármely megrendelés elutasítására. A felek ezennel kizárják mindennemű üzleti vagy kereskedelmi tevékenység alkalmazhatóságát a kapcsolatukban, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a felek által előzetesen elfogadott vagy alkalmazott minden ilyen jellegű tevékenységet, illetve minden széles körben ismert és hasonló tárgyú szerződésekkel kapcsolatban rendszeresen alkalmazott egyéb tevékenységet.

4.6. Jelen megrendelésre a megrendelés idején hatályos és a vásárló által elfogadott feltételek lesznek érvényesek, és ezek a vásárló és a Webhely-üzemeltető között létrejött Szerződés részét fogják képezni. A következő megrendelés előtt a Webhely-üzemeltető a vásárló értesítése nélkül frissítheti a Feltételeket. Emiatt minden alkalommal ellenőrizze a Feltételeket, amikor felkeresi a Webhelyet vagy használja az InControl Touch Map Updater alkalmazást. Javasoljuk, hogy jövőbeni referenciaként és a megrendelés során történő használatra mentse vagy nyomtassa ki a Feltételeket.

4.7. A Szerződés nem minősül írásban létrejött szerződésnek. A felek kizárják annak lehetőségét, hogy bármelyik fél a Szerződés létrejötte után egyoldalúan írásba foglalja a Szerződés feltételeit, és módosítsa vagy kiegészítse azokat bármilyen további feltétellel, akkor is, ha az nem minősül anyagi feltételnek. A vásárló által a megrendelés elküldésével elfogadott megrendelés egy példányát és a fizetéssel történő folytatást a tényleges megrendeléssel vagy tranzakcióval együtt archiváljuk. A vásárló a Webhely tranzakciós előzményeit tartalmazó weblapon vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban tudja azt újból megtekinteni.

4.8. A Webhely-üzemeltetőre nem vonatkozik semmilyen magatartásra vagy tevékenységre vonatkozó vagy egyéb előírás, illetve önszabályozó testületek és egyéb nem állami szervezetek által megalkotott előírás.

V. Termékek és szolgáltatások vásárlása

5.1. A Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson át letöltésre elérhetővé tett termékek és aktiválókóddal aktiválható tartalmak a Webhely-üzemeltetőnek vagy beszállítóinak szerzői joggal védett termékei vagy más jellegű szellemi tulajdonai, és a Webhely-üzemeltető és beszállítói fenntartanak az ezekhez fűződő minden olyan jogot, amelynek használatát a Feltételekben egyértelműen nem engedélyezték.

5.2. Amikor megvásárol egy terméket, valójában az adott szoftver, frissítés vagy tartalom használatára szóló engedélyt vagy szolgáltatás használatára szóló jogot vásárol, nem magát az adott terméket vásárolja meg. A Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson át beszerzett frissítési és a tartalom vagy szoftver használatára szóló engedélyekre és szolgáltatások használatára szóló jogra a végfelhasználói engedély feltételei vonatkoznak, amelyeket jelen Feltételek XIV. fejezete tartalmaz.

5.3. A Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson át a készülékhez elérhető tartalom az alábbi formákban lehet elérhető:

 1. önálló csomagként, amely lehetővé teszi a vásárlónak a legfrissebb tartalom elektronikus úton történő letöltését a készülékére
 2. előfizetéses alapon, ami annyit tesz, hogy a vásárlónak az előfizetés időtartama alatt lehetősége van elektronikus úton letölteni és a készülékére telepíteni az összes kiadott frissítést, azonban az ezen időszak alatt kiadott frissítések száma és gyakorisága nem garantált Szintén nem garantált, hogy egy adott csomaghoz tartozó valamennyi tartalom frissítve lesz minden új változatban.
 3. úgynevezett térképbérlési rendszerben, ami azt jelenti, hogy a vásárlónak joga van elektronikus formában letölteni a tartalmat, és a bérlés ideje alatt használni azt a XVI. fejezetben részletezett módon
 4. fizikai adathordozón, például SD- vagy SDHC-kártyán, USB-tollmemórián, DVD-n stb., fizikai úton leszállítva

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy nem minden lehetőség áll rendelkezésre a készülékéhez elérhető összes tartalomhoz. A készülékéhez elérhető lehetőségek azután jelennek meg, miután kiválasztotta készülékét és a megfelelő terméket a Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban.

5.4. A szolgáltatások előfizetéses formában érhetők el, ami annyit tesz, hogy az adott szolgáltatás leírásában meghatározott ideig van joga használni a szolgáltatást.

5.5. Az előfizetéses formában elérhető termékre vonatkozó egyedi használati feltételeket jelen Feltételek XV. fejezete tartalmazza. Az előfizetéses formában elérhető termékre vonatkozó Szerződés a vonatkozó termék leírásában szereplő időszakra vagy ilyen meghatározott időszak hiányában a készülék üzemképességi idejének végéig szól, hacsak a Szerződést előbb fel nem mondják.

VI. A vásárlási folyamat

6.1. A Webhely-üzemeltető kizárólag a Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson keresztül leadott megrendeléseket köteles teljesíteni. Telefonon, postai úton vagy más egyéb módon történő megrendelést nem fogadunk el.

6.2. A Webhelyen megkezdett vásárlási folyamat végrehajtásához szükség lehet az InControl Touch Map Updater alkalmazás letöltésére. Az InControl Touch Map Updater ingyenesen tölthető le a Webhelyen megadott hivatkozásra kattintva. Ha a vásárló korábban már letöltötte az InControl Touch Map Updater alkalmazást, a vásárlási folyamat kezdeményezhető az InControl Touch Map Updater elindításával is.

6.3. A Webhely vagy az InControl Touch Map Updater bizonyos verziói a vásárlás megkezdéséhez megkövetelhetik, hogy a vásárló jelentkezzen be a felhasználói regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával.

6.4. A vásárló beleegyezik, hogy a vásárlására és a fiókjára vonatkozóan aktuális, teljes és pontos adatokat ad meg a Webhelyen az InControl Touch Map Updater útján végzett minden vásárlás során. A felhasználónak lehetősége van helyesbíteni a felhasználói fiókjában szereplő minden elírást, hibásan bevitt adatot és elavult információt. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy mivel a felhasználói fiók létrehozásához e-mail címet használt, azt a regisztrációt követően nem lehet módosítani. A vásárló beleegyezik, hogy azonnal frissíti a fiók- és egyéb adatait, hogy végre tudjuk hajtani a tranzakciókat, és el tudjuk érni, ha a tranzakciókkal kapcsolatban erre szükség lenne.

6.5. A Webhely-üzemeltető a kézbesítést elektronikus úton vagy fizikai kiszállítással végzi a vásárlási folyamatot ismertető XVII–XIX. fejezetben leírt módon. A termékek elvesztésének és károsodásának kockázata a termékek kiszállítási címre történő kézbesítésének vagy a vásárló birtokába adásának pillanatától a vásárlót terheli.

6.6. Ettől eltérő vásárlási és kézbesítési folyamat jellemző az alábbi vásárlásokra:

6.6.1. A termék legújabb verziójának a Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater útján való megvásárlása és elektronikus úton vagy fizikai kiszállítással történő kézbesítése (a vonatkozó feltételeket a XVII. fejezet tartalmazza).

