OSTOEHDOT

Tärkeää: Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin tilaat https://jaguar.welcome.naviextras.com -palveluita ja kohteita, joita tarjotaan tällä web-sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa.

Viimeksi päivitetty ja voimassa alkaen 24. Heinäkuuta 2017

Sisällysluettelo

I. Laajuus
II. Sivuston ylläpitäjän yhteystiedot
III. Määritelmät
IV. Yleiset ehdot
Käyttäjätili
Tilaus ja sopimus
V. Tuotteiden ja palvelujen ostot
VI. Ostoprosessi
VII. Hinta ja maksaminen
VIII. Yhteensopivuus
IX. Osapuolten vastuu ja korvausvastuu
X. Sopimuksen purkaminen
XI. Kuluttajien peruutusoikeus
XII. Takuu vioista, tuotevastuu ja takuu
XIII. Vastuun rajoitus
XIV. Tuotteen käyttöoikeusehdot
XV. Tiettyihin palveluihin sovellettavat erityisehdot
15.1 Tosiaikaisten palvelujen tilaus
15.2 Ilmaiset karttapäivitykset verkosta ostetuille kartoille ja muut päivityspalvelut
XVI. Erityiset ehdot karttatuotteille, joilla on aikarajoitettu käyttöoikeus
XVII. Ostoprosessi ladattaville ja fyysisille tuotteille
1 Lisää kärryyn
2 Ostoprosessi
3 Laskutusosoitteen ja toimitusosoitteen syöttäminen tarvittaessa
4 Tilauksen vahvistus ja lähetys
5 Maksu & laskutus
6 Toimitus
A. Toimitus sähköisellä latauksella
B. Fyysinen toimitus
XVIII. Ostoprosessi aktivointia varten
XIX. Ostoprosessi ennakkomaksukoodin avulla
XX. Asiakastuki
XXI. Muuta
Liite 1
Liite 2

 

I. Laajuus

1.1. Näitä osto- ja käyttöehtoja sovelletaan kaikkien sellaisten tuotteiden ostamiseen ja käyttöön (jäljempänä ”Ehdot”), jotka on ostettu NNG Software Developing and Commercial Llc:ltä, jota koskee Unkarin laki (jäljempänä ”Sivuston ylläpitäjä”), osoitteessa https://jaguar.welcome.naviextras.com ja sen aliverkkotunnuksissa (jäljempänä ”Sivusto”) tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa (määritetään luvussa III).

1.2. Hyväksymällä ja lähettämällä tilauksen hyväksyt alempana määritetyt Ehdot.

1.3. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Voit tutustua siihen Sivustolla linkin https://jaguar.welcome.naviextras.com kautta tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa (määritetään luvussa III). Tietosuojakäytäntö on olennainen osa ehtoja.

II. Sivuston ylläpitäjän yhteystiedot

Nimi: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
Rekisteröity toimisto: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
Postiosoite ja ensisijainen liiketoimipaikka: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Hungary
Voimassa kaupparekisterissä, jota valvoo Budapestin kaupungin tuomioistuin rekisterinpitäjänä, rekisteröintinumero: 01-09-891838
Veronumero:13357845-2-44
EU:n ALV-tunnus: HU13357845
Puhelin: +36 1 872 0000
Faksi: +36 1 872 0100
Sähköposti: info@naviextras.com

III. Määritelmät

Aktivointi: tarkoittaa aktivointikoodin ostamista, jonka avulla käyttäjä voi aktivoida laitteessaan olevat sisällöt, ohjelmistot, päivitykset ja palvelut.

Aktivointikoodi: tarkoittaa aakkosnumeerista, sivuston ylläpitäjän asiakkaalle toimittamaa koodia, joka mahdollistaa aktivoinnin. Aktivointikoodi käy vain aktivointiin samalla laitteella, joka yksilöidään pyyntökoodilla.

Sopimus tarkoittaa kohdassa 4.5 määriteltyä sopimusta.

Työpäivä: tarkoittaa muita päiviä kuin lauantai, sunnuntai tai muut päivät, jolloin pankeilla on lain mukaan oikeus tai velvollisuus olla suljettuina Unkarissa ja/tai, mikäli kyseessä on fyysinen toimitus, toimitusmaassa ja/tai, mikäli kyseessä on rahamaksu, velkojan pankin sijaintimaassa.

Yhteensopivuus: tarkoittaa, että tuotteita voi käyttää oikein (asentaa, ajaa ja näyttää) laitteessasi ja että ne toimivat yhdessä ohjelmiston kanssa. Sivuston operaattori pyrkii kohtuullisin keinoin toimittamaan asiakkaalle kaikki tarpeelliset tiedot yhteensopivuudesta tuotteen tarjoamisen yhteydessä. Yhteensopivuuden vaatimukset näkyvät myös jokaisen tuotteen kohdalla tuotteen yksityiskohtaisen selostuksen sisältävillä sivuilla, jotka voi avata linkeistä ”Lue lisää”.

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka toimii elinkeinonsa, ammattinsa tai yritystoimintansa ulkopuolisessa tarkoituksessa.

Sisältö: (mukaan lukien mutta ei rajoitettu) kartat, kiinnostavat kohteet, kolmiulotteiset sisällöt, puheäänet, kielitiedostot ja muut suunnistukseen liittyvät tiedot, joita voidaan ladata laitteeseen ja käyttää ohjelmistolla.

Asiakas: jokainen rekisteröitynyt käyttäjä, joka lähettää ostotilauksen ohjelmistosta, päivityksistä, sisällöistä, palveluista tai aktivointikoodeista sivustolla. Asiakkaaseen viitataan näissä ehdoissa termillä ”asiakas” tai ”sinä”.

Asiakastuki: sivuston ylläpitäjän tai sen alihankkijan asiakkaille verkkokäyttöliittymien kautta tarjoama palvelu.

Laite: navigointiin kykenevät laitteet, kuten henkilökohtaiset navigointilaitteet (PND tai PNA) älypuhelimet/kämmentietokoneet (PDA), mukaan lukien SD-kortit ja muut tallennusmediat (jos ohjelmisto tai sisältö tallennetaan niihin), navigointiin kykenevät matkapuhelimet, autonavigointijärjestelmät, navigointiin kykenevät tietokoneet, kannettavat ja lehtiötietokoneet, navigointiin kykenevät henkilökohtaiset mediasoittimet (PMP).

Sähköinen lataus: tarkoittaa, että tuotteet toimitetaan asiakkaalle toimittamalla hänelle latauslinkki.

EULA: Sivuston ylläpitäjän peruskäyttöoikeussopimuksessa mainitut käyttöoikeusehdot.

Tavarat: merkitys määritellään kohdassa 11.9.

Vieraskäyttäjä on Sivuston tunnistamaton (sisäänkirjautumaton) käyttäjä tai katselija.

Ennakkomaksukoodi: aakkosnumeerinen koodi, jolla lunastetaan tuotteita. Laitteen valmistaja tai jälleenmyyjä voi toimittaa koodit muovikorteilla (ennakkomaksukortit) tai sähköisessä muodossa. Hinnat voivat vaihdella tuotteiden mukaan.

Tuote: sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa millä hetkellä tahansa tarjottavat ohjelmistot, päivitykset, sisällöt, palvelut ja aktivointikoodit.

Pyyntökoodi: aakkosnumeerinen koodi, jota käytetään aktivointiprosessin aikana. Pyyntökoodin avulla tunnistetaan tuote ja laite, jossa kyseinen tuote aktivoidaan. Se näytetään laitteen näytöllä ja asiakkaan on kirjoitettava se saadakseen aktivointikoodin.

Oikeus: asiakkaan oikeus ladata tuotteeseen liittyvät tiedostot ja saada käyttöoikeus tuotteen käyttämiseen, mikäli sivuston ylläpitäjän suorittama toimitus tapahtuu sähköisesti.

Palvelut ovat sijaintiin perustuvia palveluita (paikallishaku, liikennetiedot, polttonesteen hinta, säätiedot jne.), jotka vaativat jonkinlaisen tietoyhteyden (datayhteys SIM-kortilla tai Bluetoothin kautta, langaton Internet-yhteys, TMC-vastaanotin tms.) laitteesta.

Ohjelmisto: laitteessa käytettävä navigointiohjelmisto.

Sivusto: verkkoportaali, joka on käytettävissä Internet-osoitteessa www.naviextras.com, ja kaikki sen aliverkkotunnukset.

Sivuston ylläpitäjä: näiden ehtojen kohdassa II. määritetty liiketoimintaorganisaatio.

InControl Touch Map Updater: tarkoittaa (sivuston ylläpitäjän kehittämää ja lisensoimaa) ohjelmistosovellusta, jota – InControl Touch Map Updater -versiosta riippuen – voidaan käyttää saatavilla olevien tuotetarjouksien selaamiseen ja ostamiseen, ostettujen tuotteiden lataamiseen ja uudelleenlataamiseen tai ilmaisten tuotteiden lataamiseen sivuston ylläpitäjän palvelimilta ja niiden lataamiseksi laitteeseen.

