VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

Viktig: Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bestiller tjenester fra https://jaguar.welcome.naviextras.com og varer som tilbys på dette webområdet eller i InControl Map Updater.

Sist oppdatert og gjeldende fra og med 24. juli 2017

Innholdsfortegnelse

I. Omfang
II. Områdeoperatørens Kontaktdata
III. Definisjoner
IV. Generelle Vilkår
Brukerkonto
Bestilling og Avtale
V. Kjøp av Produkter og Tjenester
VI. Kjøpsprosess
VII. Pris og betaling
VIII. Kompatibilitet
IX. Partenes Ansvar og Erstatningsansvar
X. Oppsigelse av Avtalen
XI. Tilbaketrekking/Oppsigelse for Forbrukere
XII. Garanti for mangler, Produktansvar og Garanti
XIII. Ansvarsbegrensning
XIV. Produktlisens Vilkår
XV. Spesielle Betingelser som gjelder for bestemte Tjenester
15.1 Abonnement på sanntidstjenester
15.2 Gratis kartoppdateringer for kart kjøpt online og andre oppdateringstjenester
XVI. Spesielle Betingelser for Kartprodukter med Tidsbegrenset Lisens
XVII. Kjøpsprosess for Nedlastede Produkter og Fysiske Produkter
1 Legge i handlekurven
2 Gå til kassen
3 Angi fakturaopplysninger og fraktadresse hvis aktuelt
4 Bekrefte og sende bestillingen
5 Betaling og fakturering
6 Levering
A. Levering via elektronisk nedlasting
B. Fysisk levering
XVIII. Kjøpsprosess for Aktivering
XIX. Kjøpsprosess med Forhåndsbetalt Kode
XX. Kundestøtte
XXI. Diverse
Vedlegg 1
Vedlegg 2

 

I. Omfang

1.1 Dette er vilkår og betingelser for kjøp og bruk som gjelder for kjøp og bruk av alle produkter (heretter kalt «Vilkår og Betingelser») som er kjøpt hos NNG Software Developing and Commercial Llc., et selskap som er underlagt ungarske lover (heretter kalt «Områdeoperatør») på https://jaguar.welcome.naviextras.com og dets underdomener (heretter kalt «Område») eller i InControl Touch Map Updater (defineres senere i kapittel III nedenfor).

1.2 Ved å godkjenne og sende bestillingen godtar du Vilkårene og Betingelsene i denne avtalen.

1.3 Kundenes personlige data behandles i henhold til våre retningslinjer for databeskyttelse som finnes på Området via følgende kobling: https://jaguar.welcome.naviextras.com eller i InControl Touch Map Updater (defineres senere i kapittel III nedenfor). Datavernpolitikken er en integrert del av våre Vilkår og Betingelser.

II. Områdeoperatørens Kontaktdata

Navn: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
Registrert kontor: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Ungarn
Postadresse og primært sted for forretningsaktivitet: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Ungarn
Inngått i handelsregisteret holdt av Metropolitan Court som registreringsrett under registreringsnummeret: 01-09-891838
Skattenummer:13357845-2-44
EU MVA ID: HU13357845
Telefon: +36 1 872 0000
Fax: +36 1 872 0100
E-post: info@naviextras.com

III. Definisjoner

Aktivering: betyr kjøp av en Aktiveringskode, som gjør det mulig for Brukeren å aktivere Innhold, Programvare, Oppdateringer, Tjenester på vedkommendes Enhet.

Aktiveringskode: betyr alfanumerisk kode som leveres av Områdeoperatøren til Kunden, som muliggjør Aktiveringen. Aktiveringskoden er bare gyldig for Aktivering på den samme Enheten som leverte Forespørselskoden.

Avtale: har betydningen gitt i avsnitt 4.5 nedenfor.

Virkedag: betyr en annen dag enn lørdag, søndag eller en annen dag som banker kan eller er pålagt å holde lukket i henhold til ungarsk lov, og/eller når det gjelder fysisk forsendelse, i landet der forsendelsen skal utføres, og/eller når det gjelder betalinger, i landet der skyldneren befinner seg.

Kompatibilitet: betyr at Produkter fungerer som de skal (installeres, kjøres og vises) på Enheten og korresponderer med Programvaren. Områdeoperatøren skal gjøre rimelige forsøk på gi Kunden all nødvendig informasjon om Kompatibilitet når Produktet tilbys. Ytterligere Kompatibilitetskrav vises også for hvert Produkt på de detaljerte sidene med Produktbeskrivelser som er tilgjengelige via «Les mer»-koblinger.

Forbruker: en fysisk person som ikke handler på vegne av egen bransje, forretningsaktivitet eller eget yrke.

Innhold: betyr (men er ikke begrenset til) kart, interessepunkter, 3D-innhold, stemmer, språkfiler og annet navigasjonsrelatert innhold som kan lastes opp til Enheten din og brukes med Programvaren.

Kunde: betyr enhver registrert Bruker som sender en kjøpsordre for Programvare, Oppdateringer, Innhold, Tjenester eller Aktiveringskode på Området. I disse Vilkårene og Betingelsene refereres Kunden til som «Kunde» eller «Du».

Kundestøtte: betyr en tjeneste som leveres av Områdeoperatøren eller dennes underleverandør til Kunder via nettgrensesnitt.

Enhet: betyr enheter med navigeringsfunksjonalitet, som personlige navigasjonsenheter (også kalt PND-er eller PNA-er), smarttelefoner / personlige digitale assistenter (også kalt PDA-er), inkludert SD-kort og andre lagringsmedier (hvis Programvare eller Innhold er lagret på disse), navigasjonskompatible mobiltelefoner, navigasjonssystemer i bil, navigasjonskompatible PC-er, bærbare PC-er og nettbrett, navigasjonskompatible personlige mediespillere (også kalt PMP-er).

Elektronisk nedlasting: betyr at Produkter leveres til Kunden ved å gjøre en nedlastingskobling tilgjengelig for Kunden.

EULA: betyr lisensvilkårene som er angitt i Områdeoperatørens standard lisensavtale for sluttbrukere.

Varer: har betydningen gitt i avsnitt 11.9 nedenfor.

Gjestebruker: betyr en ikke-identifisert (ikke pålogget) bruker eller gjest på Området.

Forhåndsbetalt kode: betyr en alfanumerisk kode som kan løses inn for spesifikke Produkter. Koder kan gjøres tilgjengelige på plastkort (forhåndsbetalte kort) eller elektronisk av Enhetsprodusenten eller forhandleren. Priser kan variere basert på tilbudt Produkt.

Produkt: betyr Programvare, Oppdateringer, Innhold, Tjenester og Aktiveringskode som tilbys fra tid til annen på Området eller i InControl Touch Map Updater.

Forespørselskode: betyr en alfanumerisk kode som brukes under Aktiveringsprosessen. Forespørselskoden identifiserer Produktet og den faktiske Enheten som Produktet skal aktiveres på. Den vises på skjermen til Enheten og må skrives inn av Kunden for å kunne motta en Aktiveringskode.

Rett: Kundens rett til å laste ned filene som gjelder Produktet, og motta en lisens til å bruke Produktet hvis leveringen som utføres av Områdeoperatøren, utføres elektronisk.

Tjenester: betyr stedsbaserte tjenester (lokale søk, trafikkinformasjon, drivstoffpris, værinformasjon osv.) som krever noen form for tilkobling (datatilgang via SIM-kort eller Bluetooth, trådløs Internett-tilgang, TMC-mottaker osv.) på Enheten din.

Programvare: betyr navigasjonsprogramvaren som kjører på Enheten.

Område: betyr webportalen som er tilgjengelig på Internett-adressen www.naviextras.com eller på noen av underdomenene.

Områdeoperatør: betyr forretningsorganisasjon som defineres i kapittel II i disse Vilkårene og Betingelsene.

InControl Touch Map Updater: betyr en gratisprogramvare (utviklet og lisensiert av Områdeoperatøren) som, avhengig av InControl Touch Map Updater-versjonen, kan brukes til å utforske tilgjengelige Produkttilbud, kjøpe, laste ned og laste Produkter ned på nytt eller motta og laste ned gratis Produkter fra Områdeoperatørens servere og laste dem opp på Enheten.