6.6.2. Aktiválókód vásárlása (a vonatkozó feltételeket a XVIII. fejezet tartalmazza) és kézbesítése.

6.6.3. A tartalom letöltése előfizetési kód használatával (a vonatkozó feltételeket a XIX. fejezet tartalmazza).

6.7. Minden olyan termék kézbesítése esetén, amely digitális adattartalom formájában érhető el, és amelynek a kézbesítése elektronikus úton történik, a vásárló beleegyezik abba, hogy a Szerződés teljesítésének kezdetét a Webhely-üzemeltető közvetlenül a vásárlástól számítsa, és ekkor tegye letölthetővé számára a terméket, valamint küldje el számára az aktiválókódot. A vásárló egyben tudomásul veszi, hogy mivel ezennel előzetesen egyértelműen beleegyezik, hogy a Webhely-üzemeltető elindítsa a megrendelés teljesítését, közvetlenül azután, hogy a Webhely-üzemeltető a teljesítést megkezdte, a vásárló elveszti a Szerződéstől való visszalépés/felmondás jogát, amit a XI. fejezet szabályoz.

6.8. Azokban az esetekben, ha valamelyik termék nem tartozik a 6.7. szakasz hatálya alá, a megrendelés elküldésével a vásárló beleegyezik abba, hogy a Webhely-üzemeltető a fogyasztó visszalépési és felmondási jogainak részét képező felmondási időszak lejárta előtt megkezdhesse a Szerződés teljesítését és a megrendelt termék kézbesítését. A fogyasztót megillető visszalépési és felmondási jogokkal a 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet 20. paragrafusának 1. szakasza foglalkozik. Ilyen esetben, ha a Webhely-üzemeltető már megkezdte a teljesítést, a vásárlónak joga van a XI. fejezet 11.2. pontja által szabályozott felmondási jogának gyakorlására.

VII. Ár és fizetés

7.1. A Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban végzett vásárlási tranzakciókhoz társuló ár euróban (EUR) vagy amerikai dollárban (USD) van feltüntetve. A katalógusban szereplő termékek ára lehet más pénznemben is a vásárló földrajzi helyzetének megfelelően, ezek az árak azonban csak tájékoztató jellegűek, és lehet, hogy a vásárlás idején nem teljesen pontosak, így azt javasoljuk, hogy a vásárló ellenőrizze a termék árának megfelelő összeget saját pénznemében.

7.2. A termékek ára bármikor, előzetes értesítés nélkül változhat, de a vásárlónak mindig azt az árat számoljuk fel, amely a megrendelés jóváhagyásának időpontjában fel volt tüntetve.

7.3. Az Európai Unióban élő regisztrált és bejelentkezett vásárlók esetében a Webhelyen és az InControl Touch Map Updater alkalmazásban feltüntetett valamennyi ár tartalmazza az áruforgalmi adót (áfa), kivéve azon érvényes EU-s adószámmal rendelkező vásárlók esetében, akik vállalati ügyfélként (a továbbiakban: vállalati ügyfél) regisztrálták magukat, és a Webhely-üzemeltető az alábbi 7.5. pontban leírt módon ellenőrizte és jóváhagyta vállalati ügyfél mivoltukat. Az Európai Unión kívüli összes vásárló (magánszemély és vállalati ügyél) esetén automatikusan az áfát nem tartalmazó árak jelennek meg a Webhelyen és az InControl Touch Map Updater alkalmazásban.

7.4. Az Európai Unión belüli természetes személy vásárlók a törvények és jogszabályok szerint kötelesek megfizetni a megrendelésük megerősítésének időpontjában a saját állandó lakhelyük szerinti országban érvényes mértékű áfát. A vásárlónak a regisztráció során a hamis adatközlésre vonatkozó büntetés terhe mellett a valós állandó lakhelyét kell megadnia. Ez az előírás összhangban van a hatályos európai uniós áfaszabályokkal.

7.5. Ha egy érvényes EU-s adószámot használó, európai uniós illetőségű vállalati ügyfél áfamentesen szeretne termékeket vásárolni, lehetősége van arra, hogy a Webhelyen vagy a InControl Touch Map Updater alkalmazásban kért adatok megadásával vállalati ügyfélként regisztráljon. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Webhely-üzemeltető a vállalati ügyfél minősítést csak akkor hagyhatja jóvá, ha ellenőrizte és igazolta a megadott cégadatokat. A Webhely-üzemeltető fenti jóváhagyása előtt a vásárló kizárólag az áfa megfizetésével vásárolhat.

7.6. Ha a vállalati ügyfélként való regisztráláskor megadott bármely adatát módosítja, a jóváhagyási folyamat újraindul, és a jóváhagyott vállalati ügyfél minősítés fel lesz függesztve mindaddig, amíg a Webhely-üzemeltető nem igazolja és hagyja jóvá az újonnan megadott adatokat. Az igazolási folyamat során a Webhely-üzemeltető megerősítheti vagy visszavonhatja a vállalati ügyfél minősítést. A vállalati ügyfél minősítés felfüggesztésének ideje alatt csak az áfa megfizetésével vásárolhat.

7.7. A vállalati ügyfelek esetében a Webhely-üzemeltető bármikor ellenőrizheti az EU-s adószám érvényességét, és módosíthatja a számlázási nevet az adott ország adózói adatbázisában szereplő névre.

7.8. A Webhelyen és az InControl Touch Map Updater alkalmazásban megjelenő árak a szállítási költségeket nem tartalmazzák. Fizikai termék rendelése esetén a szállítási költségeket hozzáadjuk a vásárlás összegéhez, és feltüntetjük a megrendelésvéglegesítő weblapon. A vásárlónak lehetősége van megtekinteni a vásárláshoz kapcsolódó összes kézbesítési költséget, mielőtt jóváhagyja a vásárlást.

7.9. Minden megrendelést a Webhely-üzemeltető által megadott fizetési módok valamelyikével kell kifizetni. Ez történhet egy fizetésszolgáltató harmadik fél fizetési weblapján keresztül bankkártyaadatok megadásával a XVII. fejezetben részletezett módon. A vásárló a fizetés feldolgozása után visszaigazolást kap a fizetés megtörténtéről.

7.10. Előfordulhat, hogy a megvásárolt termékekre importvámot vagy egyéb adót kell fizetni. A vámkezelés minden egyéb költsége a vásárlót terheli, a Webhely-üzemeltetőnek nincs befolyása ezekre a költségekre. A vámelőírások országonként eltérőek, ezért erre vonatkozó további információkat országa vámhatóságától kérjen. A vásárló igazolja, hogy megfelel az ilyen termékekre vonatkozó minden nemzetközi és nemzeti jogszabálynak és előírásnak, és kifizeti a vámkezelési illetékeket, adókat és az illetékes hatóságok által kirótt minden egyéb költséget.

VIII. Kompatibilitás

8.1. A Webhely és az InControl Touch Map Updater egyes verzióiban kötelező automatikusan regisztrálni a készüléket az InControl Touch Map Updater alkalmazással, mielőtt folytathatná a vásárlást. Ezekben az esetekben az InControl Touch Map Updater ellenőrzi a készülék kompatibilitását. Előfordulhat, hogy a gyártó, a forgalmazó vagy egyéb harmadik fél módosította az eredeti, minősített készüléktípust (ideértve a licenccel való visszaélés vagy a jogbitorlás esetét is), ez pedig kompatibilitási problémát okozhat a vásárló készüléke esetében. Az ilyen kompatibilitási problémák azonosításának egyetlen módja az InControl Touch Map Updater használata a készülék regisztrációjához.