Päivitykset tarkoittavat sisältö- ja ohjelmistopäivityksiä, joita laitteesi valmistaja tai ohjelmistokehittäjä toimittaa ja jotka tarjoavat lisäominaisuuksia, uusia sisältöversioita tai joissa korjataan tunnettuja ohjelmistovikoja.

Käyttäjä: sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen rekisteröity tai vieraileva käyttäjä tai katselija.

Arvokoodi: aakkosnumeerinen koodi, joka määrittää joidenkin tuotteiden hinnasta myönnettävät alennukset. Koodeja voidaan tarjota sivuston ylläpitäjän määritteleminä aikoina ja määrittelemillä tavoilla, tai niitä voi myöntää asiakastuki (asiakastuen omasta vapaasta harkinnasta). Arvokoodeja voivat myöntää myös laitteiden valmistajat tai sivuston ylläpitäjän valtuuttamat kolmannet osapuolet. Arvokoodit ovat voimassa sivuston ylläpitäjän määrittämän ajan. Arvokoodien hyvitykset käsitellään oston yhteydessä ”Ostoskärry”-osiossa, ja alennus vähennetään maksettavasta kokonaissummasta. Alennuksen määrä ja voimassaolo voivat vaihdella arvokoodeittain.

IV. Yleiset ehdot

4.1. Sivustolta tai InControl Touch Map Updater -sovelluksesta voi hankkia eri laitteisiin useita tuotteita, kuten ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, laitteeseen asennetun sisällön päivityksiä tai lisäsisältöä, palveluja ja aktivointikoodeja. Laitteeseesi saatavilla olevat tuotteet ja niiden kuvaukset näkyvät sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa.

Käyttäjätili

4.2. Jotkut sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen versiot voivat edellyttää käyttäjätilin luomista. Tällaisissa tilanteissa vain aiemmin käyttäjäprofiilin Sivustolle tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen luoneet ja sisäänkirjautuneet käyttäjät voivat ostaa Tuotteita.

4.3. Jotta voit luoda käyttäjätilin, sinun on suoritettava rekisteröintiprosessi antamalla sivuston ylläpitäjälle ajantasaiset, täydelliset ja tarkat tiedot rekisteröintilomakkeessa. Käyttäjä voi korjata käyttäjätilillään olevat kirjoitusvirheet tai virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Huomaa, että käyttäjätilin luontiin käytettyä sähköpostiosoitetta ei voi muuttaa rekisteröitymisen jälkeen. Käyttäjä on vastuussa kaikissa antamistaan vääristä tai väärennetyistä tiedoista johtuvista vahingoista. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus poistaa väärät tai väärennetyt rekisteröitymiset ja voi minkä tahansa epäilyksen herätessä tarkastaa käyttäjän henkilöllisyyden sovellettavien lainkohtien sallimassa laajuudessa.

4.4. Käyttäjätilin avaamiseen liittyvät ehdot ovat sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen käyttöehtojen alaisia.

Tilaus ja sopimus

4.5. Vahvistamalla ja lähettämällä sähköisen tilauksen sivuston verkkokaupassa tai InControl Touch Map Updater-sovelluksessa, sinä – asiakkaana – lähetät sivuston ylläpitäjälle tarjouksen tilauksessasi olevien tuotteiden ostamisesta. Tarjous on riippuvainen sivuston ylläpitäjän hyväksynnästä.

Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja lähettää tilauksensa vahvistettuaan ja hyväksyttyään tilaustiedot. Tämän jälkeen asiakas voi siirtyä maksamaan.

Sivuston ylläpitäjä lähettää sinulle s-postitse tilausvahvistuksen, joka sisältää tilauksesi tiedot. Vahvistus tarkoittaa, että sivuston ylläpitäjä on hyväksynyt tarjouksesi. Sopimus syntyy vasta kyseisen hyväksynnän yhteydessä (jäljempänä: ”sopimus”). Tilausta ei voi peruuttaa. Mikäli tilausta ei kuitenkaan ole vahvistettu viimeistään 48 tuntia tilauksen lähettämisen jälkeen, tarjouksesi ei enää sido sinua.

Sivuston ylläpitäjällä on oikeus hylätä tarjous. Osapuolet täten sulkevat pois kaikenlaisten ammatillisten tai kaupallisten käytäntöjen soveltamisen sopimussuhteeseensa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen mihin tahansa käytäntöihin, joita osapuolet ovat hyväksyneet tai käyttäneet aiemmin tai muihin käytäntöihin, jotka ovat laajalti tunnettuja ja joita käytetään säännöllisesti samanlaisia kohteita koskevissa sopimuksissa.

4.6. Tilaukseesi sovelletaan käyttöehtoja, jotka olivat voimassa hyväksyessäsi ne, ja ne muodostavat osan sinun ja sivuston ylläpitäjän välisestä sopimuksesta. Ennen seuraavaa tilaustasi sivuston ylläpitäjä on saattanut päivittää käyttöehdot ilmoittamatta asiasta sinulle. Muista tutustua ajantasaisiin käyttöehtoihin aina käydessäsi sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa. Suosittelemme, että tallennat tai tulostat käyttöehdot tulevaa tarvetta varten ja että käytät niitä tilauksesi yhteydessä.

4.7. Sopimusta ei pidetä kirjallisesti tehtynä sopimuksena. Osapuolet sulkevat pois kummankin osapuolen mahdollisuuden laittaa sopimuksen ehtoja yksipuolisesti kirjalliseen muotoon sopimuksen solmimisen jälkeen sekä muuttaa sopimusta ja/tai täydentää sopimusta lisäehdoilla, vaikka ne eivät olisi määritteleviä materiaaliehtoja. Lähettämällä ja maksamalla tilauksen asiakas hyväksyy, että tilauksesta arkistoidaan kopio varsinaisen tilauksen tai maksun yhteyteen. Asiakas voi palauttaa sen sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen tapahtumahistoriasivulta.

4.8. Sivuston ylläpitäjää eivät koske mitkään eettiset ohjeet, käytännöt tai itsehallintoelimien tai hallituksesta riippumattomien järjestöjen säännöstöt.

V. Tuotteiden ja palvelujen ostot

5.1. Kaikki tuotteet, jotka ovat ladattavissa sivustolta tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen kautta, ja jotka voidaan aktivoida aktivointikoodin avulla, ovat sivuston ylläpitäjän ja/tai sen toimittajien tekijänoikeudella suojattua tai muuta aineetonta omaisuutta, ja sivuston ylläpitäjä ja/tai sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty näissä ehdoissa.

5.2. Kun ostat tuotteen, ostat todellisuudessa käyttöoikeuden kyseisen ohjelmiston, päivityksen tai sisällön käyttämistä varten tai oikeuden käyttää palvelua, etkä varsinaisesti itse tuotetta. Sivustolta tai InControl Touch Map Updater -sovelluksesta saadut päivitykset, sisällöt, ohjelmistojen käyttöoikeudet ja palvelut ovat loppukäyttäjän käyttöoikeusehtojen alaisia näiden ehtojen luvussa XIV määritetyllä tavalla.

5.3. Sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksesta laitteellesi käytettävissä oleva sisältö voidaan tarjota

 1. yhtenä pakettina, jonka avulla voit ladata uusimmat sisällöt laitteellesi sähköisesti;
 2. tilausperusteisesti, jolloin voit ladata sähköisesti kaikki julkaistut päivitykset tilauskauden ajan ja asentaa ne laitteellesi. Tilauskauden aikana julkaistujen päivityksien määrää tai niiden julkaisutiheyttä ei taata. Emme voi myöskään taata kaikkien paketin sisältöjen päivittämistä kaikissa julkaisuversioissa.
 3. niin kutsutussa ”Vuokraa kartta” -järjestelmässä, mikä tarkoittaa, että sinulla on oikeus ladata sisältö sähköisesti ja käyttää sisältöä vuokrasopimuksen ajan luvussa XVI määritellyllä tavalla;
 4. fyysiselle tiedonsiirtolaitteelle, kuten SD- tai SDHC-kortille, USB-muistiin, DVD:lle jne., joka on toimitettu sinulle fyysisessä muodossa.

Huomaa, että osaan laitteeseesi tarjotusta sisällöstä ei ole tarjolla kaikkia vaihtoehtoja. Laitteellesi saatavilla olevat vaihtoehdot näytetään, kun olet valinnut laitteesi ja halutun tuotteen sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa.

5.4. Palveluja tarjotaan tilausperusteisesti. Se tarkoittaa, että sinulla on oikeus käyttää kyseisiä palveluja palvelukuvauksessa määriteltynä aikana.