Oppdateringer: betyr Innholds- og Programvareoppdateringer som leveres av Enhetens produsent eller Programvareutvikleren, og som gir tilleggsfunksjoner, nye versjoner av Innhold eller som fikser kjente Programvareproblemer.

Bruker: betyr en registrert Bruker, Gjestebruker eller en person som besøker Området eller InControl Touch Map Updater.

Kupongkode: betyr en alfanumerisk kode som gir en viss rabatt for spesifikke Produkter. Koder kan gis på et hvilket som helst tidspunkt og på en hvilken som helst måte som er kunngjort av Områdeoperatøren, eller kan gis av Kundestøtten (etter Kundestøttens eget skjønn). Kupongkoden kan også gis av Enhetsprodusenten eller tredjeparter som er godkjent av Områdeoperatøren. Kupongkoder kan ha en gyldighetsperiode som er angitt av Områdeoperatøren. Gyldige innløsinger av Kupongkoder håndteres under kjøpsprosessen, i «Handlkurv»-delen, og rabatten vises i det samlede beløpet som skal betales. Rabatten og gyldighetstiden kan være forskjellig for hver Kupongkode.

IV. Generelle Betingelser

4.1 En rekke produkter kan kjøpes på Området eller i InControl Touch Map Updater for ulike Enheter, for eksempel Programvare, programvareoppdateringer, oppdateringer av Innholdet som er installert på Enheten din, eller ekstra Innhold, Tjenester og Aktiveringskoder. Produkter som er tilgjengelige for din spesifikke Enhet, og tilhørende beskrivelse, vises på webområdet eller i InControl Touch Map Updater.

Brukerkonto

4.2 Enkelte versjoner av Området eller i InControl Touch Map Updater kan kreve at det opprettes en Brukerkonto. I slike tilfeller er det bare Brukere som allerede har opprettet en Brukerkonto på Området eller i InControl Touch Map Updater og er pålogget, som kan kjøpe Produkter.

4.3 For å kunne opprette en Brukerkonto må registreringsprosessen fullføres ved at Områdeoperatøren får oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon i henhold til gjeldende registreringsskjema. Brukeren har mulighet til å korrigere eventuelle skrivefeil, feilaktige inndata eller utdatert informasjon i sin Brukerkonto. Vær oppmerksom på at e-postadressen din ikke kan endres etter registrering, siden den ble brukt til å opprette Brukerkontoen. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår fra falske eller feilaktige innsendelser. Områdeoperatøren kan slette de falske eller feilaktige registreringene, og hvis det oppstår tvil, kan Brukerens autentisitet sjekkes i henhold til og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser.

4.4 Vilkårene og Betingelsene som gjelder for åpning av Brukerkontoen, reguleres av Vilkårene og Betingelsene for Området eller InControl Touch Map Updater.

Bestilling og Avtale

4.5 Ved å godkjenne og sende en elektronisk bestilling via netthandelen på Området eller via applikasjonen InControl Touch Map Updater sender Du – som Kunde – et tilbud til Områdeoperatøren om å kjøpe Produktet/Produktene som er oppført i bestillingen, og et slikt tilbud skal godkjennes av Områdeoperatøren.

Kunden godtar disse Vilkårene og Betingelsene og sender bestillingen etter at bestillingsdataene er kontrollert og godkjent. Deretter kan Kunden utføre betalingen.

Områdeoperatøren sender deg en bekreftelse på mottatt bestilling og detaljene for bestillingen din per e-post, og dette anses som Områdeoperatørens godkjennelse av tilbudet ditt. Avtalen anses bare som inngått når du har godtatt den (heretter: «Avtale»). Bestillingen din kan ikke kalles tilbake, men hvis bestillingen din ikke bekreftes senest innen 48 timer etter at du sendte den, er du ikke lenger bundet av tilbudet ditt.

Områdeoperatøren forbeholder seg retten til å avvise bestillinger. Partene ekskluderer herved bruken av eventuell handelspraksis i relasjonen, inkludert, men ikke begrenset til praksis som er avtalt eller innført tidligere av Partene, eller annen praksis som er godt kjent og brukes regelmessig i forbindelse med lignende kontrakter.

4.6 Vilkårene og Betingelsene som gjelder på tidspunktet du samtykket til dem, gjelder for bestillingen din og skal være en del av Avtalen mellom Deg og Områdeoperatøren. Før du legger inn neste bestilling kan det hende at Områdeoperatøren har oppdatert Vilkårene og Betingelsene uten forvarsel til deg. Vennligst se gjennom Vilkårene og Betingelsene hver gang du besøker Området eller InControl Touch Map Updater. Vi anbefaler at du lagrer og skriver ut en kopi av Vilkårene og Betingelsene for fremtidig referanse og bruker dem i forbindelse med bestillingen din.

4.7 Avtalen gjelder ikke som en skriftlig avtale. Partene ekskluderer muligheten til at den andre parten ensidig kan fremme Betingelsene i Avtalen i skriftlig form etter at avtalen er inngått, og korrigere og/eller supplere avtalen med flere Betingelser, selv om disse ikke kvalifiserer som vesentlige Betingelser. En kopi av bestillingen som er godkjent av Kunden ved å sende bestillingen og gå videre til betaling, arkiveres med den faktiske bestillingen eller transaksjonen. Kunden kan gjenopprette den på Områdets historikkside for transaksjoner eller i InControl Touch Map Updater.

4.8 Områdeoperatøren er ikke underlagt regler for god oppførsel og god praksis eller andre regler som er vedtatt av selvstyrte organer eller ikke-statlige organisasjoner.

Kjøp av Produkter og Tjenester

5.1 Produkter som gjøres tilgjengelige for nedlasting på Området eller gjennom InControl Touch Map Updater, og Innhold som kan aktiveres ved å bruke en Aktiveringskode, er åndsverk eller immaterielle rettigheter som tilhører Områdeoperatøren og/eller dens leverandører, og Områdeoperatøren og/eller dens leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse Vilkårene og Betingelsene.

5.2 Når du kjøper et Produkt, kjøper du i realiteten en lisens til å bruke den gjeldende Programvaren, Oppdateringen eller Innholdet eller en rettighet til å bruke Tjenestene i stedet for å kjøpe selve Produktet. Oppdateringer, Innhold, Programvarelisenser og Tjenester som leveres gjennom Området eller InControl Touch Map Updater, er underlagt vilkårene til sluttbruker slik de er angitt i kapittel XIV i disse Vilkårene og Betingelsene.

5.3 På Området eller i InControl Touch Map Updater kan Innholdet som er tilgjengelig for Enheten din, leveres

 1. som en enkelt pakke som gjør det mulig for deg å laste ned det nyeste Innholdet til Enheten din elektronisk;
 2. på abonnementsbasis, som betyr at du kan laste ned alle de utgitte oppdateringene elektronisk i løpet av abonnementsperioden og installere dem på Enheten din. Det gis imidlertid ingen garantier om antall oppdateringer, og hvor ofte de utgis, i løpet av abonnementsperioden for oppdateringer. Det gis heller ingen garantier om at innholdet i en bestemt pakke oppdateres i alle utgivelser.
 3. i et såkalt «Lei et kart»-system, som betyr at du kan laste ned Innholdet elektronisk og bruke det i leieperioden slik det er angitt i kapittel XVI;
 4. på en fysisk databærer som et SD- eller SDHC-kort, en USB-stasjon, DVD osv. som vi fysisk sender til deg.

Vær oppmerksom på at alle alternativene er tilgjengelige for alt Innhold som leveres på din Enhet. Alternativene som er tilgjengelige for din Enhet, vises etter at du har valgt Enheten din og det gjeldende Produktet på Området eller i InControl Touch Map Updater.

5.4 Tjenestene leveres på abonnementsbasis, som betyr at du kan bruke slike Tjenester i perioden som er angitt i den gjeldende tjenestebeskrivelsen.