8.2. Az egyes készüléktípusok támogatása csak akkor lehetséges, ha azt a Webhely-üzemeltető lehetővé teszi. Javasoljuk, hogy az esetleges kompatibilitási problémák és támogatáskorlátozás elkerülése érdekében eredeti készüléket használjon gyárilag telepített szoftverrel.

8.3. Ha korábban nem regisztrált készüléket az adott felhasználói fiókhoz sem kézzel, sem az InControl Touch Map Updater alkalmazással automatikusan, bizonyos esetekben kötelező a készülék kézi regisztrálása, hogy a terméket mindenképpen kompatibilis készülékre vásárolja meg. Ha a vásárló nem megfelelően vagy hamis adatokkal végzi el a készülék kézi regisztrációját, illetve ha nem eredeti vagy módosított készüléket használ, a Webhely-üzemeltető nem tudja garantálni, hogy a termékek kompatibilisek lesznek a felhasználó készülékével.

8.4. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások esetén további műszaki követelmények állhatnak fenn (pl. külső TMC-vevő, mobilinternet-elérés stb.). Ezeket a követelményeket az adott termék részletes leírása tartalmazza.

8.5. Minden termékhez szükség van valamekkora szabad tárhelyre, melynek pontos méretét az adott termék részletes leírása tartalmazza. A szükséges szabad tárhely biztosítása nem a Webhely-üzemeltető feladata.

8.6. Egyes termékek leírása tartalmazhat olyan követelményt, mely szerint a hivatkozott tartalom megfelelő használatához más termék vagy termékek bizonyos verzióját is telepíteni kell a készülékre. Előfordulhat, hogy műszaki kompatibilitási okokból a különböző készülékeken a termékek különböző verzióit kell használni. Ha a készüléket az InControl Touch Map Updater alkalmazással kell regisztrálni, az InControl Touch Map Updater alkalmazással ellenőriznie kell azt is, melyik a terméknek a készülékéhez való legújabb verziója.

8.7. Ha a készüléket az InControl Touch Map Updater alkalmazással kell regisztrálni, további műszaki minimumkövetelmények is vonatkoznak arra az internetre kapcsolódó számítógépre (szélessávú internetkapcsolat), amelyre az InControl Touch Map Updater alkalmazást telepíti.

8.8. A felhasználónak a rendelés leadása előtt ellenőriznie kell VIII. fejezetben leírt követelményeknek való megfelelést. A Webhely-üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a fenti kompatibilitási vagy készülékkel kapcsolatos követelmények nem teljesülnek, és a vásárló viseli mindazt a költséget és kárt, amely a tájékoztatás ellenére nem kompatibilis termékre vagy szolgáltatásra leadott rendelésből származik.

IX. A felek felelőssége

9.1. Kereskedelmi tevékenységének űzése során a Webhely-üzemeltető együttműködik harmadik fél partnerekkel (például tartalmak vagy szolgáltatások és adatok beszállítói, tárhely- és internetszolgáltatók stb.), ezért a Szerződés teljesítését az ilyen partnerek általi teljesítés is befolyásolhatja.

9.2. Ha a vásárló a fizetéstől számított 1 (egy) munkanapon belül nem kapja meg a jogosultságot vagy az aktiválókódot, vagy ha nem kap érvényes licenckulcsot a megvásárolt termékhez, illetve ha az aktiválókód nem aktiválja a készüléken lévő tartalmat, szoftvert, frissítést vagy szolgáltatást, ezt jelentenie kell a Webhely kapcsolatfelvételi weblapján vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson keresztül az ügyfélszolgálatnak.

9.3. Ha a Webhely-üzemeltető a rendelés elküldése után 1 (egy) munkanapon belül nem tájékoztatja a vásárlót a megrendelt és kifizetett termékek után kibocsátott számlák elkészültéről, a vásárlónak értesítenie kell erről a Webhely-üzemeltető ügyfélszolgálatát a Webhely kapcsolatfelvételi weblapján vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson keresztül.

9.4. A vásárló köteles a termék telepítése előtt minden szükséges óvintézkedést megtenni, és követni a termék letöltésére, a licencre és a telepítésre vonatkozó utasításokat a Feltételek XVII./6. pontjában foglaltaknak megfelelően. A Webhely-üzemeltető nem felel a vásárló készülékére telepített más szoftvereket érintő semmi olyan adatvesztésért vagy kárért, amelyet a termék telepítése okoz.

X. Visszalépés a szerződéstől

10.1. A vásárló jogosult visszalépni a Szerződéstől és visszatérítést követelni:

 1. ha a Webhely-üzemeltető a fizetés napjától számított 5 (öt) munkanapon belül nem adja meg a letöltési jogosultságot a vásárlónak a vásárolt termékekre, vagy nem ad neki aktiválókódot
 2. ha a Webhely-üzemeltető nem szállítja le a fizikai formában megrendelt terméket a fogyasztónak a fizetés napjától számított 30 (harminc) munkanapon belül
 3. ha a megrendelt és kifizetett termék nem kompatibilis a vásárló készülékével, annak ellenére, hogy a vásárló a VIII. fejezetben leírtak szerint ellenőrizte a termék és a készülék kompatibilitását

10.2. Javasoljuk, hogy a vásárló a Webhely kapcsolatfelvételi weblapja vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazás segítségével tájékoztassa a Webhely-üzemeltetőt a megrendeléstől való visszalépés kezdeményezéséről és a vételár visszaigényléséről. Ha a visszatérítés fenti feltételei teljesülnek, a Webhely-üzemeltető e-mailben visszaigazolja a visszalépés tényét, és 15 (tizenöt) munkanapon belül visszatéríti a kérdéses összeget.

10.3. Ha a 10.1. c) pontban vázolt esetben a termék fizikai termék, a Webhely-üzemeltető mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapja a terméket. A visszaküldött terméket a Webhely-üzemeltető megvizsgálja. A terméket a vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb a Szerződéstől való visszalépés Webhely-üzemeltetővel való közlésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül vissza kell küldenie.

10.4. A Webhely-üzemeltető jogosult bármikor visszalépni a Szerződéstől, ha a vásárló a megrendelés Webhely-üzemeltetőnek való elküldésétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha az internetes fizetés valami okból meghiúsul (különösen az alábbi okokból, de a teljesség igénye nélkül: a felhasználó kezdeményezte a fizetés megszakítását, nincs a folyószámlán elég fedezet, vagy bármi egyéb olyan ok, amely miatt a bank megtagadja az internetes fizetési tranzakciót, vagy ha műszaki hiba miatt nem lehet azt végrehajtani). Amennyiben a vásárló nem teljesíti fizetési kötelezettségét legkésőbb a Szerződés létrejöttétől számított 20 (húsz) munkanapon belül, a megrendelést töröljük, és ennélfogva a Szerződést a vásárló minden további értesítése nélkül automatikusan felmondjuk.