5.5. Tilausperusteisesti tarjottuihin tuotteisiin sovellettavat erityiset käyttöehdot sisältyvät näiden ehtojen lukuun XV. Tilausperusteisten tuotteiden sopimus tehdään kyseisen tuotteen kuvauksessa määritellylle ajanjaksolle, tai mikäli tällaista ajanjaksoa ei ole määritelty, laitteen käyttöajaksi, ellei sopimusta irtisanota.

VI. Ostoprosessi

6.1. Sivuston ylläpitäjä vastaa vain niistä tilauksista, jotka on tehty tällä sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksella. Emme hyväksy posti- tai puhelintilauksia tai muulla tavoin toimitettuja tilauksia.

6.2. InControl Touch Map Updater -sovelluksen lataaminen voi olla välttämätöntä, jotta voit suorittaa sivustolla aloitetun ostoprosessin. InControl Touch Map Updater -sovelluksen voi ladata maksutta sivustolla olevasta linkistä. Jos asiakas on jo ladannut InControl Touch Map Updater -sovelluksen, ostoprosessin voi aloittaa käynnistämällä InControl Touch Map Updater -sovelluksen.

6.3. Sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen jotkin versiot saattavat edellyttää, että asiakas aloittaa ostoprosessin kirjautumalla sisään rekisteröinnin yhteydessä määritetyn käyttäjänimen ja salasanan avulla.

6.4. Suostut tarjoamaan ajantasaiset, täydelliset ja tarkat osto- ja tilitiedot kaikista sivuston ja InControl Touch Map Updater -sovelluksen avulla tehtyjen ostojen yhteydessä. Käyttäjä voi korjata käyttäjätilillään olevat kirjoitusvirheet tai virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Huomaa, että käyttäjätilin luontiin käytettyä sähköpostiosoitetta ei voi muuttaa rekisteröitymisen jälkeen. Suostut päivittämään tili- ja muut tiedot pikaisesti, jotta voimme suorittaa tapahtumasi ja ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä tapahtumien yhteydessä.

6.5. Sivuston ylläpitäjä suorittaa toimituksen sähköisesti tai fyysisenä toimituksena ostoprosessin luvuissa XVII–XIX kuvatulla tavalla. Tuotteiden menetykseen tai vaurioitumiseen liittyvä riski siirtyy sinulle sillä hetkellä, jolloin tuotteet on toimitettu toimitusosoitteeseesi tai omistukseesi.

6.6. Seuraaviin ostoihin sovelletaan erilaista osto- ja toimitusprosessia:

6.6.1. Tuotteiden uusimpien versioiden ostaminen Sivustolta tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen kautta ja sähköisellä tai fyysisellä toimituksella (asianmukaiset ehdot ovat luvussa XVII)

6.6.2. Aktivointikoodin ostaminen (olennaiset kohdat on mainittu luvussa XVIII) ja toimittaminen

6.6.3. Sisällön lataaminen ennakkomaksukoodin avulla (olennaiset kohdat on mainittu luvussa XIX).

6.7. Mikäli digitaalisena datasisältönä tarjottavan tuotteen toimitus tapahtuu sähköisesti, hyväksyt, että sivuston ylläpitäjä aloittaa sopimuksen toteuttamisen, toimittaa sinulle ladattavan tuotteen ja aktivointikoodin välittömästi oston yhteydessä. Tiedostat, että antamalla etukäteisen nimenomaisen suostumuksesi sivuston ylläpitäjälle suorituksen aloittamiseksi menetät luvussa XI mainitun peruutusoikeuden välittömästi sen jälkeen, kun Sivuston ylläpitäjä on aloittanut suorituksen.

6.8. Jos jokin tuote ei kuulu luvussa 6.7. mainittuun alueeseen, Tilauksen lähettämällä hyväksyt, että sivuston ylläpitäjä voi aloittaa Sopimuksen suorittamisen ja tarjota sinulle tilatun Tuotteen ennen peruutusajan päättymistä sellaisten kuluttajan peruutusoikeuksien mukaan, jotka on mainittu hallituksen määräyksen 45/2014 osion 20 alaosiossa 1 (II. 26.) . Tässä tapauksessa jos Sivuston ylläpitäjä on aloittanut suorittamisen, sinulla on oikeus käyttää luvun XI kohdassa 11.2 mainittua peruutusoikeuttasi.

VII. Hinta ja maksaminen

7.1. Sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen ostotoimintojen hinnat määritellään euroina tai Yhdysvaltain dollareina. Luettelossa olevien tuotteiden hinnat voivat näkyä myös muissa valuutoissa asiakkaan maantieteellisestä sijainnista riippuen. Tällaiset hinnat ovat ainoastaan viitteellisiä, ja niitä käytetään vain tiedotustarkoituksiin. Nämä hinnat eivät välttämättä ole voimassa tilaushetkellä. Asiakasta suositellaankin tarkistamaan hintaa vastaava summa omassa valuutassaan.

7.2. Tuotteiden hintoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Sinulta veloitetaan aina se hinta, joka on näkyvissä vahvistaessasi tilauksesi.

7.3. Kaikki Euroopan unionissa asuville rekisteröityneille ja kirjautuneille asiakkaille sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa näkyvät hinnat sisältävät arvonlisäveron, lukuun ottamatta Euroopan unionissa asuvia asiakkaita, jotka käyttävät voimassa olevaa EU-arvonlisäverotunnistetta, jotka ovat rekisteröityneet yritysasiakkaiksi ja jotka sivuston ylläpitäjä on hyväksynyt yritysasiakkaiksi kohdan 7.5 mukaisesti (jäljempänä: ”Yritysasiakas”). Euroopan unionin ulkopuolisille asiakkaille (luonnolliset henkilöt ja yritysasiakkaat) kaikki sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen hinnat näytetään arvonlisäverotta.

7.4. Asiakkaina olevien Euroopan unionin alueen luonnollisten henkilöiden on maksettava ALV-prosentti, joka on voimassa tilauksen vahvistushetkellä kotipaikan lakien ja määräyksien mukaan. Sinun on annettava rekisteröitymisen yhteydessä oikea kotipaikkaosoite perättömän lausuman rangaistuksen uhalla. Tämä määräys on asianmukaisten EU:n ALV-sääntöjen mukainen.

7.5. Jos asiakas on yritysasiakas Euroopan unionista ja jos se käyttää voimassa olevaa EU-arvonlisäverotunnistetta ja haluaa ostaa tuotteita ilman arvonlisäveroa, hän voi rekisteröityä yritysasiakkaaksi täyttämällä sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa vaadittavat tiedot. Huomioi, että sivuston ylläpitäjän täytyy tarkastaa ja vahvistaa yritystiedot ennen yritysasiakkuuden vahvistamista. Ennen sivuston operaattorin vahvistuksen vastaanottoa asiakkaat voivat tehdä ostoksia ainoastaan maksamalla ALV:n.

7.6. Jos muokkaat tietoja, joita olet antanut rekisteröityessäsi yritysasiakkaaksi, hyväksyntäprosessi käynnistyy uudelleen ja yritysasiakkaan tila jäädytetään, kunnes sivuston ylläpitäjä tarkastaa ja hyväksyy uudet tiedot. Vahvistusprosessin päätyttyä sivuston ylläpitäjä voi joko vahvistaa tai perua yritysasiakastilasi. Yritysasiakastilan ollessa jäädytettynä voit tehdä ostoksia vain maksamalla ALV:n.

7.7. Sivuston ylläpitäjä voi tarkastaa yritysasiakkaiden EU-arvonlisäverotunnisteen voimassaolon milloin tahansa ja muokata laskutusnimeä kansallisessa ALV-tietokannassa olevan nimen mukaiseksi.

7.8. Sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa näkyvät hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Jos tilaat fyysisiä tuotteita, toimituskulut lisätään ostoksen summaan, ja ne näkyvät kassasivulla. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa kaikki ostokseen liittyvät toimituskulut ennen ostoksen vahvistamista.

7.9. Kaikki tilaukset maksetaan sivuston ylläpitäjän määrittelemillä maksutavoilla. Niitä voivat olla joko maksaminen kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajan maksusivulla pankkikorttitietojesi avulla luvussa XVII kuvatulla tavalla. Saat maksusta vahvistuksen, kun maksu on käsitelty.

7.10. Ostettujen tuotteiden hintaan voidaan lisätä tuontimaksuja tai muita veroja. Sinun on vastattava kaikista tullin lisämaksuista, sillä sivuston ylläpitäjä ei hallitse näitä maksuja. Tullikäytännöt vaihtelevat eri maissa. Saat lisätietoja paikallisesta tullitoimistosta. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia sovellettavia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja määräyksiä, joita kyseiseen tuotteeseen liittyy, ja maksamaan kaikki tullimaksut, verot tai muut hallituksen maksut asianmukaisille viranomaisille.