5.5 Spesielle Vilkår og Betingelser som gjelder for Produktene som leveres på abonnementsbasis, er beskrevet i kapittel XV i disse Vilkårene og Betingelsene. Avtalen for de abonnementsbaserte Produktene er inngått for tidsperioden som er angitt på den gjeldende Produktbeskrivelsen, eller hvis en slik periode ikke er angitt, så lenge Enheten er i drift, med mindre avtalen sies opp.

VI. Kjøpsprosess

6.1 Områdeoperatøren er bare ansvarlig for å effektuere bestillinger som er lagt inn på Området eller via InControl Touch Map Updater. Post- eller telefonbestillinger eller bestillinger som legges inn andre steder, godtas ikke.

6.2 Du må laste ned InControl Touch Map Updater for å fullføre kjøpsprosessen som ble igangsatt på Området. InControl Touch Map Updater kan lastes ned gratis fra koblingen som er angitt på Området. Hvis Kunden allerede har lastet ned InControl Touch Map Updater, kan kjøpsprosessen startes ved å starte InControl Touch Map Updater.

6.3 Enkelte Område- eller InControl Touch Map Updater-versjoner kan kreve at Kunden logger på med brukernavn og passord som ble anskaffet under brukerregistreringen for å starte kjøpsprosessen.

6.4 Du godtar å skaffe oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som foretas via Området eller InControl Touch Map Updater. Som en Bruker har du mulighet til å korrigere eventuelle skrivefeil, feilaktige inndata eller utdatert informasjon i Brukerkontoen din. Vær oppmerksom på at e-postadressen din ikke kan endres etter registrering, siden den ble brukt til å opprette Brukerkontoen. Du godtar å holde kontoen din og annen informasjon oppdatert til enhver tid slik at vi kan fullføre transaksjonen din og kontakte deg ved behov i forbindelse med transaksjonene dine.

6.5 Leveransen fra Områdeoperatøren gjøres elektronisk eller via fysisk forsendelse som beskrevet i kjøpsprosessen fra kapittel XVII til kapittel XIX. Risikoen for tap og skade på Produktene overføres til deg i det øyeblikket Produktene leveres til din forsendelsesadresse eller er i din besittelse.

6.6 Ulike kjøps- og leveringsprosesser gjelder for følgende kjøp:

6.6.1 Kjøp av den nyeste versjonen av Produktene via Området eller InControl Touch Map Updater og elektronisk leveranse eller fysisk forsendelse (de gjeldende bestemmelsene er inkludert i kapittel XVII);

6.6.2 Kjøp av en Aktiveringskode (de gjeldende bestemmelsene er ført opp i kapittel XVIII) og levering av Aktiveringskoden;

6.6.3 Nedlasting av Innhold ved hjelp av en Forhåndsbetalt Kode (de gjeldende bestemmelsene finnes i kapittel XIX).

6.7 Hvis leveransen av ethvert Produkt leveres som digitalt datainnhold og utføres elektronisk, godtar du at Områdeoperatøren begynner utførelsen av avtalen og skaffer deg det nedlastbare Produktet og Aktiveringskoden umiddelbart etter at kjøpet er utført. Du er innforstått at du ved å gi ditt nåværende uttrykkelige forhåndssamtykke til at Områdeoperatøren kan starte iverksettelsen, umiddelbart etter at Områdeoperatøren har startet iverksettelsen mister du retten til tilbaketrekking i henhold til kapittel XI.

6.8 I tilfelle et Produkt faller utenfor rammen av punkt 6.7, aksepterer Du ved innsending av bestillingen at Områdeoperatøren kan begynne å starte iverksettingen av Avtalen og gi deg det bestilte Produktet før utløpet av oppsigelsesperioden som gjelder for forbrukerens rett til oppsigelse, regulert av og i henhold til underpunkt 1 under punkt 20 av 45/2014 (II. 26.) Statlig resolusjon. I dette tilfelle, hvis Områdeoperatøren har begynt å starte iverksettingen, vil du ha rett til å utøve en oppsigelsesrett regulert i 11.2 i kapittel XI.

VII. Pris og betaling

7.1 Pris for kjøpstransaksjoner på Området eller i InControl Touch Map Updater er oppgitt i EUR eller USD. Det kan imidlertid hende at Produktprisene i katalogen også viser andre valutaer, avhengig av Kundens geografiske beliggenhet, men slike priser er imidlertid bare veiledende og er kanskje ikke nøyaktige på tidspunktet for bestillingen. Kunden anbefales derfor sterkt å sjekke prisen på Produktet i egen valuta.

7.2 Produktpriser kan endres på et hvilket som helst tidspunkt og uten forhåndsvarsel, men du vil alltid belastes prisen som vises på tidspunktet du bekrefter bestillingen.

7.3 For registrerte og innloggede Kunder fra EU inkluderer alle priser som vises på Området eller i InControl Touch Map Updater, mva., unntatt for Kunder fra EU som ved hjelp av et gyldig EU-mva.-nummer registrerte seg som Bedriftskunder, og Områdeoperatøren bekreftet og godkjente deres status som bedriftskunde som angitt i punkt 7.5. i dette dokumentet (heretter: «Bedriftskunde»). For alle Kunder (Personkunder og Bedriftskunder) utenfor EU vises alle priser på Området eller i InControl Touch Map Updater automatisk uten mva.

7.4 Personkunder fra EU plikter å betale mva.-prosenten som er gyldig ved bestillingens bekreftelsestidspunkt i henhold til lovene og forskriftene ved deres aktuelle bosted. Du må oppgi ditt faktiske bosted under ed under registreringen. Denne bestemmelsen er i henhold til de relevante momsreglene i EU.

7.5 En bedriftskunde fra EU som bruker et gyldig EU-mva.-nummer, og som ønsker å kjøpe produkter som er fritatt mva., har muligheten til å registrere seg som bedriftskunde ved å fylle ut den nødvendige informasjonen som etterspørres på Området eller i InControl Touch Map Updater. Legg merke til at Områdeoperatøren må gå gjennom og bekrefte bedriftsinformasjonen før Bedriftskundestatusen bekreftes. Før bekreftelsen fra Områdeoperatøren mottas, kan kunder bare kjøpe med betaling av mva. inkludert.

7.6 Hvis du endrer noen av dataene du oppga når du registrerte deg som Bedriftskunde, startes godkjenningsprosessen på nytt, og den godkjente Bedriftskundestatusen suspenderes til Områdeoperatøren har godkjent og kontrollert de nye dataene som er lagt inn. På slutten av godkjenningsprosessen kan Områdeoperatøren enten bekrefte eller oppheve Bedriftskundestatusen din. I perioden Bedriftskundestatusen er suspendert, kan du bare kjøpe med betaling av mva.

7.7 Når det gjelder Bedriftskunder, kan Områdeoperatøren når som helst kontrollere EU-mva.-nummeret, og vedkommende kan endre fakturanavnet til navnet som er oppført i den gjeldende nasjonale mva.-databasen.

7.8 Prisene som vises på Området eller i InControl Touch Map Updater, er ikke inkludert leveringskostnader. Hvis fysiske Produkter bestilles, legges leveringskostnader til kjøpsbeløpet, og denne informasjonen vises på utsjekkingssiden. Kunden får muligheten til å se gjennom alle leveringskostnadene som gjelder for kjøpet, før Kunden bekrefter kjøpet.

7.9 Alle bestillinger må betales via betalingsmåtene som er gjort tilgjengelige av Områdeoperatøren, som kan være enten betaling via en betalingsside til en tredjeparts betalingsleverandør ved å bruke bankkortdataene dine eller bankoverføring som angitt i kapittel XVII. Du mottar en bekreftelse på betalingen når den er behandlet.

7.10 Produkter som kjøpes, kan være underlagt importavgifter eller andre skatter/avgifter. Du belastes for kostnader knyttet til tilleggsavgifter ved tollklarering. Områdeoperatøren har ingen kontroll over slike avgifter. Retningslinjer for fortolling varierer fra land til land, og Du bør derfor kontakte de lokale tollmyndighetene for å få mer informasjon. Kunden samtykker i å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover og bestemmelser som gjelder for slike Produkter, og betale alle tollavgifter, skatter og andre offentlige avgifter til gjeldende myndigheter.