10.5. A visszalépés hatására a Szerződés visszamenőleges hatállyal, a hatályba lépésének napjától kezdődően szűnik meg.

XI. Visszalépés/felmondás a fogyasztó részéről

11.1. Az alább kifejtett visszalépési/felmondási jogok csak akkor vonatkoznak a vásárlóra, ha a vásárló fogyasztó. A XI. fejezetben részletezett visszalépési/felmondási jogok a visszatérítésre vonatkozó, államilag szabályozott jogokat egészítik ki, illetve a jelen Feltételekben szabályozott szerződésszegés esetén adandó visszatérítésre vonatkoznak.

11.2. A vásárló a XI. fejezetben ismertetett korlátozások betartásával 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül visszaléphet a Szerződéstől/felmondhatja azt. A visszalépési joggal a tartalom fizikai kiszállítása esetén a tartalom kézbesítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, míg frissítések, tartalmak és szolgáltatások elektronikus formában történő letöltése, illetve aktiválókód küldése esetén a Szerződés létrejöttétől számítva 14 (tizennégy) napon belül lehet élni.

11.3. A visszalépési joggal nem lehet élni az alábbi esetekben:

 1. Miután elektronikus formában letölthető frissítések, tartalmak és szolgáltatások esetében a Webhely-üzemeltető megkezdte a teljesítést, illetve elküldte az aktiválókódot, tekintettel arra, hogy a teljesítés a vásárló előzetes egyértelmű beleegyezésével kezdődött meg a visszalépésről való értesítési időszak lejárta előtt.
 2. Olyan fizikailag kiszállított tartalom kézbesítése esetén, amely letöltési, telepítési vagy aktiválási folyamat végrehajtását igényli, a kézbesített tartalom esetében az ilyen folyamat megkezdése után, mivel ezen folyamat eredményeként a tartalom visszafordíthatatlan módon feltöltődött a készülékre.
 3. Miután a VI. fejezet 6.7. és 6.8. szakaszában leírt esetekben a Webhely-üzemeltető megkezdte a teljesítést.

11.4. Ha élni kíván a visszalépési/felmondási jogával, a vásárlónak egyoldalú nyilatkozatban (például hagyományos levélben, faxon, e-mailben stb.) tájékoztatnia kell a Webhely-üzemeltetőt arról a döntéséről, hogy visszalép a Szerződéstől/felmondja azt. A vásárló használhatja az itt 1. függelékként csatolt visszalépési/felmondási űrlapot, de saját szavaival is megfogalmazhatja a visszalépést.

11.5. A vásárló kitöltheti és beküldheti a mintaként szolgáló visszalépési/felmondási űrlapot elektronikus formában, de másféle egyoldalú nyilatkozatot is tehet és beküldhet a Webhely kapcsolatfelvételi weblapját vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazást használva. Ha a vásárló ezt a lehetőséget választja, késedelem nélkül egy tudomásulvételi elismervényt küldünk a visszalépésről/felmondásról e-mailben.

11.6. A visszalépési/felmondási határidő betartásához elegendő, ha a vásárló a visszalépési/felmondási időszak lejárta előtt tájékoztat bennünket arról, hogy élni kíván a visszalépési/felmondási jogával.

11.7. Ha a vásárló visszalép a Szerződéstől, fizikailag kiszállított tartalom esetén minden indokolatlan késedelem nélkül visszafizetjük számára az általa befizetett teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az általunk ajánlott legolcsóbb kiszállítási lehetőség helyett a vásárló által választott kiszállítási mód miatti többletköltségeket), legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül azon időponthoz képest, amikor a vásárló tájékoztatott bennünket arról a szándékáról, hogy visszalép a Szerződéstől. Az ilyen visszafizetéseket ugyanazzal a fizetési móddal teljesítjük, amellyel az eredeti tranzakció történt, kivéve, ha a vásárló egyértelműen beleegyezett valamilyen más visszafizetési módba. Az ilyen visszafizetés miatt a vásárlót nem terheli semmilyen többletköltség.

11.8. Ha a vásárló fizikai kiszállítással kézbesített adathordozón kapta a tartalmat (a továbbiakban: Áru), az alábbi feltételek vonatkoznak még az ügyletre:

 1. Az Árut indokolatlan késlekedés nélkül, a Szerződéstől való visszalépés Webhely-üzemeltetővel való közlésének napjától számított legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül küldje vissza. A határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt visszaküldi részünkre az Árut. Az Áru visszaküldésének közvetlen költsége a vásárlót terheli.
 2. mindaddig visszatarthatjuk a visszafizetést, amíg vissza nem kaptuk az Árut, vagy bizonyítékot nem kaptunk a vásárlótól arra, hogy visszaküldte az Árut (amelyik korábban megtörténik).
 3. Az Áru jellegének, jellemzőinek és funkcióinak használatához szükségestől eltérő kezelés miatt bekövetkezett mindennemű értékcsökkenésért a vásárló felel.
 4. A visszatérítés feltételeként a törvény által lehetővé tett mértékig teljesülniük kell a következőknek: minden Árut az észszerű gondossággal kezelve kell visszaküldeni (nem lehet például kopott vagy sérült, és olyan állapotban kell lennie, hogy újra lehessen értékesíteni).
 5. A visszaküldött Árut az eredeti, bontatlan csomagolásban kell visszaküldeni, és mellékelni kell hozzá az eredeti nyugtát és az eredeti dokumentációt. Ha nem mellékeli ezen tételeket, az a hatályos jogszabályoktól függően késleltetheti vagy meghiúsíthatja a visszafizetést vagy termékcserét, vagy egyéb költségeket keletkeztethet, és a Webhely-üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben a visszaküldési feltételek nem teljesülnek, megtagadja a visszafizetést vagy a cserét.

XII. Hibagarancia, termékszavatosság és jótállás

12.1. Amennyiben a vásárló fogyasztó, szeretnénk tájékoztatni, hogy vásárlására a hibagarancia, a termékszavatosság és a jótállás tekintetében a hatályos jogszabályok alapján a jelen Feltételek 2. függelékében tárgyalt feltételeket kell alkalmazni.

12.2. Amennyiben élni szeretne garanciális, termékszavatossági vagy jótállási jogaival, kérjük, értesítse erről az ügyfélszolgálatot a Webhely kapcsolatfelvételi weblapján vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson keresztül.

XIII. A felelősség korlátozása

13.1. A jelen fejezetben leírt feltételek a kötelezően vonatkozó törvény által engedélyezett maximális mértékig érvényesek. Jelen fejezet célja nem a törvény által előírt vagy bármilyen jogszabály következtében a vásárló felé fennálló felelősségünk mértékének korlátozása, és nem is ezt valósítja meg

13.2. A Webhely-üzemeltető ezúton tájékoztatja a vásárlót, hogy bár a termék készítése során a gyártó a legnagyobb gonddal járt el, a termék jellegénél és műszaki korlátainál fogva a Webhely-üzemeltető és beszállítói nem vállalnak garanciát a termék teljes hibamentességéért, és semmilyen kötelezettség nem terheli őket arra nézve, hogy a vásárló által beszerzett termék teljes mértékben hibamentes legyen.