VIII. Yhteensopivuus

8.1. Sivuston ja InControl Touch Map Updater -sovelluksen tietyissä versioissa Laitteen automaattinen rekisteröinti InControl Touch Map Updater -sovelluksella on pakollista ennen oston suorittamista. Tällaisissa tapauksissa InControl Touch Map Updater tarkistaa laitteen yhteensopivuuden. Valmistaja, maahantuoja tai jokin kolmas osapuoli on voinut muokata alun perin sertifioitua mallia, mukaan lukien ohjelmiston käyttöoikeuden väärinkäyttö ja ohjelmistopiratismi, jolloin laite muuttuu yhteensopimattomaksi. Sellainen yhteensopimattomuus on tunnistettavissa vain käyttämällä InControl Touch Map Updater -sovellusta laitteen rekisteröintiin.

8.2. Laitemallia tuetaan vain, jos sivuston ylläpitäjä tuo kyseisen tuen saataville. Suosittelemme käyttämään alkuperäistä tehdasohjelmistoa yhteensopivuuden ja tuen säilymisen takaamiseksi.

8.3. Jos kyseiselle käyttäjätilille ei ole aiemmin rekisteröity laitteita käsin tai automaattisesti InControl Touch Map Updater -sovelluksella, joissakin tapauksissa on tuotteen ostaminen yhteensopivalle laitteelle varmistettava pakollisella laitteen käsin rekisteröinnillä. Mikäli asiakas on suorittanut väärän tai väärennetyn laiterekisteröinnin, kyseessä on epäaito tai muokattu laitemalli, sivuston ylläpitäjä ei takaa tuotteiden yhteensopivuutta käyttäjän laitteen kanssa.

8.4. Huomaa, että joitakin sisältöjä ja palveluita voivat koskea kyseisten tuotteiden yksityiskohtaisessa tuotekuvauksessa mainitut tekniset lisävaatimukset (esim. ulkoinen TMC-vastaanotin, Internet-mobiiliyhteys jne.).

8.5. Lisäksi jokaisella tuotteella on vaatimus vapaana olevasta vähimmäistilasta kyseisen tuotteen yksityiskohtaisessa tuotekuvauksessa. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa vapaan tilan saatavuudesta.

8.6. Lisäksi joidenkin tuotteiden kuvaus saattaa sisältää vaatimuksia, että tietty muun tuotteen tai tuotteiden versio tai versiot on asennettu laitteeseen jotta kyseinen sisältö toimii oikein. On mahdollista, että tuotteiden eri versioita on saatavissa eri laitteille teknisistä yhteensopivuustekijöistä johtuen. Jos Laite on rekisteröitävä InControl Touch Map Updater -sovelluksella, sinun on tarkistettava InControl Touch Map Updater -sovelluksen avulla, mikä on kyseisen Tuotteen uusin Laitteellesi julkaistu versio.

8.7. Jos Laite on rekisteröitävä InControl Touch Map Updater -sovelluksella, tietokoneesi ja Internet-yhteytesi (laajakaista) on täytettävä joitakin teknisiä minimivaatimuksia, jotta InControl Touch Map Updater -sovelluksen voi asentaa siihen.

8.8. Käyttäjän on tarkistettava luvussa VIII mainittu yhteensopivuus vaatimusten kanssa ennen tilauksen tekemistä. Jos yhteensopivuus- tai laitevaatimuksia ei täytetä, sivuston ylläpitäjä ei ole siitä vastuussa, ja asiakas ottaa vastattavakseen kaikki yhteensopimattoman tuotteen tai palvelun tilauksesta aiheutuvat kustannukset ja/tai vahingot.

IX. Osapuolten vastuu ja korvausvastuu

9.1. Kaupallisten toimintojensa toteuttamiseksi sivuston ylläpitäjä tekee yhteistyötä kolmannen osapuolen yhteistyökumppaneiden kanssa (kuten sisällön- tai palvelutietojen toimittajat, isännöintipalveluiden ja Internet-yhteyden tarjoajat jne.). Siksi kyseiset yhteistyökumppanit voivat osallistua myös tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen.

9.2. Jos asiakas ei saa oikeutta tai aktivointikoodia 1(yhden) työpäivän kuluessa maksun suorittamisesta, tai jos asiakas ei saa kelvollista käyttöoikeusavainta ostetulle tuotteelle, tai jos aktivointikoodi ei aktivoi sisältöä, ohjelmistoa, päivityksiä tai palveluita laitteessa, asiakkaan on ilmoitettava asiasta asiakastukeen sivuston tukisivulta tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa.

9.3. Mikäli sivuston ylläpitäjä laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa asiakkaalle tilatusta ja maksetusta tuotteesta kirjoitetusta laskusta 1 (yhden) työpäivän kuluessa tilauksen lähettämisestä, asiakkaan on ilmoitettava asiasta sivuston ylläpitäjän asiakastukeen sivuston tukisivulta tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa.

9.4. Asiakkaan tulee toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimet ennen minkään tuotteen asentamista ja noudattaa ohjeita tuotteen latauksesta, käyttöoikeuden hankinnasta ja asennusprosessista kuten näiden ehtojen osassa XVII/6 selostetaan. Sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa mistään tuotteen asentamisesta johtuvasta tietojen katoamisesta tai vaurioitumisesta muussa laitteeseen tallennetussa ohjelmassa.

X. Sopimuksen purkaminen

10.1. Asiakkaalla on oikeus perua (purkaa) Sopimus ja pyytää hyvitystä:

 1. jos Sivuston ylläpitäjä ei pysty tarjoamaan Asiakkaalle Oikeutta ladata ostettuja kohteita tai toimittaa Asiakkaalle Aktivointikoodia viiden Työpäivän kuluessa maksupäivästä,
 2. jos kyseessä ovat fyysiset tuotteet ja jos Sivuston ylläpitäjä ei pysty tarjoamaan fyysisiä Tuotteita Asiakkaalle 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa maksupäivästä,
 3. jos tilattu ja maksettu Tuote ei ole yhteensopiva Asiakkaan Laitteen kanssa edellyttäen, että Asiakas on tarkastanut Laitteen ja Tuotteen yhteensopivuuden luvussa VIII kerrotulla tavalla.

10.2. Asiakkaan tulee ilmoittaa perumisesta Sivuston ylläpitäjälle tukisivulla olevaa Ota yhteyttä -lomaketta tai InControl Touch Map Updater -sovellusta käyttäen ja pyytää hyvitystä. Jos edellä mainitut hinnanpalautuksen ehdot täyttyvät, sivuston ylläpitäjä vahvistaa peruutuksen s-postitse ja palauttaa kauppahinnan 15 työpäivän kuluessa.

10.3. Osion 10.1 kohdassa c) määritellyssä tilanteessa, jos tuote on fyysinen tuote, sivuston ylläpitäjä voi pidättää kauppahinnan palautuksen, kunnes se on saanut tuotteen takaisin asiakkaalta. Sivuston ylläpitäjä tarkistaa palautetun tuotteen. Sinun on lähetettävä tuote takaisin ilman tarpeetonta viivettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 (neljäntoista) päivän sisällä siitä päivästä, jolloin ilmoitit sopimuksen purkamisesta sivuston ylläpitäjälle.

10.4. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus perua sopimus milloin tahansa, jos asiakas ei täytä maksuvelvollisuuttaan 5 (viiden) työpäivän kuluessa tilauksen lähettämisestä sivuston ylläpitäjälle. Tätä sovelletaan myös silloin, jos verkkomaksu jostain syystä epäonnistuu (erityisesti, mutta ei yksinomaan seuraavista syistä: käyttäjän aloittama keskeytys, rahan puute tai muu syy, jonka vuoksi pankki kieltäytyy tekemästä verkkomaksua tai tapahtuu tekninen virhe). Mikäli asiakas ei täytä maksuvelvollisuuttaan viimeistään 20 (kahdenkymmenen) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, asiakkaan tilaus peruutetaan ja tällöin sopimus irtisanotaan automaattisesti ilmoittamatta siitä asiakkaalle.

10.5. Purkaminen saa sopimuksen purkautumaan taannehtivasti voimassaolopäivästä alkaen.

XI. Kuluttajien peruutusoikeus

11.1. Peruutusoikeus määritellään alla, ja se koskee vain kuluttajia. Luvussa XI selostettu peruutusoikeus tarjotaan kaikkien mahdollisten lakisääteisten palautusoikeuksien lisäksi, joita sinulla saattaa lain mukaan olla, tai sellaisten palautuksien lisäksi, jotka tehdään sopimusrikkomuksen yhteydessä näissä ehdoissa mainitulla tavalla.

11.2. Sinulla on oikeus purkaa sopimus 14 (neljäntoista) päivän kuluessa ilman syytä, ottaen huomioon luvussa XI määritetyt rajoitukset. Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää 14 (neljäntoista) päivän kuluessa sisällön fyysisestä toimituksesta. Keskeytysoikeutta voidaan käyttää 14 (neljäntoista) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, mikäli kyseessä ovat sähköisellä latauksella toimitetut päivitykset, sisällöt ja palvelut ja aktivointikoodin toimittaminen.