VIII. Kompatibilitet

8.1 I enkelte Område- og InControl Touch Map Updater-versjoner er automatisk Enhetsregistrering med InControl Touch Map Updater obligatorisk før kjøpet kan gjennomføres. I slike tilfeller kontrolleres enhetskompatibiliteten av InControl Touch Map Updater. Det kan hende at produsenten, distributøren eller en tredjepart har gjort endringer i den opprinnelige sertifiserte modellen, inkludert misbruk av lisens og personvern, som kan gjøre Enheten din inkompatibel. Slik inkompatibilitet kan bare identifiseres ved å bruke InControl Touch Map Updater for Enhetsregistrering.

8.2 Enhetsmodell støttes kun hvis Områdeoperatøren gjør slik støtte tilgjengelig. Du bør bruke opprinnelig utstyr med fabrikkinstallert Programvare for å forhindre inkompatibilitet eller begrensning i støtte.

8.3 For å sikre at et Produkt er kjøpt for en kompatibel Enhet, er en manuell Enhetsregistrering i enkelte tilfeller obligatorisk dersom ingen Enhet ble registrert ved en tidligere dato, enten manuelt eller automatisk, med InControl Touch Map Updater for den faktiske Brukerkontoen. Ved feilaktig eller falsk manuell Enhetsregistrering utført av Kunden, eller ved bruk av uekte eller tilpassede Enhetsmodeller, garanterer ikke Områdeoperatøren kompatibilitet for Produkter med Brukers Enhet.

8.4 Legg merke til at for noe innhold og noen tjenester kan ekstra tekniske krav (f.eks. ekstern TMC-mottaker, mobil Internett-mulighet osv.) gjelde. Dette er beskrevet i den detaljerte beskrivelsen av de henviste Produktene.

8.5 For hvert Produkt finnes det et krav om minimum ledig lagringsplass i den detaljerte beskrivelsen av det henviste Produktet. Tilgangen til ledig lagringsplass er ikke Områdeoperatørens ansvar.

8.6 Beskrivelsen av enkelte Produkter kan også inneholde et krav om at visse versjoner av annet/andre Produkt(er) må være installert på Enheten for at det henviste Innholdet skal kunne fungere riktig. Det kan hende at ulike versjoner av Produkter er tilgjengelige for forskjellige Enheter på grunn av problemer med teknisk kompatibilitet. Hvis Enhetsregistrering med InControl Touch Map Updater kreves, må du sjekke InControl Touch Map Updater for å finne ut hva som er siste tilgjengelige versjon av Produktet for Enheten din.

8.7 Hvis Enhetsregistrering med InControl Touch Map Updater kreves, gjelder andre minste tekniske krav for den personlige datamaskinen din med Internett-tilkobling (bredbånd) der InControl Touch Map Updater kan installeres.

8.8 Overholdelse av kravene i dette kapitlet VIII må kontrolleres av brukeren før bestillingen legges inn. Hvis noen av de angitte kravene for kompatibilitet eller Enhet ikke oppfylles, er ikke Områdeoperatøren ansvarlig, og Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader og/eller erstatningsansvar som oppstår på grunn av bestilling av ukompatible Produkter eller Tjenester.

IX. Partenes ansvar og erstatningsansvar

9.1 For å kunne utføre den kommersielle aktiviteten samarbeider Områdeoperatøren med tredjepartspartnere (for eksempel leverandører av innholds- eller tjenesteinformasjon, vertstjenester, Internett-forbindelse osv.), og det kan medføre at oppfyllelsen av denne avtalen også påvirkes av partnernes oppfyllelse.

9.2 Hvis Kunden ikke mottar rettigheten eller aktiveringskoden innen 1 (en) virkedag etter at betalingen er utført, eller Kunden ikke mottar en gyldig lisenskode for det kjøpte Produktet, eller aktiveringskoden ikke aktiverer Produkter, Programvare, Oppdateringer eller Tjenester på Enheten, skal en slik feil rapporteres av Kunden til Kundestøtte via «Kontakt oss»-siden på Området eller InControl Touch Map Updater.

9.3 Hvis Områdeoperatøren ikke informerer Kunden om fakturaene som er utstedt for de bestilte og betalte Produktene, innen 1 (en) virkedag etter sending av bestillingen, kan Kunden varsle Områdeoperatørens Kundestøtte via «Kontakt oss»-siden på Området eller InControl Touch Map Updater.

9.4 Kunden skal ta alle nødvendige forholdsregler før installasjon av et Produkt og følge anvisningene om Produktnedlastning, lisensiering og installasjonsprosess som er beskrevet i avsnitt XVII/6 i disse Vilkårene og Betingelsene. Områdeoperatøren skal ikke være erstatningsansvarlig for eventuelle tap av data eller skade på annen Programvare lagret på Kundens Enhet som oppstår fra installasjonen av Produktet.

X. Oppsigelse av Avtalen

10.1 Kunden kan trekke seg fra Avtalen og be om tilbakebetaling:

 1. hvis Områdeoperatøren ikke skaffer Kunden en nedlastingsrettighet for de kjøpte varene eller ikke skaffer Kunden en Aktiveringskode innen 5 (fem) Virkedager fra betalingsdatoen,
 2. hvis Områdeoperatøren ved fysiske produkter ikke leverer de fysiske Produktene til Kunden innen 30 (tretti) dager fra betalingsdatoen,
 3. hvis det bestilte og betalte Produktet ikke er kompatibelt med Kundens enhet, og forutsatt at Kunden har verifisert kompatibiliteten til Enheten og Produktet som beskrevet i kapittel VIII.

10.2 Kunden skal bruke «Kontakt oss»-siden på Området eller i InControl Touch Map Updater for å varsle Områdeoperatøren om oppsigelsen og be om tilbakebetaling. Hvis de ovennevnte Betingelsene for tilbakebetaling er oppfylt, vil Områdeoperatøren bekrefte oppsigelsen via e-post og utføre tilbakebetalingen innen 15 (femten) virkedager.

10.3 Hvis Betingelsene i c) i punkt 10.1 foreligger, og Produktet er et fysisk produkt, kan Områdeoperatøren holde tilbake tilbakebetalingen til Produktet er returnert til oss fra Kunden. Det returnerte Produktet gjennomgår en inspeksjon som utføres av Områdeoperatøren. Du skal returnere Produktet uten forsinkelse og ikke senere enn 14 (fjorten) dager etter dagen du kommuniserte oppsigelsen fra avtalen til Områdeoperatøren.

10.4 Områdeoperatøren kan si opp avtalen på et hvilket som helst tidspunkt hvis kunden ikke betaler innen 5 (fem) virkedager fra datoen bestillingen ble sendt til Områdeoperatøren. Dette gjelder også hvis den elektroniske betalingen mislykkes, uansett årsak (spesielt, men ikke bare av følgende årsaker: avbrudd innledet av Brukeren, manglende midler eller for noen annen årsak når banken avviser betalingstransaksjonen, eller en teknisk feil oppstår). Hvis Kunden ikke oppfyller betalingsforpliktelsene senest innen 20 (tyve) Virkedager fra avtaleinngåelsen, avbrytes Kundens bestilling, og avtalen avsluttes dermed automatisk uten varsel til Kunden.

10.5 Oppsigelse opphever Avtalen med tilbakevirkende kraft til gyldighetsdatoen.

XI. Tilbaketrekking/Oppsigelse for Forbrukere

11.1 Retten til tilbaketrekking/oppsigelse som er beskrevet nedenfor, gjelder bare hvis Du er en Forbruker. Retten til tilbaketrekking/oppsigelse som er beskrevet i kapittel XI, gis i tillegg til eventuelle lovpålagte returrettigheter eller eventuell retur som foretas ved kontraktsbrudd slik dette fremgår av disse Vilkårene og Retningslinjene.