13.3. A TERMÉKET ADOTT ÁLLAPOTÁBAN ÉS VALAMENNYI HIBÁJÁVAL EGYÜTT SZOLGÁLTATJUK (BELEÉRTVE AZT IS, HOGY NEM GARANTÁLJUK A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁT). A WEBHELY-ÜZEMELTETŐ ÉS BESZÁLLÍTÓI EGYÉRTELMŰEN KIZÁRNAK MINDENFÉLE KIFEJEZETTEN VÁLLALT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, IDEÉRTVE – A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL – A NEM JOGSÉRTŐ JELLEGRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A PONTOSSÁGRA, A JOGOSULTSÁGRA ÉS A VALAMILYEN KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST IS. A WEBHELY-ÜZEMELTETŐ ÉS ANNAK KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI ÉS ALKALMAZOTTAI ÁLTAL ADOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS VAGY TANÁCS NEM MINŐSÜL SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATNAK, ÉS A VÁSÁRLÓ NEM JOGOSULT SEMMI ILYEN TANÁCSRA VAGY TÁJÉKOZTATÁSRA HAGYATKOZNI. JELEN JÓTÁLLÁSKIZÁRÓ NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS LÉNYEGES FELTÉTELÉNEK TEKINTENDŐ.

13.4. A Webhely-üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek abból adódnak, hogy a termék nem alkalmas valamely meghatározott célra, vagy nem képes más rendszerrel, készülékkel vagy termékkel együttműködni.

13.5. A WEBHELY-ÜZEMELTETŐ ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ SEMMILYEN VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, EGYEDI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE SZANKCIÓJELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, IDEÉRTVE – A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL – AZ ELMARADT HASZNOT, A PÓTLÁS KÖLTSÉGÉT, A HASZNÁLAT KIMARADÁSÁT ÉS AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, ILLETVE HASONLÓ KÁROKAT, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ ADOTT FELET TÁJÉKOZTATTÁK-E A KÁR FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

13.6. HA VAN BÁRMILYEN JOGALAPJA ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN A WEBHELY-ÜZEMELTETŐTŐL VAGY ANNAK VALAMELYIK BESZÁLLÍTÓJÁTÓL, CSAK A KÖZVETLEN KÁROKÉRT ÉS CSAK A TERMÉKÉRT KIFIZETETT ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG ILLETI MEG KÁRTÉRÍTÉS (VAGY HA AZ ÖSSZEG NEM SZÁMÍTHATÓ KI, ILLETVE HA DÍJMENTESEN KAPTA A TERMÉKET, AKKOR 10 AMERIKAI DOLLÁR (USD) ÉRTÉKIG). A KÁRTÉRÍTÉS EZEN SZERZŐDÉSBE FOGLALT KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA A TERMÉK JAVÍTÁSA, CSERÉJE VAGY ÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSE NEM KÁRTALANÍTJA TELJES MÉRTÉKBEN A VÁSÁRLÓT A VESZTESÉGEKÉRT, ILLETVE HA A WEBHELY-ÜZEMELTETŐ VAGY BESZÁLLÍTÓI TUDTAK VAGY TUDNIUK KELLETT A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

13.7. Harmadik fél által készített termékek

A Webhely-üzemeltető ezennel kizárja mindennemű saját felelősségét a termékkel és a terméken keresztül beszerzett információkkal kapcsolatban. A Webhely-üzemeltető nem garantálja sem a termék, sem az adatok minőségét, használhatóságát, pontosságát, adott célra való alkalmasságát, földrajzi lefedettségét és elérhetőségét. A Webhely-üzemeltető különösen kizárja minden felelősségét a harmadik fél mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatás felfüggesztését vagy megszüntetését, valamint a szolgáltatás megszüntetése miatti károkat illetően. A vásárló tudomásul veszi, hogy a termék által használt térképadatok földrajzi és más adatokat is tartalmaznak.

XIV. A termék licencelési feltételei

14.1. Ha a Szerződés alapján, jelen Feltételek értelmében szerezte be a terméket, a termékre vonatkozó licencelési feltételek rangsora a következő:

 1. a termékkel a Webhely-üzemeltetőtől kapott minden speciális licencelési feltétel – ha bármi ellentmondás lenne az alábbi (ii) és (iii) pont rendelkezéseivel, akkor ezek érvényesek
 2. a navigációs szoftverhez, tartalomhoz és szolgáltatáshoz tartozó, már hatályban lévő és a készülékkel kapott végfelhasználói licencszerződés – ha bármi ellentmondás lenne az alábbi (iii) pont rendelkezéseivel, akkor ez érvényes
 3. a Webhely-üzemeltető normál végfelhasználói licencszerződésében (EULA) leírt licencfeltételek A végfelhasználói licencszerződésben (EULA) szereplő Licenctulajdonos és Szoftvertulajdonos megnevezés egyaránt magát a Webhely-üzemeltetőt jelenti.

14.2. Ha bármilyen ellentmondás lenne jelen Feltételek fő szövege és a 14.1. szakasszal összhangban alkalmazandó rendelkezések között, a Webhely-üzemeltető és a vásárló közötti szerződéses viszony tekintetében jelen Feltételek fő szövegének rendelkezései az érvényesek.

XV. Egyes szolgáltatásokra érvényes különleges feltételek

15.1. Előfizetés valós idejű szolgáltatásokra

15.1.1. Bizonyos termékekhez előfizetési díj ellenében ún. valós idejű szolgáltatás is elérhető. Ha a vásárló előfizet valamilyen valós idejű szolgáltatásra egy bizonyos időszakra, a szolgáltatás segítségével az adott időszakon belül bármikor hozzáférhet valamely harmadik fél által nyújtott szolgáltatáshoz, és információkat szerezhet be. A Webhely-üzemeltető nem garantálja a szolgáltatás minőségét és elérhetőségét, és nem felelős a szolgáltatás megszakadása vagy megszüntetése esetén sem.

15.1.2. A készülék kompatibilitását a vásárlónak kell ellenőriznie a VIII. fejezetben leírtak szerint, mielőtt továbblép a megrendelésvéglegesítő és fizetési weblapra.

15.2. Ingyenes frissítések az interneten vásárolt térképekhez és egyéb frissítési szolgáltatások

15.2.1. Egyes térképfrissítésekhez a vásárlástól számított bizonyos előre meghatározott ideig további ingyenes frissítéseket biztosítunk. Ilyen esetekben az egyszeri frissítés megvásárlása és kézbesítése a XVII./6. A. pont szerint történik, míg a további ingyenes térképfrissítéseket az InControl Touch Map Updater nevű alkalmazáson keresztül adott állapotban biztosítjuk, és csak abban az esetben és időpontban, ha és amikor az előre meghatározott időszakon belül a kapcsolódó térképek új változata elérhetővé válik. A Webhely-üzemeltető nem vállal semmilyen garanciát az ilyen további frissítések gyakoriságát és az előre meghatározott időszakban elérhető minimális számát illetően. A Webhely-üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az ingyenes frissítések elérhetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse vagy megváltoztassa.

15.2.2. Az előfizetéses szolgáltatások esetén a szolgáltatás ára tartalmazza a teljes előfizetési időszakra vonatkozó valamennyi költséget.

XVI. Az időkorlátos licenccel kínált térképekre vonatkozó különleges feltételek

16.1. Egyes térképfrissítésekre korlátozott időre is biztosítunk licencet. Ezt a megoldást „térképbérlés” (Rent a Map) néven találja meg a Webhelyen. Ezek a termékek ugyanazokat a térképváltozatokat tartalmazzák, mint a többi térképfrissítés, de csak a termék leírásában feltüntetett, időben korlátozott (pl. 1 hónapos) felhasználási jogot biztosítanak (a továbbiakban: licencidőszak).