11.3. Perumisoikeutta ei voi käyttää seuraavissa tapauksissa:

 1. Kun sivuston ylläpitäjä on aloittanut suorituksen, mikäli kyseessä ovat sähköisellä latauksella toimitetut päivitykset, sisällöt ja palvelut, ja aktivointikoodin toimituksen jälkeen ottaen huomioon, että suoritus alkoi ennen peruutuksen ilmoitusjakson päättymistä etukäteen antamasi nimenomaisen suostumuksen mukaisesti.
 2. Mikäli sisältö on toimitettu fyysisellä toimituksella, joka vaatii latausta, asennusta ja/tai aktivointia, kyseisen prosessin aloittamisen jälkeen edellyttäen, että prosessin tuloksena sisältö on peruuttamattomasti ladattu laitteeseen.
 3. Kun Sivuston ylläpitäjä on aloittanut suorituksen luvun VI kohdissa 6.7 ja 6.8 mainitulla tavalla.

11.4. Jos haluat käyttää perumisoikeuttasi, sinun on ilmoitettava sivuston ylläpitäjälle päätöksestäsi perua sopimus yksipuolisella ilmoituksella (esim. postitse lähetetty kirje, faksi tai s-posti). Voit käyttää liitteenä 1 olevaa perumislomaketta tai omaa tekstiäsi.

11.5. Voit myös täyttää ja lähettää sähköisesti malliperumislomakkeen tai muun yksipuolisen ilmoituksen sivustollamme tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa käyttämällä ”Ota meihin yhteyttä” -lomaketta. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme sinulle kyseisen perumisen vastaanotosta s-postitse viipymättä.

11.6. Perumisajan noudattamiseksi sinun on lähetettävä ilmoitus perumisoikeuden käytöstä ennen perumisajan päättymistä.

11.7. Jos perut sopimuksen sisällön fyysisen toimituksen osalta, korvaamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkuluja, joita saattaa aiheutua, jos valitset jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimitustavan), viipymättä ja viimeistään 14 (neljäntoista) päivän kuluttua siitä, kun olemme saaneet tiedon päätöksestäsi perua sopimus. Suoritamme hyvityksen samalla tavalla kuin mitä käytit alkuperäiseen maksamiseen, ellet ole nimenomaisesti sopinut toisin. Missään tapauksessa sinulle ei aiheudu maksuja kyseisestä hyvityksestä.

11.8. Mikäli sisältö on toimitettu sinulle tiedonsiirtovälineellä fyysisen toimituksen kautta (jäljempänä: ”tavarat”), sinua koskevat seuraavat lisämääräykset:

 1. Sinun on lähetettävä tuotteet takaisin ilman tarpeetonta viivettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 (neljäntoista) päivän sisällä siitä päivästä, jolloin ilmoitit sopimuksen purkamisesta meille. Määräaika täyttyy, jos lähetät tuotteet takaisin ennen kuin 14 (neljätoista) päivää on kulunut. Sinun on maksettava tuotteiden palautuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset.
 2. Me voimme pidättää hyvityksen, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin, tai kunnes olet esittänyt todisteet tavaroiden lähettämisestä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.
 3. Vastaat vain tavaroiden arvonvähentymisestä, joka on aiheutunut muunlaisesta käsittelystä, kuin mikä on välttämätöntä tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi.
 4. Palautuksen ehtona, ja lain sallimassa määrin, sovelletaan seuraavia edellytyksiä: kaikki tavarat on palautettava kohtuullisessa kunnossa (niissä ei esimerkiksi saa olla kulumisen merkkejä tai vaurioita, ja niiden on oltava kunnossa, joka mahdollistaa niiden jälleenmyymisen).
 5. Palautettavat tavarat on palautettava alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissaan. Palautukseen on liitettävä alkuperäinen kuitti ja alkuperäiset asiakirjat. Sovellettavan lain mukaisesti kyseisten kohteiden toimittamatta jättäminen voi estää hyvityksen tai vaihdon tai viivästyttää sitä tai aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, jos palautus ei täytä sivuston ylläpitäjän palautuskriteerejä.

XII. Takuu vioista, tuotevastuu ja takuu

12.1. Jos olet kuluttaja, sovellettavan lain perusteella näiden ehtojen liitteenä 2 olevia ehtoja sovelletaan ostoosi vikatakuiden, tuotevastuun ja takuun osalta.

12.2. Mikäli haluat käyttää takuu- tai tuotevastuuoikeuksiasi, ilmoita asiasta asiakastukeen sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen tukisivulla.

XIII. Vastuunrajoitus

13.1. Tämän luvun ehtoja sovelletaan pakollisten sovellettavien lakien suurimmassa sallitussa laajuudessa. Tämän luvun tarkoituksena ei ole eikä se rajoita vastuutamme siinä laajuudessa, jossa saatamme olla vastuussa sinulle lain tai sinua koskevien lakisääteisten oikeuksien mukaan.

13.2. Sivuston ylläpitäjä tiedottaa asiakkaalle, että vaikka tuote on valmistettu erityisen huolellisesti, ottaen huomioon tuotteen käyttötarkoituksen ja tekniset rajoitukset, sivuston omistaja ei takaa tuotteen virheettömyyttä, eikä sivuston ylläpitäjää rasita sellainen sopimuksenmukainen sitoumus, jonka mukaan asiakkaan hankkiman tuotteen tulisi olla täysin virheetön.

13.3. TUOTE TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”KAIKIN VIOIN” (MUKAAN LUKIEN ILMAN TAKUUTA VIKOJEN KORJAAMISESTA) JA SIVUSTON YLLÄPITÄJÄ JA SEN TOIMITTAJAT ERITYISESTI KIISTÄVÄT KAIKKI TAKUUT, SUORAT JA HILJAISET, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, HILJAISET TAKUUT IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPPAKELPOISUUDESTA, HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, ANNETTUJEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, OMISTUSOIKEUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. MIKÄÄN SIVUSTON YLLÄPITÄJÄN ANTAMA TAI KENENKÄÄN SEN EDUSTAJAN, TOIMITTAJIEN TAI TYÖNTEKIJÖIDEN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN NEUVO TAI ANTAMA TIETO EI MUODOSTA TAKUUTA EIKÄ ASIAKKAALLA OLE OIKEUTTA LUOTTAA MIHINKÄÄN SELLAISEEN NEUVOON TAI TIETOON. TÄMÄ TAKUUN POISSULKEMINEN ON SOPIMUKSEN OLENNAINEN EHTO.

13.4. Sivuston ylläpitäjä ei ota vastuuta niistä vahingoista, jotka johtuvat tuotteen soveltumattomuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tai yhteensopivuusvirheestä tai yhteensopivuuden puutteesta muun järjestelmän, laitteen tai tuotteen (esim. tietokoneohjelma tai laite) kanssa.

13.5. SIVUSTON YLLÄPITÄJÄ TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHDETTAVISTA SATUNNAISISTA, JOHDANNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN MENETYKSET, KORVAAVAN TOIMITUKSEN KUSTANNUKSET, KÄYTTÖHYÖDYN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET JA VASTAAVAT MENETYKSET, RIIPPUMATTA ILMOITETTIINKO OSAPUOLELLE SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

13.6. JOS SINULLA ON PERUSTEITA VAHINKOJEN KORJAAMISELLE SIVUSTON YLLÄPITÄJÄN TAI SEN TOIMITTAJIEN OSALTA, VOIT SAADA KORVAUKSEN VAIN VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA ENINTÄÄN TUOTTEESTA MAKSAMASI SUMMAN SUURUISENA (TAI ENINTÄÄN 10 YHDYSVALTAIN DOLLARIN SUURUISENA, JOS SUMMA EI OLE LASKETTAVISSA TAI JOS SAIT TUOTTEEN VELOITUKSETTA). TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITTU VAHINKOJEN POISSULKEMINEN JA RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA MYÖS SILLOIN, JOS KORJAUS, VAIHTO TAI TUOTEHYVITYS EI TÄYSIN KORVAA MENETYKSIÄSI TAI JOS SIVUSTON YLLÄPITÄJÄ TAI SEN TOIMITTAJAT TIESIVÄT TAI HEIDÄN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

13.7. Kolmansien osapuolten tarjoamat tuotteet.

Sivuston ylläpitäjä sulkee täten pois kaikki omat vastuunsa tuotteista tai tuotteiden kautta saaduista tiedoista. Sivuston ylläpitäjä ei takaa tuotteen tai tietojen laatua, sopivuutta, tarkkuutta, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai alueellista kattavuutta tai saatavuutta. Sivuston ylläpitäjä sulkee pois erityisesti mitkä tahansa ja kaikki vastuut kolmannen osapuolen palvelun jäädyttämisestä tai peruuttamisesta sekä palvelun peruuttamisesta aiheutuvista vahingoista. Asiakas hyväksyy tuotteiden karttatietojen sisältävän maantieteellisiä ja muita tietoja.