11.2 Du kan trekke deg fra eller si opp avtalen innen 14 (fjorten) dager uten å oppgi årsak, underlagt begrensningene i dette kapitlet XI. Oppsigelsesretten kan utøves innen 14 (fjorten) dager etter den fysiske leveransen av Innhold; mens oppsigelsesretten kan utøves i tilfelle Oppdateringer, Innhold og Tjenester levert ved elektronisk nedlasting og levering av en Aktiveringskode innen 14 (fjorten) dager etter Avtalens inngåelse.

11.3 Tilbaketrekkingsrettigheten kan ikke utøves i følgende tilfeller:

 1. Når Områdeoperatøren har startet utførelsen av oppdateringer, innhold og tjenester som leveres via elektronisk nedlasting eller etter levering av aktiveringskoden, ettersom utførelsen har startet før utløpet av varselperioden for tilbaketrekking med ditt uttrykkelige samtykke.
 2. Hvis innholdet leveres via en fysisk forsendelse som krever en nedlasting, installasjon og/eller aktiveringsprosess, etter at en slik prosess av det leverte innholdet har startet, ettersom resultatet av prosessen fører til at innholdet er lastet opp til Enheten og ikke kan reverseres.
 3. Når Områdeoperatøren har startet utøvelsen i tilfeller spesifisert i punkt 6.7 og 6.8 i kapittel VI.

11.4 For å kunne utøve retten til tilbaketrekking/oppsigelse må du informere Områdeoperatøren om avgjørelsen om å trekke deg fra eller si opp avtalen med en konkret erklæring (f.eks. i et brev sendt med post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte skjemaet for tilbaketrekking/oppsigelse (vedlegg 1), men du kan også bruke et dokument du selv har formulert.

11.5 Du kan også fylle ut og sende inn det elektroniske malskjemaet for tilbaketrekking/oppsigelse eller en annen konkret erklæring på Området ved å bruke «Kontakt oss»-siden på Området eller i InControl Touch Map Updater. Hvis du benytter deg av dette alternativet, sender vi deg en kvittering på tilbaketrekkingen/oppsigelsen via e-post umiddelbart.

11.6. For å overholde tidsfristen for tilbaketrekking/oppsigelse holder det at du sender kommunikasjonen vedrørende utøvelsen av retten til tilbaketrekking/oppsigelse før angreperioden utløper.

11.7 Hvis du trekker deg fra avtalen, refunderer vi for fysisk levering av innhold all betaling vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som har påløpt som et resultat av at du har valgt en annen leveringstype enn den rimeligste leveringstypen som tilbys av oss), uten forsinkelse og ikke senere enn 14 dager etter dagen vi informeres om beslutningen din om å trekke deg fra avtalen. En slik tilbakebetaling fra oss utføres med samme betalingsmåte som du brukte ved den første transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Du vil uansett ikke belastes for eventuelle avgifter i forbindelse med en slik tilbakebetaling.

11.8 Ved levering av Innhold til Deg på en databærer ved fysisk forsendelse (heretter kalt «Varer»), skal følgende tilleggsbestemmelser anvendes:

 1. Du skal returnere varene uten forsinkelse og ikke senere enn 14 (fjorten) dager etter dagen du kommuniserte tilbaketrekkingen fra avtalen til oss. Tidsfristen anses som overholdt hvis Du returnerer Varene før perioden på 14 (fjorten) dager har utgått. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.
 2. Vi kan holde tilbake tilbakebetalinger til vi har mottatt Varene fra deg eller du har fremlagt bevis på at Varene er returnert, avhengig av hva som inntrer først.
 3. Du er bare ansvarlig for tap av verdi på varene som er forårsaket av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå beskaffenheten, kjennetegnene og virkemåten til varene.
 4. Som en betingelse for returen, og i den grad det tillates i henhold til loven, gjelder følgende krav: Det må utvises rimelig forsiktighet når varene returneres (må ikke vise tegn på slitasje eller skade, og varen må være i en slik stand at den kan videreselges).
 5. Returnerte varer må returneres i sin originale, uåpnede emballasje, ledsaget av originalkvitteringen og den originale dokumentasjonen. Underlagt gjeldende lov kan utelatelse av slike elementer forhindre eller forsinke tilbakebetalingen eller varebyttet eller medføre tilleggsavgifter, og Områdeoperatøren forbeholder seg retten til å nekte tilbakebetaling eller varebytte hvis Områdeoperatørens returkriterier ikke overholdes.

XII. Garanti for mangler, Produktansvar og Garanti

12.1 Hvis du er en Forbruker, må du være oppmerksom på at basert på gjeldende lov skal Vilkårene i Vedlegg 2 i disse Vilkårene og Betingelsene gjelde for kjøpet ditt når det gjelder garanti for mangler, Produktansvar og garanti.

12.2 Hvis Du vil utøve rettighetene dine knyttet til garanti eller Produktansvar, vennligst informer Kundestøtten via «Kontakt oss»-siden på Området eller i InControl Touch Map Updater.

XIII. Ansvarsbegrensning

13.1 Vilkårene i dette kapitlet gjelder i den grad de er tillatt i henhold til gjeldende lov. Dette kapitlet skal ikke, og har ikke som formål å, begrense vårt ansvar i den grad at vi blir erstatningspliktige overfor deg i henhold til loven eller lovpålagte rettigheter som gjelder for deg.

13.2 Områdeoperatøren opplyser herved Kunden om at Områdeoperatøren og dens leverandører ikke garanterer at Produktet er helt feilfritt, til tross for at produksjon av Programvaren ble gjennomført med størst mulig grundighet, tatt i betraktning Produktets karakter og de tekniske begrensningene, og de er ikke bundet av noen forpliktelse til at Produktet Brukeren har ervervet, burde være feilfritt.

13.3 PRODUKTET LEVERES «SOM DET ER» OG «MED ALLE FEIL» (INKLUDERT INGEN GARANTI FOR KORRIGERING AV FEIL), OG OMRÅDEOPERATØREN OG DENS LEVERANDØRER FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNFORSTÅTTE GARANTIER OM IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, NØYAKTIGHET, EIERSKAP OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. INTET MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅD ELLER INFORMASJON GITT AV OMRÅDEOPERATØREN ELLER EN AV DENS AGENTER, LEVERANDØRER ELLER ANSATTE SKAL UTGJØRE EN GARANTI, OG KUNDEN HAR IKKE RETT TIL Å STOLE PÅ DENNE TYPEN RÅD ELLER INFORMASJON. DENNE FRASKRIVELSEN AV GARANTIER ER ET SÆRDELES VIKTIG Vilkår I AVTALEN.

13.4 Områdeoperatøren er ikke ansvarlig for skader som er oppstått som følge av at Produktet ikke kan anvendes til et bestemt formål, eller som følge av feil på Produktet eller Produktets inkompatibilitet med et annet system, utstyr eller Produkt.

13.5 VERKEN OMRÅDEOPERATØREN ELLER DENS LEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR BRUKEREN FOR TILFELDIGE, TYPISKE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER UTILSIKTEDE SKADER SOM OPPSTÅR I HENHOLD TIL AVTALEN, INKLUDERT TAPTE INNTEKTER ELLER KOSTNADSDEKNING, TAP AV BRUK ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSE ELLER LIGNENDE, UAVHENGIG AV HVORVIDT PARTEN BLE GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

13.6 HVIS DET ER NOE GRUNNLAG FOR AT OMRÅDEOPERATØREN ELLER DENS LEVERANDØRER MÅ GJENOPPRETTE SKADER, ER DET BARE GRUNNLAG FOR Å GJENOPPRETTE DIREKTE SKADER OPPTIL BELØPET DU BETALTE FOR PRODUKTET (ELLER OPPTIL USD 10 HVIS BELØPET IKKE KAN BEREGNES, ELLER HVIS DU IKKE BETALTE NOE FOR PRODUKTET). UTELUKKELSENE ELLER BEGRENSNINGENE FOR SKADER I DENNE AVTALEN GJELDER SELV OM REPARASJON ELLER ERSTATNING AV ELLER REFUSJON FOR PRODUKTET IKKE KOMPENSERER HELT FOR DINE TAP, OG SELV OM OMRÅDEOPERATØREN ELLER DENS LEVERANDØRER VISSTE ELLER BURDE HA VISST OM MULIGHETEN FOR SKADENE.