16.2. Az ilyen időkorlátos felhasználási jog tartama a vásárlás időpontjában kezdődik, és a licencfájl a licencidőszak leteltével automatikusan lejár. A licencidőszak lejártát követően a navigációs szoftver nem nyitja meg többé az érintett térképet.

XVII. A letölthető és a fizikai termékek megvásárlásának menete

1. Hozzáadás a kosárhoz

A termék megrendelésének első lépéseként az ügyfél a kiválasztott termékeket hozzáadja a kosarához.

2. A megrendelés véglegesítése

Ha az összes kívánt terméket a kosárba helyezte, a vásárló megnyitja a kosár képernyőjét, és ellenőrzi a kosárhoz hozzáadott termékek részletes listáját. A vásárló ezen a képernyőn még bármelyik terméket eltávolíthatja a kosárból.

Ha a vásárlónak van valamilyen kuponkódja, kiválasztja a KÓD BEVÁLTÁSA lehetőséget, beírja a kuponkódot, majd megnyomja a BEVÁLTÁS gombot. A Webhely vagy az InControl Touch Map Updater ellenőrzi a kód érvényességét, és frissíti a kosárban az árat, így látható az eredeti ár, a csökkentett ár és az árengedmény mértéke.

A Megrendelés véglegesítése (Checkout) gomb megnyomása után a kosárban lévő termékekhez kapcsolódó egyéb elérhető lehetőségek (pl. előfizetési lehetőségek) és csomagok jelenhetnek meg. A vásárló további termékeket helyezhet a kosárba, de úgy is dönthet, hogy a kosár módosítása nélkül folytatja a megrendelés véglegesítését. Ezen a képernyőn lehet megadni, ha fizikai adathordozón szeretné kérni a terméket. Ha azonban ezt a lehetőséget választja, ugyanabban a megrendelésben nem tud más termékeket elektronikus úton való letöltéssel választani, így ha egyes termékeket elektronikus úton szeretne letölteni, akkor azokhoz egy másik megrendelést kell kezdeményeznie.

3. A számlázási adatok és a szállítási cím megadása (ha szükséges)

A számlázási adatokat tartalmazó képernyőn a vásárlónak meg kell adnia azt a nevet és a címet, amelyet az elektronikus formátumú számlán szeretne feltüntetni, valamint fizikai kiszállítás esetén a kiszállítási címet, ahová a megrendelt terméket kéri. A megrendelés ellenőrzését és elküldését követően (4. lépés) ezek az adatok már nem módosíthatók.

4. A megrendelés ellenőrzése és elküldése

Ezen a képernyőn összesítve látható a megrendelés ellenőrzéséhez és jóváhagyásához szükséges összes fontos adat, többek közt a számlázási adatok, a megrendelt termékek, a fizetendő összeg és (amennyiben szükséges) a kiszállítási adatok. Ez az utolsó képernyő, ahol módosítható a megrendelés, azaz a számlázási és szállítási adatok, illetve a kosár tartalma. A fent említett adatok elfogadásával és a fizetéshez való továbblépéssel a vásárló jóváhagyja a rendelést. A Webhely-üzemeltető késedelem nélkül nyugtázza a rendelés beérkezését egy e-mailt küldve a vásárló e-mail címére.

5. Fizetés és számlázás

A termékek kifizetésére a megrendelés elküldése után kerül sor. A Webhely-üzemeltető az interneten át szervezi meg a fizetést néhány harmadik fél fizetésfeldolgozó szervezet bevonásával. A fizetési eljárás kezdeményezése után a vásárlót a rendszer átirányítja a harmadik fél fizetésfeldolgozó szervezet webhelyére (Fizetés weblap).

A fizetési eljárás kezdeményezésével a vásárló beleegyezik az akkor érvényben lévő áraknak a harmadik fél fizetésfeldolgozó szervezeten keresztül a Webhely-üzemeltető részére történő kifizetésbe.

A fizetés feldolgozásának kezelése jelen Feltételeken kívül a harmadik fél fizetésfeldolgozó szervezet használati feltételeitől és adatvédelmi szabályzatától is függ. A Webhely-üzemeltető nem felel a harmadik fél fizetésfeldolgozó szervezetnél bekövetkezett vagy ezen szervezet által elkövetett semmilyen hibáért.

A vásárlónak a harmadik fél fizetésfeldolgozó szervezet által üzemeltetett fizetési weblapon kell megadni a fizetéshez szükséges bankkártyaadatait. A Webhely-üzemeltető nem kapja meg ezeket a bankkártyaadatokat és a kártyatulajdonos adatait, nincs hozzáférése azokhoz, nem tárolja, dolgozza fel és kezeli azokat, csak arról kap tájékoztatást a tranzakciót végző pénzügyi intézettől, hogy sikeres volt-e a fizetés vagy sem.

A Webhely-üzemeltető a jóváhagyott pénzügyi teljesítés és a vásárló számlázási adatai alapján kibocsátja az elektronikus számlát, melynek elkészültéről a vásárló visszaigazoló üzenetet kap a Webhelyen, az InControl Touch Map Updater alkalmazásban vagy az e-mail címére elküldött üzenetben. A jóváhagyott és időbélyegzővel ellátott elektronikus számla helyi nyelven kiállított változata PDF formátumban, nyomtatási nézetben megtekinthető és letölthető a felhasználói fiók előzménylistájából.
A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az összeget a Webhely-üzemeltető folyószámláján véglegesen jóváírták.

6. Kézbesítés

A. Kézbesítés elektronikus letöltés útján

Ha a kézbesítés elektronikus letöltés útján történik a Webhely-üzemeltető kiszolgálójáról, a sikeres fizetés után a vásárlónak a Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban regisztrált felhasználói profilja megkapja a jogosultságokat.

A Webhely-üzemeltető vállalja, hogy a fizetés teljesítése után a letöltési jogosultságot legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül megadja a vásárló felhasználói profiljának. A letöltési jogosultság megadásának időpontja tekintendő a Szerződés teljesítése megkezdésének.

A vásárló a letöltési jogosultság keretében annak megvásárlása után letöltheti az érintett fájlokat és licencet kaphat. A licenc letöltésekor a Webhely a termék legfrissebb verzióját teszi elérhetővé.

Ha a vásárló a vásárlásra az InControl Touch Map Updater alkalmazást szeretné használni, a Webhely-üzemeltető InControl Touch Map Updater nevű ingyenes, a Webhelyről letölthető szoftveralkalmazásával ellenőrizheti és használhatja jogosultságait.

Ha a vásárló a vásárláshoz az InControl Touch Map Updater alkalmazást szeretné használni, a telepítés menete a következő:

 1. a vásárló elindítja az InControl Touch Map Updater alkalmazást
 2. a vásárló csatlakoztatja a készülékét a számítógéphez
 3. bejelentkezik az InControl Touch Map Updater alkalmazásba a Webhelyen használt felhasználónévvel és jelszóval
 4. a sikeres bejelentkezés után az ügyfél az InControl Touch Map Updater segítségével letölti a megvásárolt termékekhez szükséges fájlokat a webhelyről
 5. elindítja a telepítést, melynek során a rendszer automatikusan licencet igényel a megvásárolt termékekhez, és feltölti azokat a készülékre

Amikor a vásárló megkezdi a megvásárolt termékek telepítését az InControl Touch Map Updater alkalmazással, a Webhely vagy az InControl Touch Map Updater kibocsátja a szükséges licenckulcsokat a készülékhez. A termékek csak egyetlen készüléken használhatók, és a licencek kibocsátása után sem a licencek, sem a termékek nem helyezhetők vagy másolhatók át egyik készülékről a másikra.