XIV. Tuotteen käyttöoikeusehdot

14.1. Jos olet hankkinut tuotteen näihin käyttöehtoihin perustuvan sopimuksen avulla, käyttöoikeusehtoja sovelletaan tuotteisiin seuraavassa järjestyksessä:

 1. mahdolliset erityiset käyttöoikeusehdot, jotka Sivuston ylläpitäjä on toimittanut Tuotteen mukana – nämä ovat etusijalla, mikäli alaosioissa (ii) ja (iii) mainituissa ehdoissa on ristiriitoja, ja
 2. loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus, joka koskee Laitteen mukana toimitettua navigointiohjelmistoa, sisältöä ja palvelua ja joka on jo voimassa – tämä on etusijalla, jos aliosiossa (iii) mainituissa ehdoissa on ristiriitoja, ja
 3. sivuston ylläpitäjän peruskäyttöoikeussopimuksessa mainitut käyttöoikeusehdot (”EULA”). Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa mainitut termit ”Käyttöoikeuden myöntäjä” ja ”Ohjelmiston omistaja” vastaavat sivuston ylläpitäjää.

14.2. Mikäli ilmenee ristiriita näiden ehtojen päätekstin ja osion 14.1 mukaisten ehtojen välillä, sivuston ylläpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan näiden ehtojen päätekstiä.

XV. Tiettyihin palveluihin sovellettavat erityisehdot

15.1 Tosiaikaisten palvelujen tilaus

15.1.1. Jotkin tuotteet on saatavissa niin kutsuttuina tosiaikaisina palveluina tilausmaksua vastaan. Jos asiakas tilaa tosiaikaisen palvelun tietylle ajanjaksolle, asiakas voi käyttää kolmannen osapuolen palvelua milloin tahansa tilausaikana ja saada tietoja. Sivuston ylläpitäjä ei anna takuuta palvelun laadusta tai saatavuudesta, eikä ole vastuussa mikäli palvelu keskeytyy tai loppuu.

15.1.2. Asiakkaan on tarkistettava laitteen yhteensopivuus ennen kassalle siirtymistä ja maksamista luvussa VIII mainittujen ehtojen mukaisesti.

15.2 Ilmaiset karttapäivitykset verkosta ostetuille kartoille ja muut päivityspalvelut

15.2.1. Joidenkin karttapäivitysten yhteydessä voidaan tarjota ilmaisia lisäpäivityksiä ennalta määritellylle ajanjaksolle, joka alkaa ostopäivästä. Niissä tapauksissa kertapäivitys ostetaan ja toimitetaan osan XVII/6 A. mukaisesti, kun taas ilmaiset lisäkarttapäivitykset toimitetaan InControl Touch Map Updater -sovelluksen kautta ”sellaisina kuin ne ovat”, mikäli ja milloin uusia kyseisen kartan versioita julkaistaan ennalta määritellyn ajanjakson kuluessa. Sivuston ylläpitäjä ei takaa sellaisten ilmaisten lisäpäivitysten päivitysväliä tai vähimmäismäärää ennalta määritellylle ajanjaksolle. Sivuston ylläpitäjä varaa oikeuden perua ilmaisten päivitysten saatavuuden tai muuttaa sitä ilman ennakkoilmoitusta.

15.2.2. Mikäli kyseessä on tilauspalvelu, palvelusta maksettava hinta sisältää kaikki kustannukset koko tilauskauden ajalta.

XVI. Erityiset ehdot karttatuotteille, joilla on aikarajoitettu käyttöoikeus

16.1. Käyttöoikeus joihinkin karttapäivityksiin annetaan rajoitetuksi ajaksi, ja niitä kutsutaan sivustolla termillä ”Vuokraa kartta”. Sellaisissa päivityksissä on samat karttaversiot kuin muissa karttapäivityksissä, mutta käyttöoikeus on ajallisesti rajoitettu tuotekuvauksessa ilmaistulla tavalla (esim.1 kuukausi) (jäljempänä ”käyttöoikeusjakso”).

16.2. Sellainen aikarajoitettu käyttöoikeus alkaa ostopäivänä ostohetken aikaan ja käyttöoikeustiedosto vanhenee automaattisesti käyttöoikeusjakson kuluttua. Käyttöoikeusjakson vanhennuttua ohjelma ei avaa karttaa enää.

XVII. Ostoprosessi ladattaville ja fyysisille tuotteille

1 Lisää kärryyn

Tuotteen tilaamiseksi asiakkaan on ensin lisättävä halutut kohteet kärryynsä.

2 Kassalle

Kun tuotteet on valittu kärryyn, asiakas avaa kärrynäyttösivun ja tarkastaa kaikkien ostoskärryyn lisättyjen tuotteiden yksityiskohtaisen luettelon. Asiakas voi poistaa minkä tahansa tuotteen kärrystään tältä näytöltä.

Jos asiakkaalla on arvokoodi, asiakas valitsee ”LUNASTA KOODI” -vaihtoehdon, syöttää arvokoodin ja painaa ”LUNASTA”-painiketta. Sivusto tai InControl Touch Map Updater -sovellus tarkastaa pyyntökoodin oikeellisuuden ja päivittää kärryssä olevan hinnan sekä näyttää alkuperäisen hinnan, alennushinnan ja alennuksen.

Painamalla ”Kassalle”-painiketta kärryn kaikkien kohteiden kohdalle voi ilmestyä lisävalintoja (kuten tilausvaihtoehtoja) ja yhteistarjouksia. Asiakkaat voivat halutessaan lisätä kärryyn lisää kohteita tai päättää jatkaa kassalla muuttamatta kärryn sisältöä. Tällä näytöllä voit saada vaihtoehdon valita tuotteen toimituksen tiedonsiirtovälineen avulla. Jos valitset tämän vaihtoehdon, et pysty tilaamaan sähköisesti toimitettavia tuotteita samassa tilauksessa. Jos haluat tilata muita tuotteita, jotka toimitetaan sähköisesti, sinun on aloitettava uusi tilausprosessi.

3 Laskutusosoitteen ja toimitusosoitteen syöttäminen tarvittaessa

Laskutustietonäytöllä asiakas syöttää nimen ja osoitteen, jonka hän haluaa näkyvän sähköisessä laskussa, ja mikäli kyseessä on fyysinen toimitus, toimitusosoitteen, johon asiakas haluaa tuotteen toimitettavan. Kun tilaus on tarkastettu ja lähetetty vaiheen 4 mukaisesti, näitä tietoja ei voida enää muuttaa.

4 Tilauksen vahvistus ja lähetys

Tällä näyttösivulla on tarkastusta ja hyväksyntää varten yhteenveto kaikista tilauksen tärkeistä tiedoista, mukaan lukien laskutustiedot, tilattu tuote (tuotteet), maksettava hinta ja tarvittaessa toimitustiedot. Tämä on viimeinen näyttö, josta mitä tahansa tilauksesta voidaan muuttaa palaamalla takaisin ja muokkaamalla kohteita tai laskutus- tai toimitustietoja. Asiakas hyväksyy tilauksen hyväksymällä yllä mainitut tiedot ja siirtymällä maksamiseen. Sivuston ylläpitäjä vahvistaa tilauksen vastaanottamisen ilman viivettä lähettämällä s-postia asiakkaan s-postiosoitteeseen.

5 Maksu & laskutus

Tilattujen tuotteiden maksu tapahtuu tilauksen lähettämisen jälkeen. Sivuston ylläpitäjä järjestää maksun Internetin kautta avustajanaan useita kolmannen osapuolen maksunkäsittelijöitä. Kun maksuprosessi on aloitettu, sinut ohjataan kolmannen osapuolen maksunkäsittelijän sivulle (Maksusivu).

Aloittamalla maksuprosessin hyväksyt, että maksat Sivuston ylläpitäjälle kolmannen osapuolen maksunkäsittelijän kautta maksuhetkellä voimassa olevat hinnat.

Maksut käsitellään näiden ehtojen lisäksi kolmannen osapuolen ehtojen ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa kolmannen osapuolen maksunkäsittelijän virheistä.

Asiakkaan on toimitettava maksuun tarvittavat pankkikorttitiedot kolmannen osapuolen maksunkäsittelijän tarjoaman Maksusivun kautta. Sivuston ylläpitäjä ei saa, pääse käyttämään, tallenna tai käsittele pankkikorttitietoja tai haltijatietoja, ja ylläpitäjälle kerrotaan ainoastaan maksun onnistumisesta tai epäonnistumisesta maksutapahtuman järjestävän talouslaitoksen kautta.