13.7 Produkter fra tredjeparter.

Områdeoperatøren fraskriver seg herved ethvert ansvar for Produktene eller informasjon som skaffes via Produktene. Områdeoperatøren garanterer ikke for kvaliteten, egnetheten, nøyaktigheten og egnetheten for et bestemt formål eller områdedekning eller tilgjengelighet for Produktet eller informasjonen. Områdeoperatøren fraskriver seg spesielt ethvert erstatningsansvar for innstilling eller opphør av Tjenesten fra en tredjepartsleverandør og eventuelle skader som oppstår på grunn av opphør av Tjenesten. Kunden er innforstått med at kartleggingsdataene i Produkter kan inneholde geografiske data og andre data.

XIV. ProduktlisensVilkår

14.1 Hvis Du kjøpte Produktet basert på Vilkårene og Betingelsene i denne Avtalen, skal lisensVilkårene som gjelder for et slikt Produkt, prioriteres på følgende måte:

 1. eventuelle særskilte lisensbetingelser som leveres sammen med Produktet av Områdeoperatøren, skal ha forrang ved konflikt mellom Betingelsene i underpunkt (ii) og (iii) i denne avtalen; og
 2. lisensavtalen for sluttbrukeren som gjelder navigasjonsprogramvaren, innholdet og tjenestene som allerede er gjeldende og ble levert med enheten, skal ha forrang ved konflikt mellom betingelsene i vilkårene i underpunkt (iii) i denne avtalen; og
 3. lisensvilkårene som er angitt i Områdeoperatørens standard lisensavtale for sluttbrukere («EULA»). Begrepene «Lisensgiver» og «Programvareeier» i EULA viser begge til selve Områdeoperatøren.

14.2 Hvis det oppstår konflikt mellom hovedtekstene i disse Vilkårene og Betingelsene og de gjeldende bestemmelsene i henhold til punkt 14.1 for kontraktsforholdet mellom Områdeoperatøren og Kunden, skal bestemmelsene i hovedteksten i disse Vilkårene og bestemmelsene gjelde.

XV. Spesielle Betingelser som gjelder for bestemte tjenester

15.1 Abonnement for Sanntidstjenester

15.1.1 Noen Produkter tilbyr en såkalt sanntidstjeneste mot et abonnementsgebyr. Hvis kunden abonnerer på en sanntidstjeneste i en viss periode, gir det kunden muligheten til å få tilgang til en tredjepartstjeneste når som helst i denne perioden og få tilgang til informasjon. Områdeoperatøren garanterer ikke for kvaliteten eller tilgjengeligheten til tjenesten og er ikke erstatningsansvarlig i tilfelle avbrudd eller opphør av tjenesten.

15.1.2 Kompatibiliteten til Enheten må kontrolleres av Kunden før bestillingen fullføres og betales i henhold til bestemmelsene i kapittel VIII.

15.2 Gratis kartoppdateringer for kart som er kjøpt online, og andre oppdateringstjenester

15.2.1 Noen kartoppdateringer kan tilby ekstra gratis oppdateringer for en forhåndsdefinert periode som teller fra kjøpsdatoen. I slike tilfeller blir en éngangsoppdatering kjøpt og levert i henhold til avsnitt XVII/6 A, mens de ekstra gratis kartoppdateringene leveres via InControl Touch Map Updater «som de er» hvis og når en ny versjon av de relaterte kartene utgis i løpet av den forhåndsdefinerte perioden. Områdeoperatøren garanterer verken hyppigheten eller et minimum antall av slike ekstra gratis oppdateringer som gis ut i løpet av den forhåndsdefinerte perioden. Områdeoperatøren forbeholder seg retten til å kansellere eller endre tilgjengeligheten til slike gratis oppdateringer uten forvarsel.

15.2.2 Når det gjelder abonnementstjenester, inneholder tjenesteprisen alle kostnader for hele abonnementsperioden.

XVI. Spesielle Betingelser for Kartprodukter med Tidsbegrenset Lisens

16.1 Noen kartoppdateringer er lisensiert for en begrenset tidsperiode, som henvises til på Området som «Lei et kart». Slike Produkter gir samme kartversjoner som andre kartoppdateringer, men inneholder kun en tidsbegrenset lisensrettighet som er indikert i Produktbeskrivelsen (f.eks. 1 måned) (heretter kalt «Lisensperioden»).

16.2 Slik tidsbegrenset bruk starter på kjøpsdatoen og -tiden, og lisensfilen utløper automatisk etter utløpet av Lisensperioden. Etter utløpet av Lisensperioden vises ikke kartet lenger i Programvaren.

XVII. Kjøpsprosess for nedlastbare Produkter og Fysiske Produkter

1 Legge til handlekurv

For å bestille et Produkt legger Kunden først de ønskede varene i handlekurven.

2 Gå til kassen

Når alle valgte Produkter er i handlekurven, åpner kunden handlekurvskjermen og kontrollerer den detaljerte listen over alle Produkter som er lagt til handlekurven. Kunden kan fjerne eventuelle Produkter fra handlekurven fra denne skjermen.

Hvis kunden har en Kupongkode, velger han/hun alternativet «LØS INN KODE», angir Kupongkoden og trykker på knappen «LØS INN». Området eller InControl Touch Map Updater bekrefter kodens gyldighet og oppdaterer prisen i handlekurven og viser opprinnelig pris, redusert pris og rabatt.

Etter at kunden har trykket på «Kasse»-knappen på skjermen, kan ekstra alternativer (som abonnementvalg) og pakker med Produkter vises for alle varer i handlekurven. Kunden kan velge å legge til ekstra varer til handlekurven eller bestemme seg for å fortsette kjøpet uten å gjøre noen endringer i handlekurven. På denne skjermen kan du kanskje velge å levere Produktet på en databærer. Hvis Du imidlertid velger dette alternativet, kan det hende Du ikke har muligheten til å bestille Produkter som leveres elektronisk, på samme bestilling, så hvis Du har til hensikt å bestille et annet Produkt som skal leveres elektronisk, må Du starte en ny bestillingsprosess.

3 Angi fakturaopplysninger og fraktadresse, hvis aktuelt

På fakturadataskjermen angir kunden et navn og en adresse som han/hun ønsker skal vises på den elektroniske fakturaen, og ved fysisk levering, forsendelsesadressen der kunder ber om at Produktet leveres. Etter at bestillingen er verifisert og sendt som beskrevet i trinn 4 nedenfor, kan ikke disse dataene endres.

4 Verifisere og sende bestillingen

Denne skjermen oppsummerer alle viktige data i bestillingen for endelig verifisering og godkjenning, inkludert fakturadata, Produkt(er) som skal bestilles, beløpet som skal betales, og eventuelle forsendelsesdata. Dette er den siste skjermen hvor noe kan endres i bestillingen din. Her du kan gå tilbake og endre varer eller tilpasse faktura- eller forsendelsesdata. Ved å godta opplysningene ovenfor og gå videre til betaling godkjennes bestillingen av kunden. Områdeoperatøren bekrefter mottak av bestillingen uten forsinkelse ved å sende en e-post til kundens e-postadresse.

5 Betaling og fakturering

Betalingen av de bestilte Produktene skjer etter sending av bestillingen. Områdeoperatøren organiserer betalingen på Internett ved hjelp av flere tredjeparters betalingsprosessorer. Etter at betalingsprosedyren er satt i gang, vil Du bli omdirigert til området til tredjepartens betalingsprosessor (betalingsside).

Ved å sette i gang betalingsprosedyren godtar Du å betale de gjeldende prisene til Områdeoperatøren gjennom tredjepartens betalingsprosessor.