B. Fizikai kiszállítás

A termékek kiszállítása futárral történik a megrendelésben megadott szállítási címre, legkésőbb a vásárló általi fizetéstől számított 30 napon belül. A megrendelés nyomon követéséhez közvetlen hivatkozást adunk, hogy a fogyasztó nyomon tudja követni leadott megrendelésének állását.

Ha a vásárló megtagadja a termékek átvételét, vagy elmulasztja átvenni azokat, a Webhely-üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a termékek tárolásának költségeként észszerű díjat számoljon fel az átvétel megtörténtéig.

XVIII. Aktiválókód vásárlása

Az aktiválókód vásárlásának menete:

 1. Az aktiválandó termék kiválasztása és kosárba helyezése

  Első lépésként az ügyfél kiválasztja az aktiválandó terméket a készüléke kijelzőjén.

  A készülék ekkor megjelenít egy ún. igénylőkódot, melyet a vásárlónak meg kell adnia a Webhely vagy az InControl Touch Map Updater aktiváló képernyőjén.

  A Webhely vagy az InControl Touch Map Updater ellenőrzi az igénylőkód érvényességét, majd a kijelzőn megjelenik a kódhoz tartozó termék neve és leírása.

  A bejelentkezett felhasználó ekkor az Aktiválás hivatkozásra kattintva behelyezheti a terméket a kosárba.

 2. A megrendelés véglegesítése

 3. Számlaadatok megadása

 4. A megrendelés ellenőrzése és elküldése

 5. Fizetés és számlázás

  A 2–5. lépés megegyezik a XVII. fejezetben leírt, a letölthető és a fizikai termékek megvásárlására vonatkozó lépésekkel.

 6. Kézbesítés

  A sikeres fizetést követően azonnal megjelenik a Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban egy aktiválókód, illetve a tranzakciók listáján között is elérhetővé válik arra az esetre, ha később szükség lenne rá. Az aktiválókódot a Webhely-üzemeltető elektronikus úton biztosítja, a termék aktiválása estén nem kerül sor fizikai vagy egyéb szállításra.

  A vásárlónak ezt az aktiválókódot kell megadnia készüléke aktiváló képernyőjén. Ezzel megtörténik a termék aktiválása, és lehetővé válik a használata. Az aktiválókódot kizárólag azon a készüléken lehet felhasználni, amelyen az 1. lépésben említett igénylőkód megjelent.

  Készülékre előre telepített termék aktiválása esetén az aktiválókódot kizárólag a készülék gyártója által előre telepített termék aktiválására lehet felhasználni. A kód NEM ad jogosultságot a termék legfrissebb változatának az InControl Touch Map Updater segítségével az internetről történő letöltésére.

XIX. Előre fizetett kód vásárlása

Egyes készülékek előre fizetett kóddal vannak gyárilag ellátva, hogy ingyen le lehessen tölteni rájuk bizonyos termékeket. Ilyen készülékek esetén a vásárló választhatja ki, hogy milyen terméket szeretne használni a készülékén.

 1. Az előre fizetett kód megadása

  Első lépésként a vásárlónak meg kell adnia az előre fizetett kódot a Webhely vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazás aktiváló képernyőjén. A Webhely vagy az InControl Touch Map Updater ellenőrzi az előre fizetett kód érvényességét, majd a kijelzőn megjelenik az adott kóddal választható termékek neve és leírása.

 2. A termék kiválasztása és kosárba helyezése

 3. A megrendelés véglegesítése

 4. Számlaadatok megadása

 5. A megrendelés ellenőrzése és elküldése

 6. Fizetés és számlázás

 7. Kézbesítés

  A 3–7. lépés megegyezik a XVII. fejezetben leírt, a letölthető és a fizikai termékek megvásárlására vonatkozó lépésekkel.

XX. Ügyfélszolgálat

20.1. A vásárlók a Webhelyen keresztül és az InControl Touch Map Updater alkalmazással vásárolt termékekhez ügyfélszolgálatot vehetnek igénybe. Az ügyfélszolgálat webes felületen keresztül érhető el.

20.2. Az ügyfélszolgálati lehetőségekkel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a Webhely kapcsolatfelvételi weblapját, vagy használja az InControl Touch Map Updater alkalmazást. A Webhelyen megkapja a választ néhány gyakori kérdésre.

20.3. Amennyiben valamilyen reklamációja lenne a megrendelést vagy a vásárlást illetően, forduljon az ügyfélszolgálathoz a Webhely kapcsolatfelvételi weblapján vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazáson keresztül, illetve elküldheti panaszát a info@naviextras.com e-mail címre vagy a Webhely-üzemeltető levélcímére is, amely a II. fejezetben van feltüntetve. A panaszt az ügyfélszolgálat kivizsgálja, és legkésőbb 30 napon belül válaszol Önnek. Ha panaszát elutasítjuk, a Webhely-üzemeltető megindokolja az elutasítást.

20.4. Amennyiben a fogyasztóval folytatott jogi vitát nem sikerül peren kívüli egyezséggel rendezni, a fogyasztónak az alábbi lehetőségei vannak:

 • panaszt tehet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • eljárást kezdeményezhet az illetékes egyéb békéltető testületnél:
  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3. em. 310.
  Levélcím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Telefon: 06-1-488-2131
  Fax: 06-1-488-2186
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Webhely: http://bekeltet.hu/
 • polgári peres eljárást kezdeményezhet
 • az Európai Unióban élő fogyasztók a peren kívüli megegyezés elérése érdekében jogi panaszaikat benyújthatják az Európai Bizottság által működtetett és biztosított internetes békéltető platformhoz is (elérhetőség: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

XXI. Vegyes rendelkezések

21.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó.

21.2. A Szerződéssel kapcsolatos vitás ügyekben a magyar bíróságok az illetékesek.

21.3. Ha a vásárló fogyasztó, a fenti jogválasztás vagy bíróságválasztás nem eredményezheti azt, hogy megfosztják őt a számára rendelkezések (ideértve az illetékes bíróság működését szabályozó minden rendelkezést) által biztosított azon védelemtől, amelyet a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet csorbítani.

21.4. A Felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását jelen Szerződésre.

21.5. A jelen szerződés eredeti nyelve az angol nyelv. Előfordulhat, hogy a szerződés egyéb nyelvű változatokban is létezik. Ezeknek a nyelveknek a listája megtalálható és kiválasztható a Webhelyen vagy az InControl Touch Map Updater alkalmazásban. Ha az angol változat és bármely más nyelvű változat eltér egymástól, az eltérő rendelkezést illetően az angol nyelvű változatot kell figyelembe venni.