Hyväksytyn maksun ja asiakkaan antamien laskutustietojen perusteella sivuston ylläpitäjä kirjoittaa sähköisen laskun, josta asiakas saa tiedon sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa ja/tai s-postitse vahvistusviestillä. Sähköisestä laskusta saa nähtävilleen kopion, ja sen PDF-versio on nähtävissä ja ladattavissa sivuston päivityshistoriasivulta.
Maksu katsotaan suoritetuksi jos summa maksetaan peruuttamattomasti sivuston ylläpitäjän pankkitilille.

6 Toimitus

A. Toimitus sähköisellä latauksella

Heti, kun maksu on onnistuneesti suoritettu, oikeus lisätään sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa olevaan asiakkaan käyttäjäprofiiliin, jos sivuston ylläpitäjä suorittaa toimituksen sähköisesti.

Sivuston omistaja täten sitoutuu siihen, että maksun suorittamisen jälkeen se toimittaa oikeuden käytettäväksi latausta varten viimeistään 1 työpäivän kuluttua asiakkaan käyttäjäprofiiliin. Oikeuden toimittamista latausta varten pidetään sopimusvelvoitteen täyttämisen aloittamisena.

Asiakkaalla on oikeus käyttää käyttöoikeuttaan tiedostojen lataamiseen ja käyttöoikeustiedoston hankkimiseen käyttöoikeuden ostamisen jälkeen. Ladattaessa käyttöoikeutta sivustolla tarjotaan kyseisen tuotteen uusin versio.

Jos InControl Touch Map Updater -sovellusta käytetään ostoprosessissa, asiakas voi tarkistaa oikeutensa ja käyttää niitä sivuston ylläpitäjän ilmaisella ohjelmistosovelluksella nimeltä InControl Touch Map Updater, jonka voi ladata Sivustolta.

Jos InControl Touch Map Updater -sovellusta käytetään ostoprosessiin, asennusprosessi on seuraavanlainen:

 1. Asiakas käynnistää InControl Touch Map Updater -sovelluksen.
 2. Asiakkaan tulee kytkeä laite tietokoneeseen ja sen jälkeen
 3. kirjautua sisään InControl Touch Map Updater -sovellukseen samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, joita asiakas käyttää sivustolla.
 4. Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen asiakkaan tulee ladata ostetun tuotteen tarvittavat tiedostot InControl Touch Map Updater -sovelluksella ja sen jälkeen
 5. hänen on käynnistettävä asennus, joka automaattisesti pyytää käyttöoikeustiedoston ostetuille tiedostoille ja siirtää tuotteen ja tiedostot laitteeseen.

Asiakkaan käynnistäessä ostettujen tuotteiden asennuksen InControl Touch Map Updater -sovelluksella, sivusto myöntää tarvittavat käyttöoikeusavaimet laitteelle. Tuotteita voidaan käyttää vain yhdellä laitteella, eikä käyttöoikeuksia tai tuotteita voida siirtää tai kopioida toiselle laitteelle käyttöoikeusavainten myöntämisen jälkeen.

B. Fyysinen toimitus

Tuotteet toimitetaan kuriiripostilla tilauksessa mainittuun toimitusosoitteeseen viimeistään 30 päivän kuluessa asiakkaan tuotemaksusta. Tilauksen seurantaa varten toimitetaan suora linkki, jotta asiakas voi seurata tekemäänsä tilausta.

Mikäli kieltäydyt vastaanottamasta tuotetoimitusta tai et vastaanota sitä, sivuston ylläpitäjällä on oikeus veloittaa sinulta kohtuulliset kustannukset tuotteiden varastoinnista siihen saakka, kunnes toimitus voidaan tehdä.

XVIII. Ostoprosessi aktivointia varten

Aktivointikoodin ostoprosessi on seuraavanlainen:

 1. Aktivoitavan tuotteen valinta ja lisäys kärryyn

  Ensin asiakas valitsee aktivoitavan tuotteen laitteensa näytöltä.

  Laitteen näytöllä näytetään pyyntökoodi, joka on syötettävä sivuston tai InControl Touch Map Updater sovelluksen aktivointinäytölle.

  Sivusto tai InControl Touch Map Updater -sovellus tarkastaa pyyntökoodin oikeellisuuden ja näyttää koodiin liittyvän tuotteen nimen ja tuotekuvauksen.

  Sisään kirjautunut käyttäjä voi lisätä tuotteen kärryyn napsauttamalla linkkiä ”Aktivoi”.

 2. Kassalle

 3. Laskutustietojen syöttö

 4. Tilauksen vahvistus ja lähetys

 5. Maksu & laskutus

  Vaiheet 2–5 ovat samat kuin ladattavien ja fyysisten tuotteiden ostamisessa luvussa XVII kuvatulla tavalla.

 6. Toimitus

  Heti kun maksu on onnistunut, aktivointikoodi näytetään sivustolla tai InControl Touch Map Updater -sovelluksessa ja lisätään myös tapahtumahistoriaan myöhempää palauttamista varten. Tämän aktivointikoodin antaminen on sivuston ylläpitäjän puolelta suoritettu sähköinen toimitus, tuoteaktivointia varten ei lähetetä fyysistä tai muuta toimitusta.

  Asiakkaan tulee syöttää tämä koodi laitteensa aktivointikoodinäytölle, jolla tuote aktivoidaan (otetaan käyttöön). Aktivointikoodia voidaan käyttää vain samalla laitteella, joka näytti pyyntökoodin vaiheessa 1.

  Mikäli laitteella aktivoidaan esiasennetut tuote, aktivointikoodia käytetään vain laitteen valmistajan esiasentamien tuotteiden aktivointiin, se EI muodosta oikeutta ladata tuotteen uusinta versiota Internetin kautta InControl Touch Map Updater -sovelluksella.

XIX. Ostoprosessi ennakkomaksukoodin avulla

Joidenkin laitteiden mukana toimitetaan ennakkomaksukoodi, jonka avulla laitteeseen saadaan vapaasti ladattava tuote. Tällaisten laitteiden osalta asiakas voi valita tuotteen laitteelleen.

 1. Ennakkomaksukoodin syöttäminen

  Ensin asiakas syöttää ennakkomaksukoodin Sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen aktivointinäyttöön. Sivusto tai InControl Touch Map Updater -sovellus tarkastaa koodin oikeellisuuden ja näyttää saatavilla olevan tuotteen nimen ja kuvauksen.

 2. Tuotteen valinta ja lisäys kärryyn

 3. Kassalle

 4. Laskutustietojen syöttö

 5. Tilauksen vahvistus ja lähetys

 6. Maksu & laskutus

 7. Toimitus

  Vaiheet 3-7 ovat samat kuin ladattavien ja fyysisten tuotteiden ostamisessa luvussa XVII kuvatulla tavalla.

XX. Asiakastuki

20.1. Asiakkaat voivat pyytää asiakastukea Sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen kautta ostamalleen tuotteelle. Asiakastukea tarjotaan asiakkaille verkkokäyttöliittymien avulla.

20.2. Käytä sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen ”Ota meihin yhteyttä” -sivua, jos haluat saada lisätietoja asiakastuen vaihtoehdoista. Sivustolla on vastauksia joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin.

20.3. Mikäli sinulla on valituksia tilauksesta tai ostosta, ota yhteyttä asiakastukeen sivuston tai InControl Touch Map Updater -sovelluksen tukisivun avulla. Voit myös lähettää meille valituksesi sivuston ylläpitäjän postiosoitteeseen luvussa II mainitulla tavalla tai sähköpostiosoitteeseen info@naviextras.com osoitettuna asiakastuelle, joka tutkii valituksesi ja ottaa sinuun yhteyttä viimeistään 30 päivän kuluessa. Jos valituksesi hylätään, sivuston ylläpitäjä ilmoittaa syyn hylkäämiseen.

20.4. Mikäli kuluttajan kanssa syntyvää oikeudenkäyntiasiaa ei pystytä ratkaisemaan sovintoneuvottelujen avulla, kuluttajalla on seuraavat mahdollisuudet

 • tehdä valitus kuluttajansuojaviranomaiselle
 • aloittaa menettely sovittelulautakunnassa:
  Arbitration Board of Budapest
  Osoite: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3. kerros 310.
  Postiosoite: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Puhelin: 06-1-488-2131
  Faksi: 06-1-488-2186
  Sähköposti: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Verkkosivusto: http://bekeltet.hu/
 • esittää kanne ja
 • EU:ssa asuvat kuluttajat voivat tehdä laillisen vaatimuksensa myös ristiriitojen verkkoratkaisualustalle, jonka tarjoaa ja jota ylläpitää Euroopan komissio ja jota voi käyttää osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/, jos he eivät halua oikeuskäsittelyä.

XXI. Muuta

21.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Unkarin lakeja.