Behandlingen av betalingen vil være underlagt Vilkår, Betingelser og retningslinjer til tredjeparts betalingsprosessor i tillegg til disse Vilkår og Betingelser. Områdeoperatøren skal ikke være ansvarlig for eventuelle feil ved, eller som finner sted, på tredjeparts betalingsprosessor.

Kunden skal oppgi sine bankkortdata som kreves for betalingen, via betalingssiden som drives av tredjeparts betalingsprosessor. Områdeoperatøren vil ikke motta, ha ikke tilgang til, lagre, behandle eller håndtere bankkortdata eller kortholderdata og vil bare bli informert om vellykket eller mislykket gjennomføring av betaling av den finansinstitusjonen som ordner med transaksjonen.

På grunnlag av den godkjente finansielle fullføringen og fakturadata som gis av kunden, utsteder Områdeoperatøren en elektronisk faktura som Kunden vil bli informert om på Området eller i InControl Touch Map Updater, og/eller via en bekreftelsesmelding på e-post. Den autoriserte elektroniske fakturaen etter tidsstempel og den lokaliserte utskriftsvisningen for språk i pdf-format kan ses og lastes ned fra nedlastingshistorikken til brukerkontoen.
Betalingen skal regnes som fullført dersom beløpet er ugjenkallelig godskrevet bankkontoen til Områdeoperatøren.

6 Levering

A. Levering via elektronisk nedlasting

Så snart betalingen er gjennomført, legges en såkalt Rettighet til Kundens Brukerprofil på Området eller i InControl Touch Map Updater, hvis levering fra Områdeoperatøren gjøres elektronisk.

Når betalingen er utført, påtar Områdeoperatøren seg ansvaret med å gjøre Rettigheten tilgjengelig for nedlasting på Kundens Brukerprofil senest innen 1 (en) virkedag. Tilgjengeliggjøring av rettigheten for nedlasting regnes som start på fullførelse av avtalen.

Kunden har rett til å bruke sin rett til å laste ned filene og få en lisens innen etter kjøpet av Rettigheten. Når lisensen lastes ned, leveres den siste versjonen av det gjeldende Produktet av Området.

Hvis InControl Touch Map Updater skal brukes i kjøpsprosessen, kan Kunden kontrollere og bruke sine Rettigheter i Områdeoperatørens gratis programvare InControl Touch Map Updater, som kan lastes ned fra Området.

Hvis InControl Touch Map Updater skal brukes i kjøpsprosessen, er installasjonsprosessen som følger:

 1. Kunden starter InControl Touch Map Updater,
 2. Kunden kobler sin Enhet til PC-en, deretter
 3. Logge på InControl Touch Map Updater med samme brukernavn og passord som Kunden bruker på Området.
 4. Etter en vellykket pålogging skal Kunden laste ned de nødvendige filene av de kjøpte Produktene med InControl Touch Map Updater, deretter
 5. Starte installasjonen for å automatisk forespørre en lisens for Produktene som er kjøpt og laste dem opp til Enheten.

Når Kunden starter installasjonen av de kjøpte Produktene med InControl Touch Map Updater, utsteder Området eller InControl Touch Map Updater de nødvendige lisensnøklene for Enheten. Produkter kan bare brukes på én Enhet, og lisenser og Produkter kan ikke flyttes eller kopieres til andre Enheter etter at de er utstedt.

B. Fysisk levering

Levering av Produktene utføres med budtjeneste til forsendelsesadressen som er angitt på bestillingen, og senest innen 30 dager etter at kunden har betalt for Produktene. Forbrukeren mottar en direktekobling slik at bestillingen kan spores.

Hvis Du nekter eller unnlater å ta imot Produktleveransen, forbeholder Områdeoperatøren seg retten til å belaste deg for rimelige kostnader i forbindelse med oppbevaring av Produktene til leveransen er fullført.

XVIII. Kjøpsprosess for aktivering

Prosessen for kjøp av aktiveringskode er som følger:

 1. Velge Produktet, legge det til handlekurven

  Først velger kunden Produktet på skjermen på sin Enhet som han/hun ønsker å aktivere.

  Enheten viser en Forespørselskode som må skrives inn på Aktiveringsskjermen på Området eller InControl Touch Map Updater.

  Området eller InControl Touch Map Updater verifiserer gyldigheten til Forespørselskoden og viser navnet på og beskrivelsen av det relaterte Produktet.

  Innloggede brukere kan legge til Produktet i handlekurven ved å klikke på koblingen «Aktiver».

 2. Gå til kassen

 3. Legge inn fakturadata

 4. Verifisere og sende bestillingen

 5. Betaling og fakturering

  Trinn 2 til 5 er de samme som trinnene for kjøp av Nedlastbare Produkter og Fysiske Produkter, som beskrevet i kapittel XVII.

 6. Levering

  Så snart betalingen er gjennomført, vises en Aktiveringskode på Området eller i InControl Touch Map Updater, og den legges også til transaksjonshistorikken for senere gjenoppretting. Forutsatt at denne Aktiveringskoden er den elektroniske leveringen fra Områdeoperatørens side, er det ingen fysisk eller annen forsendelse for Produktaktivering.

  Kunden bør legge inn denne koden på Aktiveringskodeskjermen på sin Enhet, som aktiverer (muliggjør bruk av) Produktet. Aktiveringskoden kan bare brukes på den samme Enheten som har vist forespørselskoden i trinn 1.

  Dersom et forhåndsinstallert Produkt skal aktiveres på Enheten, kan aktiveringskoden kan brukes til å aktivere Produktet som er forhåndsinstallert av Produsenten av Enheten, den gir IKKE en rett til å laste ned den siste versjonen av det samme Produktet via Internett med InControl Touch Map Updater.

XIX. Kjøpsprosess med forhåndsbetalt kode

Noen Enheter leveres med forhåndsbetalt kode for å få fritt nedlastbart Produkt til Enheten. Med slike Enheter kan kunden bestemme å velge et Produkt for sin Enhet.

 1. Inntasting av Forhåndsbetalt kode

  Først taster Kunden inn den Forhåndsbetalte koden i Aktiveringsskjermen på Området eller i InControl Touch Map Updater. Området eller InControl Touch Map Updater verifiserer gyldigheten til koden og viser navnet på og beskrivelsen av det tilgjengelige Produktet.

 2. Velge Produktet, legge det til i handlekurven

 3. Gå til kassen

 4. Legge inn fakturadata

 5. Verifisere og sende bestillingen

 6. Betaling og fakturering

 7. Levering

  Trinn 3 til 7 er de samme som trinnene for kjøp av nedlastbare Produkter og fysiske Produkter, som beskrevet i kapittel XVII.

XX. Kundestøtte

20.1 Kunder kan be om kundestøtte for deres Produktkjøp som er gjort på Området eller gjennom InControl Touch Map Updater. Kundestøtte gis til kunder via nettgrensesnitt.

20.2 Vennligst gå til siden «Kontakt oss» på Området eller InControl Touch Map Updater for mer informasjon om Kundestøttealternativer. Området gir svar på vanlige spørsmål.

20.3 Hvis Du er misfornøyd med noe som angår bestillingen eller kjøpet, kan Du kontakte Kundestøtten via siden «Kontakt oss» på Området eller i InControl Touch Map Updater, eller Du kan sende klagen til Områdeoperatørens postadresse som oppført i kapittel II, eller til e-postadresse info@naviextras.com med henvisning til Kundestøtte, som behandler klagen og kommer tilbake til deg senest innen 30 (tretti) dager. Hvis klagen avvises, skal Områdeoperatøren oppgi en årsak til at klagen avvises.

20.4 Hvis en eventuell juridisk tvist med Forbrukeren ikke kan løses gjennom vennskapelige forhandlinger, har Forbrukeren følgende muligheter:

 • sende en klage til forbrukervernmyndighetene;
 • innlede en prosedyre hos det kompetente alternative tvisteløsningsorganet:
  Voldgiftsinstansen i Budapest
  Adresse: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3. etasje 310.
  Postadresse: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Telefonnummer: 06-1-488-2131
  Faks: 06-1-488-2186
  E-post: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Webområde: http://bekeltet.hu/
 • reise et søksmål; og
 • forbrukere som bor innenfor EU, kan også sende sine rettslige krav til den elektroniske tvisteløsning-plattformen som tilbys og drives av Europarådet, og som kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ for å oppnå en utenrettslig avgjørelse.