1. függelék

Visszalépési/felmondási űrlapminta a fogyasztók számára


– Címzett: NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.:

– Ezúton értesítem/értesítjük,* hogy visszalépek/visszalépünk* az alábbi áruk értékesítésére*/alábbi szolgáltatások nyújtására* vonatkozó szerződéstől*/felmondom/felmondjuk az alábbi áruk értékesítésére*/alábbi szolgáltatások nyújtására* vonatkozó szerződést*, melynek

– Megrendelési*/kézhezvételi* dátuma:

– A fogyasztó(k) neve:

– A fogyasztó(k) címe:

– A fogyasztó(k) aláírása (csak ha papíron küldik be az űrlapot):

– Dátum

*A nem kívánt részek törlendők.


2. függelék

Tájékoztató jellegű dokumentum a vásárlók részére a hibagaranciáról, termékszavatosságról és jótállásról


1. Hibagarancia

Milyen esetekben jogosult a vásárló garanciaigény benyújtására?

Amennyiben a Webhely-üzemeltető részéről minőségi hiányosságokat észlel, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján garanciaigénnyel élhet vele szemben.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót a garanciaigénnyel kapcsolatban?

A vásárló a garanciaigény benyújtásakor az alábbiak közül jogosult választani:

Választhatja a javítást vagy a cserét, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy ha ez aránytalanul nagy költségeket róna a Webhely-üzemeltetőre az egyéb jogorvoslati lehetőségekhez képest. Ha nem a javítást vagy a cserét választotta, vagy nem volt lehetősége azt választani, kérheti a vételár arányos csökkentését, vagy utolsó jogorvoslati lehetőségként a Szerződés felbontását.

A vásárló jogosult a választott jogorvoslati mód helyett másikat választani. Ebben az esetben a Webhely-üzemeltető emiatt keletkezett költségeit meg kell térítenie, kivéve, ha a változtatásra a Webhely-üzemeltető magatartása vagy más indokolt ok miatt volt szükség.

Mennyi ideig jogosult a vásárló garanciaigény benyújtására?

A vásárlónak a fennálló körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legkésőbb a minőségi hiányosság felfedezésétől számított két hónapon belül értesítenie kell a Webhely-üzemeltetőt minden minőségi hiányosságról. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy garanciális jogaival az áruk kézhezvételétől vagy a szolgáltatások igénybevételétől számított maximum két évig élhet.

Kivel szemben jogosult a vásárló garanciaigény benyújtására?

A vásárló a garanciaigényt a Webhely-üzemeltetővel szemben nyújthatja be.

Milyen egyéb feltételek vonatkoznak még a garanciaigényre?

Ha a kézbesítéstől számított hat hónapon belül nyújt be garanciaigényt, akkor semmi egyéb feltétel nem vonatkozik a vásárlóra azon a kötelezettségen kívül, hogy tájékoztatnia kell a vállalatot a hiányosságról, feltéve, hogy bizonyítani tudja, hogy a terméket vagy szolgáltatást a Webhely-üzemeltetőtől szerezte be. Az áruk kézhezvételétől vagy a szolgáltatások igénybevételétől számított hat hónapos időszak letelte után a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a felfedezett hiányosság már a kézhezvétel időpontjában is fennállt.

2. Termékszavatosság

Mely esetekben jogosult a vásárló termékszavatossági igény benyújtására?

Hibás ingóság (termék) esetén a vásárló választhatja azt, hogy érvényesíti az 1. pontban ismertetett jogait, vagy hogy termékszavatossági igényt nyújt be.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót a termékszavatossági igénnyel kapcsolatban?

A termékszavatossági igény keretében a vásárló csak a hibás termék javítását vagy cseréjét jogosult választani.

Milyen esetben kell hibásnak tekinteni a terméket?

A terméket hibásnak kell tekinteni, ha forgalomba hozatalakor nem teljesítette a rá vonatkozó, minőségi normákhoz kapcsolódó előírásokat, vagy ha nem teljesíti a gyártó által kiadott dokumentációkban leírt termékjellemzőket vagy -karakterisztikákat.

Mennyi ideig jogosult a vásárló termékszavatossági igény benyújtására?

Termékszavatossági igény benyújtására két éven belül jogosult, amely időszak azon a napon kezdődik, amikor a gyártó kereskedelmi forgalomba hozza a terméket. Ezen időkorlát figyelmen kívül hagyása a jogok elévülését vonja maga után.

Kivel szemben ideig jogosult a vásárló termékszavatossági igény benyújtására, és milyen egyéb feltételek vonatkoznak erre?

Termékszavatossági igényt kizárólag az ingóság (termék) gyártójával vagy forgalmazójával szemben nyújthat be. Amennyiben termékszavatossági igényt nyújt be, a vásárlónak kell bizonyítania a termékben felfedezett hibát.

Milyen esetben mentesül a gyártó (forgalmazó) a termékszavatosság alól?

A gyártó (forgalmazó) csak akkor mentesül a termékszavatosság alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem ő gyártotta vagy forgalmazta üzleti tevékenysége során, vagy
– a termék forgalomba hozatala idején a tudományos és a műszaki ismeretek nem tették lehetővé az ilyen hibák létezésének feltárását, vagy
– a hiba a termék hatóságok által kötelezően előírt mutatóknak való megfeleltetése miatt állt elő.

A termékszavatosság alóli mentesüléshez a gyártónak (forgalmazónak) kell bizonyítania fenti állítások valamelyikét.

Tájékoztatjuk, hogy ugyanarra a hibára ugyanabban az időben nem nyújthat be hiba miatti garanciaigényt és termékszavatossági igényt is. Ha azonban sikeresen érvényesített egy termékszavatossági igényt, jogosult hiba miatti garanciaigényt is benyújtani a javított alkatrészre vagy kicserélt termékre vonatkozóan annak gyártójával szemben.

[Amennyiben a vállalat az éppen hatályos szabályozások vagy a szerződés miatt köteles jótállást adni, akkor az alábbi 3. pontot is be kell illeszteni a tájékoztató dokumentumba:]

3. Jótállás

Milyen esetekben jogosult a vásárló érvényesíteni jótállási jogait?

Minőségi hiányosságok esetén a Webhely-üzemeltető az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (XI. 22.) kormányrendelet értelmében köteles jótállást vállalni arra a fizikai adathordozóra, amelyen a terméket kézbesítette a vásárlónak. A félreértések elkerülése érdekében kijelentjük, hogy a jótállás nem terjed ki az adathordozón tárolt adatokra vagy más tartalomra, csak magára az adathordozóra.

Mennyi ideig élhet a vásárló jótállási jogaival? Milyen jogokat kell megkapnia?

A kötelező jótállási időszak 1 év, amely aznap kezdődik, amikor a vásárló a terméket kézhez kapta. A vásárlót ugyanazok a jogok illetik meg, mint amelyeket a fentebb, az 1. pontban a hibagarancia esetén ismertettünk.

Milyen esetben mentesül a vállalat a jótállás alól?

A vállalat a jótállás alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a kézbesítést követően következett be.

Tájékoztatjuk, hogy ugyanarra a hibára ugyanabban az időben nem nyújthat be hiba miatti garanciaigényt és jótállási igényt, illetve termékszavatossági igényt és jótállási igényt is. A jótállási feltételek azonban biztosítanak bizonyos jogokat a vásárlónak, tekintet nélkül az 1. és 2. pontban ismertetett jogokra.