21.2. Unkarin oikeusistuimilla on tuomiovalta kaikissa sopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä.

21.3. Mikäli asiakas on kuluttaja, yllä mainittu lain ja oikeuspaikan valinta ei poista kuluttajalta sellaisten säännösten takaamaa suojaa (mukaan lukien kaikki tuomiovaltaisen oikeusistuimen säännökset), joita ei voi rajoittaa sopimuksen kautta sellaisen lain nojalla, joka olisi sovellettavissa ilman valintaa.

21.4. Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta tähän sopimukseen.

21.5. Tämä sopimus on laadittu alkuperäisenä englanninkielisenä versiona. Muiden mahdollisten kielten luettelo on käytettävissä sivustolla ja InControl Touch Map Updater -sovelluksessa. Mikäli englanninkielisen version ja minkä tahansa muun kielisen version välillä on mikä tahansa ristiriita, sovelletaan englanninkielistä versiota.


Liite 1

Peruutuslomakkeen malli kuluttajille


– Vastaanottaja: NNG Software Developing and Commercial Ltd., 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Unkari:

– Minä/me* täten ilmoitan/ilmoitamme*, että minä/me* perun/perumme* sopimukseni/sopimuksemme* seuraavien tuotteiden myynnistä* / seuraavan palvelun toimittamisesta*,

– Tilauspäivä*/saapumispäivä*,

– Kuluttajan tai kuluttajien nimi,

– Kuluttajan tai kuluttajien osoite,

– Kuluttajien allekirjoitus (vain jos lomake toimitetaan paperimuodossa),

– Päiväys

* Poista tarpeen mukaan.


Liite 2

Tietoasiakirja kuluttajille virhetakuusta, tuotevastuusta ja takuusta


1. Virhetakuu

Missä tapauksissa sinulla on oikeus tehdä takuuvaatimus?

Sivuston ylläpitäjän yhtäpitämättömyystapauksessa sinulla on oikeus tehdä takuuvaatimus sivuston ylläpitäjälle Unkarin siviililain säännösten mukaisesti.

Mitä oikeuksia sinulla on takuuvaatimuksen osalta?

Sinulla on oikeus tehdä takuuvaatimus valitsemalla jokin alla olevista vaihtoehdoista:

Voit valita korjauksen tai vaihdon, ellei tämä ole mahdotonta tai aiheuta kohtuuttomia kustannuksia sivuston ylläpitäjälle verrattuna vaihtoehtoiseen korjaukseen. Jos et valinnut tai et pystynyt valitsemaan korjausta tai vaihtoa, voit pyytää asianmukaista hinnanalennusta tai viimeisenä vaihtoehtona purkaa sopimuksen.

Sinulla on oikeus vaihtaa valitsemastasi korjauskeinosta toiseen. Tässä tapauksessa sinun on korvattava sivuston ylläpitäjälle aiheutuneet kustannukset, ellei se ollut välttämätöntä sivuston ylläpitäjän toiminnan tai muun perustellun syyn vuoksi.

Kuinka pitkään sinulla on oikeus tehdä takuuvaatimus?

Sinun on ilmoitettava sivuston ylläpitäjälle kaikista vaatimustenmukaisuuspuutteista vallitsevien olosuhteiden salliman lyhyimmän ajan sisällä, mutta viimeistään kahden kuukauden aikana, joka alkaa vian havaitsemisesta. Huomaa myös, että sinulla on oikeus käyttää takuuoikeuksiasi enintään kahden vuoden ajan, joka alkaa tavaroiden tai palveluiden toimituksesta.

Ketä vastaan sinulla on oikeus tehdä takuuvaatimus?

Sinulla on oikeus tehdä takuuvaatimus sivuston ylläpitäjää kohtaan.

Mitä muita ehtoja sovelletaan?

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen kuuden kuukauden kuluessa toimituksesta, ei sovelleta muita ehtoja lukuun ottamatta velvoitetta ilmoittaa yritykselle viasta edellyttäen, että pystyt todistamaan, että sivuston ylläpitäjä on myynyt tuotteen tai tarjonnut palvelun. Tavaroiden tai palveluiden toimituksesta alkavien kuuden kuukauden jälkeen sinulla on velvollisuus todistaa, että havaittu vika oli olemassa jo toimitushetkellä.

2. Tuotevastuu

Missä tapauksissa sinulla on oikeus tehdä tuotevastuuvaatimus?

Mikäli irtaimisto (tuote) on viallinen, voit käyttää kohdassa 1 mainittuja oikeuksiasi tai tehdä tuotevastuuvaatimuksen.

Mitä oikeuksia sinulla on tuotevastuuvaatimuksen osalta?

Tuotevastuuvaatimuksessa voit valita joko viallisen tuotteen korjauksen tai vaihtamisen.

Missä tapauksessa tuotetta pidetään viallisena?

Tuotetta pidetään viallisena, jos se ei ole ollut vaatimustenmukainen laatustandardien vallitsevien sääntöjen ja määräyksien perusteella sillä hetkellä, kun tuote laskettiin markkinoille, tai se ei vastaa valmistajan toimittamassa dokumentaatiossa määritellyn tuotteen ominaisuuksia.

Kuinka pitkään sinulla on oikeus tehdä tuotevastuuvaatimus?

Sinulla on oikeus tehdä tuotevastuuvaatimus kahden vuoden aikana, joka alkaa siitä päivästä, jolloin valmistaja on laskenut tuotteen markkinoille. Tämän aikarajan noudattamatta jättäminen aiheuttaa oikeuksien menettämisen.

Ketä vastaan sinulla on oikeus tehdä tuotevastuuvaatimus ja mitä muita ehtoja sovelletaan?

Voit tehdä tuotevastuuvaatimuksen ainoastaan tuotteen valmistajaa tai jakelijaa vastaan. Mikäli teet tuotevastuuvaatimuksen, todistusvelvollisuus on sinulla, ja sinun on todistettava tuotteessa havaittu vika.

Missä tapauksessa valmistaja (jakelija) vapautetaan tuotevastuusta?

Valmistaja (jakelija) vapautetaan tuotevastuusta vain, jos hän pystyy todistamaan seuraavat seikat:
– hän ei ole valmistanut tai toimittanut tuotetta liiketoimintansa yhteydessä; tai
– tieteellisen ja teknisen tietämyksen tila ei ollut tuotteen liikkeelle laskemisen hetkellä sellainen, että se olisi mahdollistanut vian havaitsemisen; tai
– vika aiheutuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta julkisten viranomaisten määräämien pakollisten määräyksien kanssa.

Jotta valmistaja (jakelija) voidaan vapauttaa vastuusta, hänen on todistettava jokin yllä mainituista lausunnoista.

Huomaa, että sinulla ei ole oikeutta tehdä takuuvaatimusta ja tuotevastuuvaatimusta samasta viasta samaan aikaan. Jos kuitenkin olet onnistuneesti pannut täytäntöön tuotevastuuvaatimuksen, sinulla on oikeus tehdä takuuvaatimus korjatusta osasta tai korvatusta tuotteesta valmistajalle.

[Mikäli yrityksellä on velvollisuus tarjota takuu tietyn lainsäädännön tai sopimuksen perusteella, alla oleva kohta 3 lisätään tietoasiakirjaan:]

3. Takuu

Missä tapauksissa sinulla on oikeus vaatia takuuoikeuksiasi?

Mikäli on kyse vaatimustenvastaisuudesta, sivuston ylläpitäjällä on velvollisuus tarjota takuu 151/2003:n mukaisesti (XI. 22.) Hallituksen määräys pakollisesta takuusta kattaa kestävät kuluttajatavarat niissä tiedonsiirtolaitteissa, joiden avulla tuotteet on toimitettu sinulle. Epäselvyyden välttämiseksi mainitaan, että tämä takuu ei kata tietoja tai muuta sisältöä, jotka on tallennettu tiedonsiirtovälineelle, vain tiedonsiirtovälinettä itseään.

Kuinka pitkään sinulla on oikeus käyttää takuuoikeuksiasi? Minkälaisia oikeuksia sinulle myönnetään?

Pakollinen takuuaika on 1 vuosi, joka alkaa siitä päivästä, jolloin tuote toimitetaan sinulle. Sinulla on oikeus käyttää samoja oikeuksiasi kuin yllä olevassa kohdassa 1 määritellyssä takuutapauksessa.

Missä tapauksessa yritys vapautetaan takuusta?

Yritys vapautetaan takuusta vain, jos se pystyy todistamaan, että vian syy ilmeni toimitushetken jälkeen.

Huomaa, että sinulla ei ole oikeutta tehdä virhevastuuvaatimusta ja takuuvaatimusta tai tuotevastuuvaatimusta ja takuuvaatimusta samasta viasta samaan aikaan. Sinulla on kuitenkin takuuehtojen mukaiset oikeudet riippumatta kohdissa 1 ja 2 määritellyistä oikeuksista.