XXI. Diverse

21.1 Denne Avtalen er underlagt lovene i Ungarn.

21.2 Domstolene i Ungarn har jurisdiksjon til å avgjøre alle tvister i forbindelse med avtalen.

21.3 Hvis Kunden er en Forbruker, skal ovennevnte valg av lov og verneting ikke føre til at Forbrukeren mister beskyttelsen som vedkommende har gjennom bestemmelser (inkludert eventuelle bestemmelser som regulerer domstolen som har jurisdiksjon) som ikke kan fravikes i henhold til avtalen på grunn av loven som, i fravær av valg, ville vært gjeldende.

21.4 De forente nasjoners konvensjon om Kontrakter for internasjonalt salg av Varer unntas herved fra anvendelse i denne Avtalen.

21.5 Denne Avtalen ble opprinnelig skrevet på engelsk. Det kan også være andre språkversjoner. En liste over disse, der du også kan velge språk, finner du på Området eller i InControl Touch Map Updater. I tilfelle avvik mellom den engelske språkversjonen og andre språkversjoner skal den engelske språkversjonen gjelde.


Vedlegg 1

Skjemamal for tilbaketrekning/oppsigelse for Forbrukere


– Til NNG Software Developing and Commercial Ltd., 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Ungarn:

– Jeg/vi* meddeler med dette at jeg/vi* trekker meg/oss* fra / sier opp kontrakten som gjelder salg av følgende varer* / leveranse av følgende tjeneste*,

– Bestilt* / mottatt*,

– Forbruker(e)s navn,

– Forbruker(e)s adresse,

– Forbruker(e)s signatur (bare hvis dette skjemaet sendes inn på papir),

– Dato

* Slett etter behov


Vedlegg 2

Informasjonsdokument for forbrukere om garanti for mangler Produktansvar og garanti


1. Garanti for mangler

I hvilke tilfeller kan Du fremme et garantikrav?

Hvis det oppstår et avvik som er Områdeoperatørens feil, har Du rett til å fremme et garantikrav mot Områdeoperatøren i henhold til bestemmelsene i den ungarske sivillovboken.

Hvilke rettigheter har Du i henhold til garantikravet?

Du har rett til å fremme et garantikrav ved å velge et av alternativene nedenfor:

Du kan velge reparasjon eller erstatning med mindre dette er umulig eller fører til uforholdsmessige utgifter for Områdeoperatøren sammenlignet med den alternative kompensasjonen. Hvis Du ikke valgte eller ikke kunne velge reparasjon eller erstatning, kan Du kreve en passende reduksjon i prisen eller, som en siste utvei, oppheve kontrakten.

Du har rett til å bytte fra kompensasjonen Du valgte, til en alternative kompensasjonen. I dette tilfellet skal kostnadene som Områdeoperatøren har pådratt seg, tilbakebetales med mindre byttet av kompensasjon var nødvendig grunnet Områdeoperatørens oppførsel eller av andre berettigede årsaker.

Hvor lenge kan Du fremme et garantikrav?

Du må informere Områdeoperatøren om eventuelle mangler så raskt det lar seg gjøre i henhold til omstendighetene, men ikke senere enn innen en to-måneders periode som starter når mangelen avdekkes. Merk også at Du har rett til å fremme garantirettighetene dine i en periode på maksimum to år som starter ved levering av varene eller tjenestene.

Hvem kan Du fremme et garantikrav mot?

Du kan fremme en garantikrav mot Områdeoperatøren.

Hvilke andre Vilkår gjelder?

Hvis Du vil fremme et garantikrav innen seks måneder etter levering, gjelder ingen andre Vilkår i tillegg til plikten til å informere bedriften om feilen, forutsatt at Du kan bevise at Produktet ble solgt eller tjenesten ble levert av Områdeoperatøren. I etterkant av begrensningsperioden på seks måneder som starter ved levering av varene eller tjenestene, skal Du bære bevisbyrden og bevise at feilen som er avdekket, allerede eksisterte på leveringstidspunktet.

2. Produktansvar

I hvilke tilfeller kan Du fremme et krav om Produktansvar?

Hvis Du har et Produkt med mangler, kan Du velge å håndheve rettighetene dine som er angitt i punkt 1, eller fremme et krav om Produktansvar.

Hvilke rettigheter har Du i forbindelse med krav knyttet til Produktansvar?

I forbindelse med krav om Produktansvar kan Du bare velge reparasjon eller erstatning av det defekte Produktet.

I hvilke tilfeller vurderes Produktet som defekt?

Et Produkt regnes som defekt hvis det inneholdt mangler i henhold til de gjeldende reglene og bestemmelsene for kvalitetsstandard på tidspunktet Produktet ble satt i sirkulasjon, eller det har mangler i forhold til egenskapene og beskaffenheten til Produktet som er angitt i dokumentasjonen fra Produsenten.

Hvor lenge kan Du fremme et krav om Produktansvar?

Du kan bare fremme et krav om Produktansvar innen en periode på to år som starter på samme dag som Produsenten setter Produktet i sirkulasjon. Manglende overholdelse av denne fristen fører til bortfall av rettigheter.

Hvem kan Du fremme et krav om Produktansvar mot, og hvilke andre Vilkår gjelder?

Du kan utelukkende fremme et krav om Produktansvar mot Produsenten eller distributøren av Produktet. Hvis Du fremmer et krav om Produktansvar, skal Du bære bevisbyrden og bevise feilen som er avdekket i Produktet.

I hvilke tilfeller er produsenten (distributøren) fritatt fra Produktansvar?

Produsenten (distributøren) kan bare fritas fra produktansvar hvis produsenten/distributøren kan bevise at
– produktet ikke ble produsert hos eller distribuert av produsenten/distributøren i forretningsdriften, eller
– den vitenskapelige og teknologiske kunnskapen på tidspunktet da produktet ble satt i sirkulasjon, gjorde det umulig å avdekke feilen, eller
– feilen skyldes at produktet må overholde obligatoriske bestemmelser utstedt av offentlige myndigheter.

For at produsenten (distributøren) skal kunne fritas fra produktansvar, må et av utsagnene ovenfor kunne bevises.

Merk at Du ikke kan fremme et garantikrav om en mangel og et produktansvarskrav for samme mangel samtidig. Hvis Du imidlertid har fått gjennomslag for et krav om produktansvar, har Du rett til å fremme et garantikrav om mangler for den reparerte delen eller det erstattede produktet mot produsenten.

[Hvis bedriften er forpliktet til å gi garanti i henhold til en relevant bestemmelse eller kontrakt, skal punkt 3 nedenfor innlemmes i informasjonsdokumentet:]

3. Garanti

I hvilke tilfeller har Du rett til å påberope garantirettigheter?

Ved avvik må Områdeoperatøren gi garanti i henhold til 151/2003 (XI. 22.) Statlig forordning om obligatorisk garanti vedrørende varige forbruksvarer for den fysiske databæreren som Produktene leveres på til deg. For å unngå tvil er det fastsatt at denne garantien ikke gjelder data eller annet innhold som er lagret på databæreren, bare selve databæreren.

Hvor lenge kan Du utøve garantirettighetene dine? Hvilke rettigheter har Du?

Den obligatoriske garantiperioden er 1 år og starter på datoen Produktet leveres til deg. Du kan utøve de samme rettighetene som er angitt i punkt 1 over.

I hvilke tilfeller er virksomheten unndratt garantiansvar?

Virksomheten kan bare fritas fra garantiansvar hvis den kan bevise at årsaken til mangelen oppstod etter leveringstidspunktet.

Vær oppmerksom på at Du ikke kan fremme et garantikrav om mangler og et garantikrav, eller et produktansvarskrav og et garantikrav for samme mangel samtidig. Du har imidlertid rettigheter i henhold til garantiVilkårene uavhengig av rettighetene i punkt 1 og 2.